بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

داروهاي سيستم مركزي اعصاب:ASA ، Bupivacaine ، Buprenorphine ، Chlordiazepoxide ، Chlorpromazine ، Citicoline ، Clobazam

ASA (Acetylsalicylic Acid)

 

موارد مصرف‌: ASA در تسكين‌ و درمان‌دردهاي‌ ملايم‌ تا متوسط، نظير كمر درد،دردهاي‌ گذراي‌ عضلات‌ اسكلتي‌، دردهاي‌قاعدگي‌ و نيز تب‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ اثر ضد التهابي‌ آن‌ در بعضي‌موارد و اثر ضد پلاكتي‌ آن‌ نيز درپيشگيري‌ از تجمع‌ پلاكت‌ها و ترومبوزمفيد مي‌باشد.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو آنزيم‌سيكلواكسيژناز را مهار مي‌كند، پلاكت‌هابخصوص‌ به‌ اين‌ اثر خيلي‌ حساسند.همچنين‌ اثرات‌ ضدالتهابي‌ آن‌ از طريق‌مهار توليد آنتي‌بادي‌، مهار آزاد شدن‌هيستامين‌ بوسيله‌ آنتي‌ژن‌ و تثبيت‌نفوذپذيري‌ مويرگها طي‌ واكنش‌هاي‌ايمونولوژيكي‌ اعمال‌ مي‌گردد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: ASA از راه‌ خوراكي‌ سريعŠجذب‌ شده‌ و ميزان‌ جذب‌ به‌ زمان‌ تخليه‌معده‌،  pHمعده‌ و فرمولاسيون‌ داروبستگي‌ دارد. جذب‌ ركتال‌ آهسته‌، ناكامل‌ وغيرقابل‌ اطمينان‌ است‌. در بسياري‌ ازبافت‌ها خصوصŠ در كبد متابوليزه‌ و از راه‌ادرار دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در كودكان‌ زير 12 سال‌(احتمال‌ بروز سندرم‌ ري‌)، وجود زخم‌دستگاه‌ گوارشي‌، هموفيلي‌، وجود يا سابقه‌حساسيت‌ به‌ ساير داروهاي‌ ضدالتهاب‌غيراستروئيدي‌ (NSAIDs) نبايد مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در بيماريهايي‌ مانند آسم‌،آلرژي‌، آسيب‌هاي‌ كليوي‌ يا كبدي‌، كاهش‌آب‌ بدن‌، و كمبود G6PD با احتياط مصرف‌شود.

 

2 ـ ASA درمان‌ مناسبي‌ براي‌ كودكان‌ مبتلابه‌ بيماريهاي‌ خفيف‌ نبوده‌ و در بچه‌هاي‌زير 12 سال‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ آن‌، مگردر موارد خاص‌ نظير آرتريت‌ جوانان‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ ملايم‌ دستگاه‌گوارش‌، گاهي‌ همراه‌ با خونريزي‌ بدون‌علامت‌ و افزايش‌ زمان‌ خونريزي‌، شايع‌است‌. در بيماران‌ حساس‌، اسپاسم‌برونش‌ها و واكنش‌هاي‌ پوستي‌ ممكن‌است‌ بروز نمايد. نارسائي‌ كليوي‌، كبدي‌ وعوارض‌ عصبي‌ نظير اغتشاش‌، سرگيجه‌،وزوز گوش‌، تشنج‌ و افسردگي‌ و نيزاختلالات‌ اسيد ـ باز و اثرات‌ تب‌زا ازعوارض‌ وابسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ اين‌ دارومي‌باشند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اگر همراه‌ با داروهاي‌ضد انعقاد مصرف‌ شود، خطر افزايش‌خونريزي‌ وجود خواهد داشت‌. مصرف‌ASA همراه‌ با فني‌توئين‌ و والپروات‌ سبب‌افزايش‌ اثر آنها مي‌گردد. دفع‌ داروهاي‌اسيدي‌ نظير متوتركسات‌ همزمان‌ بامصرف‌ ASA كاهش‌ يافته‌ و سميت‌ آن‌افزايش‌ مي‌يابد. ASA اثر اسپيرونولاكتون‌را مهار نموده‌ و نيز دفع‌ استازولاميد راكاهش‌ مي‌دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در كودكان‌ داراي‌علائم‌ آنفلونزا يا آبله‌مرغان‌ و زونا بدون‌مشورت‌ با پزشك‌ مصرف‌ نشود.

 

2 ـ فرآورده‌هاي‌ خوراكي‌ بدون‌ پوشش‌روده‌اي‌ با يا بعد از غذا مصرف‌ شود.

 

3 ـ دارو را با يك‌ ليوان‌ آب‌ مصرف‌ نموده‌و 15-30 دقيقه‌ از خوابيدن‌ پرهيز شود.

 

4 ـ در صورت‌ احساس‌ سوزش‌ موضعي‌،به‌ دنبال‌ مصرف‌ شياف‌، به‌ پزشك‌ مراجعه‌شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: بعنوان‌ ضد درد و ضد تب‌300-900 ميلي‌گرم‌ هر 4 تا 6 ساعت‌ و درصورت‌ لزوم‌، حداكثر تا g/day 4 مصرف‌مي‌شود. به‌ عنوان‌ ضد التهاب‌ g/day 4-6 وبعنوان‌ ضد پلاكت‌ mg/day 100-150مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Chewable Tablet: 100 mg

 

Enteric Coated tablet: 80 mg, 325 mg

 

Eff. Tablet: 325 mg

 

Suppository: 325 mg

 

Microcoated tablet: 500 mg

 

ASA Codeine: tablet (ASA 500 mg +Codeine Phosphate 10 mg)

 

 

BUPIVACAINE

 

موارد مصرف‌: بوپي‌واكائين‌ بطور كلي‌براي‌ ايجاد بيحسي‌ موضعي‌ و يا منطقه‌اي‌،يااپي‌دورال‌ در ناحيه‌ كمر و يا خاجي‌ وانسداد در ناحيه‌ زير عنكبوتيه‌ و از طريق‌انفيلتراسيون‌ يا انسداد عصبي‌ دردندانپزشكي‌ بكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: بيحس‌كننده‌هاي‌ موضعي‌ باتثبيت‌ برگشت‌پذير غشاي‌ سلولهاي‌عصبي‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ نفوذپذيري‌ اين‌غشاء به‌ يون‌ سديم‌، شروع‌ و هدايت‌رفلكسهاي‌ عصبي‌ را متوقف‌ مي‌كنند. اين‌عمل‌ دپولاريزاسيون‌ غشاي‌ سلول‌ عصبي‌را مهار كرده‌ و در نتيجه‌ از انتشار پتانسيل‌عمل‌ و هدايت‌ بعدي‌ تكانه‌هاي‌ عصبي‌جلوگيري‌ بعمل‌ مي‌آورد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ سيستميك‌ اين‌ داروكامل‌ است‌. به‌ پروتئينهاي‌ پلاسما به‌

 

مقدار زياد متصل‌ مي‌شود. طول‌ اثر

 

آن‌ 3-10 ساعت‌ است‌. متابوليسم‌ آن‌

 

عمدتŠ كبدي‌ است‌ و از راه‌ كليه‌ دفع‌مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در صورت‌ وجودبلوك‌ كامل‌ قلبي‌، خونريزي‌ شديد، افت‌شديد فشار خون‌ و شوك‌ نبايد از اين‌ داروبراي‌ ايجاد انسداد در ناحيه‌ زيرعنكبوتيه‌اي‌ استفاده‌ گردد.

 

2 ـ در صورت‌ وجود عفونت‌ در موضعي‌كه‌ براي‌ تزريق‌ كمري‌ در نظر گرفته‌ شده‌،اين‌ دارو براي‌ ايجاد انسداد بكار نرود.

 

3 ـ هر گونه‌ سپتي‌ سمي‌ مي‌تواند تحمل‌بيمار را نسبت‌ به‌ تزريق‌ در ناحيه‌ زيرعنكبوتيه‌ كاهش‌ دهد.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در كودكان‌ و سالخوردگان‌،امكان‌ بروز مسموميت‌ سيستميك‌ بااين‌دارو بيشتر است‌.

 

2 ـ در ناراحتيهاي‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ بويژه‌انسداد قلبي‌ و يا شوك‌ و يا عفونت‌ در محل‌تزريق‌ با احتياط مصرف‌ گردد.

 

3 ـ در صورت‌ وجود بيماري‌هاي‌ CNS و يااختلالات‌ انعقادي‌ خون‌ با احتياط مصرف‌گردد.

 

4 ـ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ مواد منقبض‌ كننده‌عروق‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌هاي‌ قلبي‌از جمله‌ آريتمي‌ و يا مبتلايان‌ به‌ پركاري‌تيروئيد با احتياط مصرف‌ گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ بطور كلي‌به‌ مقدار مصرف‌، غلظت‌ زياد پلاسمايي‌ناشي‌ از ورود ناخواسته‌ دارو به‌ رگ‌،كاهش‌ تحمل‌ بيمار، ناسازگاري‌ فردي‌ ياحساسيت‌ مفرط بستگي‌ دارد ضمنŠ ميزان‌عوارض‌ ناخواسته‌ بمحل‌ تزريق‌ نيزبستگي‌ دارد. واكنش‌هاي‌ سيستميك‌ ممكن‌است‌ به‌ سرعت‌ و يا با تأخير و تا 30 دقيقه‌پس‌ از تجويز دارو بروز كند. عوارض‌ باشيوع‌ كم‌ آن‌ عبارتند از: كبودي‌ رنگ‌پوست‌، اختلال‌ بينايي‌ و يا دوبيني‌، تشنج‌،سرگيجه‌، زنگ‌ زدن‌ گوش‌، لرزش‌ يارعشه‌، عصبانيت‌ و يا بيقراري‌ غير عادي‌ وتهوع‌ و استفراغ‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: داروهاي‌ مضعف‌ CNS،ازجمله‌ داروهايي‌ كه‌ معمولا قبل‌ ازبيهوشي‌ و يا به‌ عنوان‌ كمك‌ همراه‌ باداروهاي‌ بيحس‌ كننده‌ موضعي‌ مصرف‌مي‌شوند و نيز سولفات‌ منيزيم‌ تزريقي‌ دراگر همزمان‌ با داروهاي‌ بيحس‌ كننده‌موضعي‌ مصرف‌ گردند، ممكن‌ است‌موجب‌ تشديد تضعيف‌ CNS شوند.داروهاي‌ مسدودكننده‌ گيرنده‌ بتاآدرنرژيك‌ از طريق‌ كاهش‌ جريان‌ خون‌كبدي‌، سرعت‌ متابوليسم‌ دارو را كاهش‌داده‌ و خطر مسموميت‌ با آنرا بالا مي‌برند.سايمتيدين‌ متابوليسم‌ اين‌ دارو را به‌ تأخيرمي‌اندازد و در نتيجه‌ احتمال‌ خطرمسموميت‌ افزايش‌ مي‌يابد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ حساسيت‌به‌ ساير بيحس‌كننده‌ها اين‌ دارو با احتياطو زير نظر پزشك‌ مصرف‌ شود.

 

2 ـ ميزان‌ داروي‌ تجويز شده‌ بدقت‌ رعايت‌گردد.

 

3 ـ بدليل‌ طولاني‌ بودن‌ زمان‌ بيحسي‌ بايددقت‌ گردد كه‌ اعضاي‌ بيحس‌ شده‌ مجروح‌نگردند.

 

4 ـ ممكن‌ است‌ با مصرف‌ اين‌ دارو با غلظت‌0/25 درصد اعصاب‌ بين‌ دنده‌اي‌ انسدادكامل‌ پيدا كنند.

 

5 ـ شدت‌ انسداد حركتي‌، با غلظت‌ 0/5درصد اين‌ دارو براي‌ بار اول‌ ممكن‌ است‌بيشتر از دفعات‌ بعد باشد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در بيحسي‌ دم‌اسبي‌، براي‌انسداد حركتي‌ متوسط، مقدار 37/5-75ميلي‌گرم‌ (15-30 ميلي‌ليتر) از محلول‌0/25 درصد مصرف‌ مي‌شود كه‌ درصورت‌ نياز هر سه‌ ساعت‌ يك‌ بار مي‌توان‌آنرا تكرار كرد و براي‌ انسداد حركتي‌متوسط تا كامل‌، مقدار 75-150 ميلي‌گرم‌(15-30 ميلي‌ليتر) از محلول‌ 0/5 درصد كه‌در صورت‌ نياز هر سه‌ ساعت‌ قابل‌ تكراراست‌، مصرف‌ مي‌شود. در بيحسي‌ خارج‌سخت‌ شامه‌اي‌، براي‌ انسداد حركتي‌ جزئي‌تا متوسط مقدار 25-50 ميلي‌گرم‌ (10-20ميلي‌ليتر) از محلول‌ 0/25 درصد مصرف‌مي‌شود و براي‌ انسداد حركتي‌ متوسط تاكامل‌، مقدار 50-100 ميلي‌گرم‌ (10-20ميلي‌ليتر) از محلول‌ 0/5 درصد مصرف‌مي‌شود كه‌ در صورت‌ نياز، در هر دومورد مي‌توان‌ مقدار مصرف‌ را هر سه‌ساعت‌ يكبار تكرار نمود. براي‌انفيلتراسيون‌ موضعي‌ بصورت‌ مقدارواحد تا 175 ميلي‌گرم‌ (70 ميلي‌ليتر) ازمحلول‌ 0/25 درصد مصرف‌ مي‌شود.براي‌ انسداد اعصاب‌ محيطي‌، جهت‌ انسدادحركتي‌ متوسط تا كامل‌ مقدار 12/5-175ميلي‌گرم‌ (5-37/5 ميلي‌ليتر) از محلول‌

 

0/5 درصد مصرف‌ مي‌شود. و در صورت‌نياز مي‌توان‌ هر سه‌ ساعت‌ آنرا تكرار نمود.در موارد ديگر نيز به‌ تناسب‌ دارو موردتجويز قرار مي‌گيرد حداكثر مقدار مصرف‌در بزرگسالان‌ تا 175 ميلي‌گرم‌ بصورت‌مقدار واحد يا mg/day 400 مي‌باشد.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ تعيين‌ نشده‌ است‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection(spinal): %0.75

 

Injection: %0.25 (20 ml)

 

Injection: %0.5 (20 ml)

 

 

 

BUPRENORPHINE

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو بعنوان‌ ضد دردبراي‌ تسكين‌ دردهاي‌ متوسط تا شديد ونيز قبل‌ از عمل‌ جراحي‌ تجويز مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با تأثير برگيرنده‌هاي‌ اپيوئيدي‌ در CNS، روندهاي‌مؤثر بر ادراك‌ درد و پاسخ‌ به‌ درد را تغييرمي‌دهد. ممكن‌ است‌ تا اندازه‌اي‌ سبب‌تغييراتي‌ در آزاد شدن‌ واسطه‌هاي‌ عصبي‌مختلف‌ از اعصاب‌آوراني‌ شود كه‌ به‌محرك‌هاي‌ دردزا حساس‌ هستند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو 5 دقيقه‌ پس‌ ازتزريق‌ عضلاني‌ به‌ حداكثر غلظت‌پلاسمايي‌ مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو حدود 3ساعت‌ است‌. قسمت‌ عمده‌ دارو بدون‌ تغييردفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ افزايش‌فشار داخل‌ جمجمه‌ يا در ضربه‌ مغزي‌نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در موارد كاهش‌ فشار خون‌،كم‌كاري‌ تيروئيد، آسم‌ و كاهش‌ ذخيره‌تنفسي‌ با احتياط مصرف‌ شود.

 

2 ـ برخلاف‌ بيشتر داروهاي‌ اپيوئيدي‌ فقطبخشي‌ از اثرات‌ اين‌ دارو توسط نالوكسون‌خنثي‌ مي‌شود.

 

3 ـ از مصرف‌ اين‌ دارو در موقع‌ حمله‌آسمي‌ اجتناب‌ شود.

 

4 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در معتادان‌ به‌ موادشبه‌ مرفين‌ مي‌تواند موجب‌ بروز علائم‌سندرم‌ قطع‌ داروي‌ مخدر گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌ و استفراغ‌ (بخصوص‌در شروع‌ مصرف‌ دارو)، يبوست‌ وخواب‌آلودگي‌ از عوارض‌ جانبي‌ داروهستند. مقادير زياد اين‌ دارو موجب‌ تضعيف‌تنفسي‌ و افت‌ فشار خون‌، اشكال‌ در ادراركردن‌، اسپاسم‌ مجاري‌ ادراري‌ و صفراوي‌،خشكي‌ دهان‌، تعريق‌، سردرد، برافروختگي‌صورت‌، سرگيجه‌، كاهش‌ ضربان‌ قلب‌،طپش‌ قلب‌، افت‌ فشار خون‌ وضعيتي‌، كاهش‌دماي‌ بدن‌، هذيان‌، تنگي‌ مردمك‌ چشم‌،خماري‌، تغيير خلق‌ و خو، وابستگي‌، بثورات‌جلدي‌، كهير و خارش‌ مي‌شود.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: داروهاي‌ ضد جنون‌اثرات‌ تسكين‌ دهنده‌ و كاهش‌ فشار خون‌اين‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهند. داروهاي‌ ضداضطراب‌ اثر سداتيو اين‌ دارو را افزايش‌مي‌دهند. اين‌ دارو با اثرات‌ گوارشي‌متوكلوپراميد و سيزاپرايد ضديت‌ مي‌كند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در سالمندان‌ و افرادناتوان‌ مقدار مصرف‌ اين‌ دارو كاهش‌ يابد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار 0/3-0/6 ميلي‌گرم‌ درهر 6-8 ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا تزريق‌آهسته‌ داخل‌ وريدي‌ مي‌گردد.

 

كودكان‌: در كودكان‌ بيش‌ از 6 ماهه‌ مقدار3-6 mcg/kg هر 6-8 ساعت‌ (حداكثر تاmcg/kg 9) تزريق‌ مي‌گردد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 0.3 mg/ml

 

 

 

 

CHLORDIAZEPOXIDE

 

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ كوتاه‌مدت‌ اضطراب‌ و بصورت‌ كمكي‌ در درمان‌علائم‌ حاد قطع‌ مصرف‌ الكل‌ مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: با اثر برگيرنده‌هاي‌اختصاصي‌ در غشاي‌ سلول‌ عصبي‌ اثرمهاري‌ گاماآمينوبوتيريك‌ اسيد  (GABA)راكه‌ در تمام‌ نواحي‌ CNS باعث‌ مهارپيش‌سيناپسي‌ و پس‌ سيناپسي‌ مي‌گردد،تسهيل‌ كرده‌ يا افزايش‌ مي‌دهد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: از راه‌ خوراكي‌ جذب‌مي‌شود. تمايل‌ زيادي‌ براي‌ اتصال‌ به‌پروتئين‌هاي‌ پلاسمايي‌ دارد. در كبدمتابوليزه‌ شده‌ و به‌ متابوليت‌هاي‌ فعال‌تبديل‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر آن‌ 5-30 ساعت‌ ودفع‌ آن‌ از طريق‌ كليه‌ مي‌باشد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در موارد تضعيف‌تنفسي‌، نارسايي‌ حاد ريوي‌، حالات‌ فوبيك‌سايكوز مزمن‌، افسردگي‌ و اضطراب‌همراه‌ آن‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در بيماري‌ تنفسي‌، ضعف‌عضلاني‌، بيماران‌ با سابقه‌ مصرف‌ نابجاي‌دارو و الكل‌ و يا افراد با اختلال‌ شخصيتي‌با احتياط مصرف‌ شود.

 

2 ـ در افراد مسن‌، نارسائي‌ كبدي‌ و كليوي‌مقدار مصرف‌ دارو بايد كاهش‌ پيدا كند.

 

3 ـ از مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ خودداري‌گردد.

 

4 ـ براي‌ جلوگيري‌ از بروز عوارض‌ قطع‌،مصرف‌ دارو را بايد بتدريج‌ قطع‌ كرد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌ روز بعد ازمصرف‌، گيجي‌ و عدم‌ تعادل‌ (بخصوص‌ درافراد مسن‌)، فراموشي‌، وابستگي‌،تحريك‌پذيري‌ غير عادي‌ و در برخي‌ مواردسردرد، سرگيجه‌، افت‌ فشار خون‌، افزايش‌ترشحات‌ بزاق‌، كرامپ‌ و درد در ناحيه‌ شكم‌،بثورات‌ جلدي‌، اختلال‌ بينائي‌، تغيير در ميل‌جنسي‌، احتباس‌ ادرار، اختلالات‌ خوني‌ ويرقان‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ مضعف‌ CNS، ضد دردهاي‌مخدر، بيهوش‌ كننده‌هاي‌ عمومي‌،مهاركننده‌هاي‌ مونوآمينواكسيداز (MAO)،ضد افسردگي‌هاي‌ سه‌حلقه‌اي‌ و داروهاي‌پايين‌ آورنده‌ فشار خون‌ كه‌ باعث‌ تضعيف‌CNS مي‌شوند (مانند كلونيدين‌ و متيل‌دوپا)و رزرپين‌ ممكن‌ است‌ اثر مضعف‌ CNS اين‌دارو را تشديد نمايد. آنتي‌اسيدها جذب‌كلرديازپوكسايد را به‌ تأخير مي‌اندازند.كاربامازپين‌ متابوليسم‌ كلرديازپوكسايدرا افزايش‌ و غلظت‌ سرمي‌ آن‌ را كاهش‌مي‌دهد. سايمتيدين‌ متابوليسم‌كلرديازپوكسايد را مهار كرده‌ سبب‌افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو وابستگي‌ايجاد مي‌كند و بايد بيش‌ از مقدار توصيه‌شده‌ مصرف‌ نشود.

 

2 ـ اگر بعد از چند هفته‌ اثر درماني‌ كاهش‌يابد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

3 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگي‌،سرگيجه‌، منگي‌، از دست‌ دادن‌ مهارت‌ درانجام‌ كار بخصوص‌ در افراد مسن‌، دارو بااحتياط مصرف‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ اضطراب‌ 10ميلي‌گرم‌ سه‌ بار در روز مصرف‌ مي‌شودكه‌ در صورت‌ نياز مي‌تواند تا60-100mg/day در مقادير منقسم‌ افزايش‌يابد. مقدار مصرف‌ دارو در افراد مسن‌نصف‌ مقدار توصيه‌ شده‌ مي‌باشد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Coated Tablet: 5mg, 10 mg

 

 

 

CHLORPROMAZINE HCI

 

موارد مصرف‌: كلرپرومازين‌ در اختلالات‌رواني‌ نظير اسكيزوفرني‌، جنون‌، مانيا ونيز بصورت‌ داروي‌ كمكي‌ در درمان‌هيجان‌ شديد و اختلالات‌ رواني‌ ـ حركتي‌ ونيز بعنوان‌ ضد تهوع‌ و درمان‌ سكسكه‌شديد بكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: كلرپرومازين‌ اثر درماني‌ خودرا بطور عمده‌ با مهار گيرنده‌هاي‌ پس‌سيناپسي‌ دوپامين‌ در سيستم‌ اعصاب‌مركزي‌ در مسير مزوليمبيك‌ ومزوكورتيكال‌ اعمال‌ مي‌نمايد. همچنين‌گيرنده‌هاي‌ موسكاريني‌، هيستاميني‌،سروتونيني‌ و آلفا ـ آدرنرژيك‌ بوسيله‌ اين‌دارو تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: با مصرف‌ خوراكي‌،كلرپرومازين‌ جذبي‌ سريع‌ دارد اما تحت‌تأثير عبور اول‌ كبدي‌ قرار مي‌گيرد. دارومتابوليسم‌ كبدي‌ وسيعي‌ داشته‌ (بعضي‌ ازمتابوليت‌ها فعال‌ هستند) و از راه‌ صفرا وادرار دفع‌ مي‌گردد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: همراه‌ با ساير داروهاي‌تضعيف‌ كننده‌ CNS، همراه‌ با سايرداروهاي‌ تضعيف‌ كننده‌ مغز استخوان‌ ونيز در بيماري‌ فئوكروموسيتوم‌ نبايدمصرف‌ گردد.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ كلرپرومازين‌ در بيماريهاي‌قلبي‌ ـ عروقي‌، عروق‌ مغزي‌، تنفسي‌،پاركينسون‌، صرع‌ و عفونت‌ حاد، صدمات‌كليوي‌ و كبدي‌ بايد با احتياط مصرف‌شود.

 

2 ـ در بيماران‌ با سابقه‌ يرقان‌ يا لوكوپني‌،كم‌كاري‌ تيروئيد، مياستني‌ گراو،هيپرتروفي‌ پروستات‌ و گلوكوم‌ با زاويه‌بسته‌، خصوصŠ در افراد مسن‌ با احتياطمصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: علائم‌ خارج‌ هرمي‌ و درمصرف‌ طولاني‌ مدت‌ گاهگاهي‌ ديسكينزي‌ديررس‌، كاهش‌ دماي‌ بدن‌ (گاهي‌ تب‌)،خواب‌آلودگي‌، بي‌ثباتي‌ خلقي‌، رنگ‌پريدگي‌، كابوس‌ شبانه‌، بي‌خوابي‌ وافسردگي‌ ممكن‌ است‌ ايجاد گردد. آثار ضدموسكاريني‌ نظير خشكي‌ دهان‌، احتقان‌بيني‌، يبوست‌، اشكال‌ در دفع‌ ادرار و تاري‌ديد از عوارض‌ شايع‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ آن‌ همزمان‌ باداروهاي‌ ضد آريتمي‌، خطر ايجادآريتمي‌هاي‌ بطني‌ را افزايش‌ مي‌دهد.مصرف‌ كلرپرومازين‌ به‌ همراه‌ ضدافسردگيها، سبب‌ افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌و اثرات‌ ضد موسكاريني‌ آنها خصوصŠانواع‌ سه‌ حلقه‌اي‌ مي‌گردد. كلرپرومازين‌ بااثر داروهاي‌ ضد صرع‌ (با كاهش‌ آستانه‌تشنج‌) مقابله‌ مي‌نمايد. مصرف‌فنوتيازين‌ها همراه‌ ترفنادين‌ خطر آريتمي‌بطني‌ را افزايش‌ مي‌دهد. پروپرانولول‌غلظت‌ پلاسمايي‌ كلرپرومازين‌ را افزايش‌مي‌دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بيمار بايد تا 30 دقيقه‌پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ دارو در حالت‌خوابيده‌ قرار گيرد.

 

2 ـ تزريق‌ عضلاني‌ دارو دردناك‌ بوده‌ وممكن‌ است‌ سبب‌ كاهش‌ فشار خون‌ وتاكي‌كاردي‌ شود.

 

3 ـ از قطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌ دارو بايدخودداري‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: كلرپرومازين‌ دراسكيزوفرني‌ و ساير اختلالات‌ رواني‌،مانيا، تحريكات‌ رواني‌ ـ حركتي‌، هيجان‌،درمان‌ كمكي‌ در هيجان‌ شديد در كوتاه‌مدت‌ ابتدا به‌ ميزان‌ 25 ميلي‌گرم‌ 3 بار درروز (يا 75 ميلي‌گرم‌ هنگام‌ شب‌) و برحسب‌ پاسخ‌دهي‌ بيمار مصرف‌ مي‌شود.مقدار معمول‌ داروي‌ نگهدارنده‌ 75-300ميلي‌گرم‌ در روز است‌ (ولي‌ در اختلالات‌رواني‌ روزانه‌ به‌ بيش‌ از يك‌ گرم‌ ممكن‌است‌ نياز باشد). در افراد مسن‌ يا ضعيف‌به‌ ميزان‌ نصف‌ تا يك‌ سوم‌ ميزان‌ مصرف‌در بزرگسالان‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: در كودكان‌ (اسكيزوفرني‌ دوران‌كودكي‌)1 تا 5 سال‌ mcg/kg 500 هر 4 تا 6ساعت‌ (ماكزيمم‌ 40 ميلي‌گرم‌ روزانه‌) و6-12 سال‌ يك‌ سوم‌ تا نصف‌ بزرگسالان‌(ماكزيمم‌ 75 ميلي‌گرم‌ روزانه‌ مصرف‌شود.

 

تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: تزريق‌ در عمق‌ عضله‌ (براي‌تسكين‌ علائم‌ حاد بيماري‌) بميزان‌ 25-50ميلي‌گرم‌ هر 6 تا 8 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: در سنين‌ 5 ـ 1 سال‌ به‌ ميزان‌500mcg/kg هر 8 ـ 6 ساعت‌ (ماكزيمم‌ 40ميلي‌گرم‌ در روز) و در كودكان‌ 12ـ6 سال‌مقدار 500mcg/kg هر 8 ـ 6 ساعت‌ (حداكثر75 ميلي‌گرم‌ در روز) مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Coated Tablet: 25 mg, 100 mg

 

Injection: 50 mg/ 2ml

 

 

 

CITICOLINE

 

موارد مصرف‌: سيتي‌كولين‌ در ضربه‌هاي‌مغزي‌ در مراحل‌ حاد و تحت‌ حاد آسيب‌عروق‌ مغزي‌ استفاده‌ مي‌گردد.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: به‌ نظر مي‌رسد اين‌ دارو باتحريك‌ بيوسنتز فسفوليپدها و كاهش‌التهاب‌ باعث‌ تثبيت‌ غشاء سلولي‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از سد خوني‌ ـمغزي‌ عبور مي‌كند.

 

 

 

هشدارها: اين‌ دارو اثر كاهنده‌ فشار خون‌ندارد، بنابراين‌ در صورت‌ آسيبهاي‌ عروق‌مغزي‌ ناشي‌ از فشار خون‌، اين‌ داروجايگزين‌ داروهاي‌ ضد فشار خون‌نمي‌گردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در مرحله‌ حاد آسيب‌ عروق‌مغزي‌ مقدار 500-750 ميلي‌گرم‌ در مقاديرتقسيم‌ شده‌ طي‌ 24 ساعت‌ تزريق‌ عضلاني‌مي‌گردد. در عوارض‌ و خونريزيهاي‌مغزي‌ بعد از تصادف‌ مقدار 250 ميلي‌گرم‌در 24 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار 250 ميلي‌گرم‌ در دو مقدارمنقسم‌ طي‌ 24 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 250 mg/ 2ml

 

 

 

CLOBAZAM

 

موارد مصرف‌: كلوبازام‌ براي‌ درمان‌ كمكي‌صرع‌ و اضطراب‌ (مصرف‌ كوتاه‌ مدت‌)تجويز مي‌گردد.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با تحريك‌گيرنده‌هاي‌ گابا موجب‌ تقويت‌ اثر مهاري‌اين‌ واسطه‌ شيميايي‌ در سيستم‌ اعصاب‌مركزي‌ مي‌گردد. در نتيجه‌ موجب‌ تضعيف‌فعاليت‌ تشنجي‌ كانونهاي‌ صرع‌ در مغزمي‌گردد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌بخوبي‌ جذب‌ و در كبد متابوليزه‌ مي‌شود.متابوليت‌هاي‌ آن‌ از طريق‌ ادرار دفع‌مي‌شوند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ تضعيف‌تنفس‌، نارسايي‌ حاد تنفسي‌ و نارسايي‌شديد كبدي‌ كلوبازام‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در موارد زير اين‌ دارو بايد بااحتياط فراوان‌ تجويز شود: بيماري‌تنفسي‌، ضعف‌ عضلاني‌ (بخصوص‌مياستني‌گراو)، اختلال‌ شديد شخصيتي‌ وپورفيري‌.

 

2 ـ از مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو و ازقطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌ آن‌ نيز بايد اجتناب‌شود.

 

3 ـ در درمان‌ اضطراب‌ نبايد از اين‌ دارو به‌تنهايي‌ استفاده‌ كرد، ضمن‌ آنكه‌ بايستي‌مدت‌ تجويز آن‌ بعنوان‌ داروي‌ ضداضطراب‌ كوتاه‌ باشد.

 

4 ـ در درمان‌ اضطراب‌ كودكان‌ فقطموقعي‌ كه‌ شديد و ناشي‌ از ترس‌ بوده‌ ومنجر به‌ بي‌خوابي‌ گردد، اين‌ دارو تجويزمي‌شود.

 

5 ـ مصرف‌ اين‌ دارو توسط كساني‌ كه‌داراي‌ اختلال‌ شخصيتي‌ هستند، ممكن‌است‌ موجب‌ وابستگي‌ گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌، توهم‌، عدم‌تعادل‌ (بخصوص‌ در سالمندان‌)،فراموشي‌، وابستگي‌، افزايش‌ حالت‌تهاجمي‌ (بصورت‌ متناقض‌)، گهگاه‌سردرد، سرگيجه‌، كمي‌ فشار خون‌، اختلال‌گوارشي‌، بثورات‌ جلدي‌، اختلال‌ ديد وتغيير ميل‌ جنسي‌ از عوارض‌ جانبي‌ اين‌دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با داروهاي‌ هوشبر، داروهاي‌ ضددرد شبه‌ ترياك‌، داروهاي‌ ضد افسردگي‌ وضد جنون‌، آنتي‌هيستامين‌ها، داروهاي‌مسدد گيرنده‌ آلفا آدرنرژيك‌ و باكلوفن‌موجب‌ افزايش‌ اثر سداتيو مي‌شود.سايمتيدين‌ با مهار متابوليسم‌ اين‌ داروموجب‌ افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ و اثرسداتيو آن‌ مي‌شود. اريترومايسين‌،ايزونيازيد، كتوكونازول‌ و ريفامپين‌ باافزايش‌ متابوليسم‌ كبدي‌ اين‌ دارو موجب‌كاهش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ مي‌شوند. اين‌دارو موجب‌ افزايش‌ اثر كاهنده‌ فشار خون‌داروهاي‌ ضد زيادي‌ فشار خون‌ مي‌گردد.اين‌ دارو با اثرات‌ لوودوپا ضديت‌ مي‌كند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اين‌ دارو با ايجادخواب‌آلودگي‌ بر انجام‌ كارهايي‌ كه‌ نياز به‌مهارت‌ دارند مثل‌ رانندگي‌، تأثير مي‌گذارد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در درمان‌ صرع‌ و اضطراب‌20-30 ميلي‌گرم‌ و حداكثر mg/day 60مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ درسالخوردگان‌ 10-20 mg/day است‌.

 

كودكان‌: در كودكان‌ با سن‌ بيشتر از 3 سال‌حداكثر تا نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌تجويز مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 10 mg

 

 

منبع: دارونامه رسمی ایران

 

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بدون دسته بندی, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,308 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: