بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

داروهای ضد قارچ:FLUCYTOSINE ، GRISEOFULVIN ، KETOCONAZOLE ، NYSTATIN

FLUCYTOSINE

 

موارد مصرف‌: فلوسيتوزين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ قارچي‌ و مخمري‌ سيستميك‌،همراه‌ با آمفوتريسين‌ يا فلوكونازول‌ دردرمان‌ مننژيت‌ كرپيتوكوكي‌، كانديديازشديد و سيستميك‌ ناشي‌ از كانديداآلبيكنس‌ (اندوكارديت‌، پنوموني‌، سپتي‌سمي‌ و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار) و همراه‌ باآمفوتريسين‌ در درمان‌ ساير عفونتهاي‌طولاني‌ مدت‌ و شديد مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: فلوسيتوزين‌ پس‌ از نفوذ درسلولهاي‌ قارچي‌، به‌ فلوئورواوراسيل‌ كه‌يك‌ آنتي‌متابوليت‌ است‌، تبديل‌ مي‌شود. اين‌تركيب‌ به‌ نوبه‌ خود در متابوليسم‌پيريميدن‌ وارد مي‌گردد و بيوسنتزاسيدهاي‌ نوكلئيك‌ و پروتئين‌ها را مختل‌مي‌سازد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو بخوبي‌ و بسرعت‌از مجراي‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ ازجذب‌ به‌طور گسترده‌ در تمام‌ بدن‌ منتشرمي‌گردد. غلظت‌ سرمي‌ دارو 2 ـ 1 ساعت‌پس‌ از مصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌عمر دارو 6 ـ 2/5 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عيب‌ كار كليه‌ ممكن‌ است‌ به‌

 

250 ـ 12 ساعت‌ افزايش‌ يابد. دفع‌فلوسيتوزين‌ عمدتŠ كليوي‌ است‌.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در موارد زير بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود:

 

عيب‌ كار كبد و عيب‌ كار كليه‌ (ممكن‌ است‌ به‌كاهش‌ مقدار مصرف‌ و اندازه‌گيري‌ غلظت‌خوني‌ دارو نياز باشد)، بيماران‌سالخورده‌، اختلالهاي‌ خوني‌ (از جمله‌ضعف‌ ـ مغز استخوان‌) و بيماراني‌ كه‌ قبلاتحت‌ درمان‌ با داروهاي‌ سيتوتوكسيك‌ ياپرتو درماني‌ بوده‌اند.

 

2 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو، به‌ويژه‌ درصورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ كار كليه‌ يااختلالهاي‌ خوني‌، ممكن‌ است‌ انجام‌آزمونهاي‌ كار كليه‌ و شمارش‌ خون‌ضروري‌ باشد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ گزارش‌ شده‌ ناشي‌از مصرف‌ اين‌ دارو عبارتند از كم‌ خوني‌،هپاتيت‌ يا يرقان‌، واكنش‌هاي‌ حساسيت‌مفرط (شامل‌ بثورات‌ جلدي‌، قرمزي‌ ياخارش‌)، كاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد و پلاكتهاي‌خون‌، اختلالهاي‌ گوارشي‌ (شامل‌ درد شكم‌،اسهال‌، كاهش‌ اشتها، تهوع‌ و استفراغ‌)،اغتشاش‌ شعور، توهم‌، افزايش‌ حساسيت‌پوست‌ به‌ نور و اثرات‌  CNS(شامل‌ سرگيجه‌يا منگي‌، خواب‌آلودگي‌ و سردرد).

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: فلوسيتوزين‌ ممكن‌است‌ اثر ساير داروهاي‌ تضعيف‌ كننده‌ مغزاستخوان‌ و پرتودرماني‌ را در كاهش‌فعاليت‌ مغز استخوان‌ تشديد نمايد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ احتمال‌ بروزواكنشهاي‌ ناشي‌ از حساسيت‌ پوست‌ به‌نور وجود دارد. از اين‌ رو بيمار نبايد درمعرض‌ نور مستقيم‌ خورشيد قرار گيرد.

 

2 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌، منگي‌ ياخواب‌آلودگي‌ بايد احتياط كرد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌ و كودكان‌: اين‌ دارو به‌ مقدار37/5mg/kg ـ 12/5 هر 6 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود. در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌مي‌توان‌ فواصل‌ مصرف‌ دارو را افزايش‌ داد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 500mg

 

 

 

GRISEOFULVIN

 

موارد مصرف‌: گريزئوفولوين‌ در درمان‌كچلي‌هاي‌ ريش‌، مو، سر، بدن‌، ران‌، پاها،ناخن‌ و اندام‌ تحتاني‌ ناشي‌ از تريكوفيتون‌،ميكروسپوروم‌ و اپي‌درموفيتون‌فلوكوزوم‌ مصرف‌ مي‌شود.گريزئوفولوين‌ در عفونت‌هاي‌ جزيي‌ كه‌تنها با ضد قارچهاي‌ موضعي‌ قابل‌ درمان‌است‌، مصرف‌ نمي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: گريزئوفولوين‌ از ميتوزسلول‌ قارچ‌ جلوگيري‌ كرده‌ و با اين‌ عمل‌تقسيم‌ سلولي‌ را در مرحله‌ متافاز متوقف‌مي‌كند. اين‌ دارو با مقادير متفاوت‌ درسلولهاي‌ پيش‌ساز كراتين‌ پوست‌، مو وناخنها رسوب‌ مي‌كند و اين‌ سلولها را درمقابل‌ تهاجم‌ قارچ‌ مقاوم‌ مي‌سازد و بدين‌ترتيب‌ با ريزش‌ كراتين‌ آلوده‌ بافت‌ سالم‌جانشين‌ آن‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ خوراكي‌گريزئوفولوين‌ ميكروسايز بين‌ 70 ـ 25درصد در هر نوبت‌ مصرف‌ است‌. مصرف‌همزمان‌ يا متعاقب‌ غذاهاي‌ چرب‌ با اين‌دارو جذب‌ آن‌ را به‌طور قابل‌ توجهي‌افزايش‌ مي‌دهد. اين‌ دارو با مقادير متفاوت‌در لايه‌ كراتيني‌ پوست‌، مو و ناخنها رسوب‌مي‌كند. متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌ و نيمه‌عمر آن‌ تقريبŠ 24 ساعت‌ است‌. دفع‌ آن‌كليوي‌ است‌.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ گريزئوفولوين‌ درنارسايي‌ كبدي‌ و وجود پورفيري‌ بايد بااحتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد.

 

2 ـ احتمال‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور بامصرف‌ اين‌ دارو وجود دارد. از تماس‌ نورخورشيد يا لامپهاي‌ خورشيدي‌ با پوست‌بايد اجتناب‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌سردرد، تهوع‌، استفراغ‌، بثورات‌ جلدي‌حساسيت‌ به‌ نور، سرگيجه‌، كسالت‌،آگرانولوسيتوز ولكوپني‌ شود.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو باعث‌ افزايش‌متابوليسم‌ داروهاي‌ ضد انعقادي‌كوماريني‌ و داروهاي‌ خوراكي‌ جلوگيري‌كننده‌ از بارداري‌ حاوي‌ استروژن‌مي‌شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ جلوگيري‌ ازعود بيماري‌ درمان‌ بايد تا حذف‌ كامل‌ارگانيسم‌ عامل‌ بيماري‌ ادامه‌ يابد. دوره‌درمان‌ پيشنهادي‌ براي‌ كچلي‌ سر 10 ـ 8هفته‌، كچلي‌ بدن‌ 4 ـ 2 هفته‌، كچلي‌ پاها

 

8 ـ 4 هفته‌، كچلي‌ ناخنهاي‌ دست‌ حداقل‌

 

4 ماه‌ و كچلي‌ ناخن‌هاي‌ پا حداقل‌ 6 ماه‌است‌. با اين‌ وجود ميزان‌ عود كچلي‌ناخنهاي‌ پا خيلي‌ زياد است‌.

 

2 ـ از آنجا كه‌ مخمرها و باكتري‌ها

 

مانند قارچ‌ ممكن‌ است‌ در بعضي‌ از اشكال‌بيماري‌ قارچي‌ ورزشكاران‌ وجود داشته‌باشند، معمولا مصرف‌ يك‌ داروي‌ موضعي‌مناسب‌ در درمان‌ كچلي‌ پا مورد نياز

 

است‌.

 

3 ـ بمنظور كاهش‌ تحريك‌ گوارشي‌ وافزايش‌ جذب‌ گريزئوفولوين‌، اين‌ دارو بايدهمراه‌ غذا (به‌ويژه‌ غذاهاي‌ چرب‌) و شير ياپس‌ از آن‌ مصرف‌ شود.

 

4 ـ در صورت‌ مصرف‌ داروهاي‌ خوراكي‌جلوگيري‌ كننده‌ از بارداري‌ حاوي‌استروژن‌ همزمان‌ با اين‌ دارو، طي‌ مصرف‌اين‌ دارو و تا يك‌ ماه‌ بعد از آن‌ از سايرروشهاي‌ جلوگيري‌ كننده‌ نيز بايد استفاده‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: در درمان‌ كچلي‌ ناخن‌ و پاهامقدار 500 ميلي‌گرم‌ هر 12 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود و در درمان‌ كچلي‌ سر و بدن‌ و ران‌مقدار 250 ميلي‌گرم‌ هر 12 ساعت‌ يا500mg/day تجويز مي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار 10mg/kg ـ 5 هر 12 ساعت‌يا 10mg/kg/day مصرف‌ مي‌شود. براي‌كودكان‌ با وزن‌ 23 ـ 14 كيلوگرم‌

 

مقدار 250mg/day ـ 125 يا 125 ـ 62/5ميلي‌گرم‌ هر 12 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.در كودكان‌ با وزن‌ 23 كيلوگرم‌ به‌ بالا500mg/day ـ 250 يا 250 ـ 125 ميلي‌گرم‌هر 12 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 500mg

 

Tablet: 125mg

 

 

 

KETOCONAZOLE

 

موارد مصرف‌: كتوكونازول‌ در درمان‌بلاستوميكوزيس‌ ريوي‌ و منتشر،كانديدياز مري‌، حلق‌ و دهان‌، عفونت‌هاي‌كانديدايايي‌ دستگاه‌ ادراري‌، پنوموني‌،كانديدياز شديد مزمن‌ مخاط پوستي‌ وكانديدياز مهبلي‌ ـ فرجي‌ مصرف‌ مي‌شود.كتوكونازول‌ در درمان‌ پيتي‌ريازيس‌ورسيكالر، كچلي‌ بدن‌، كروموميكوزيس‌ وكوكسيديوايد و ميكوزيس‌ شديد به‌عنوان‌انتخاب‌ دوم‌، كچلي‌ اندامهاي‌ تحتاني‌ و پاي‌مقاوم‌ به‌ گريزئوفولوين‌، ليشمانيوز جلدي‌عفونت‌هاي‌ قارچي‌ ناخن‌ و اطراف‌ آن‌ وپنوموني‌ قارچي‌، سپتي‌ سمي‌ قارچي‌ واسپوروتريكوزيس‌ منتشر مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: كتوكونازول‌ بيوسنتزارگوسترول‌ يا ديگر استرول‌ها را مهارمي‌كند و باعث‌ آسيب‌ به‌ غشاء سلول‌ قارچ‌شده‌ و نفوذپذيري‌ آن‌ را تغيير مي‌دهد كه‌در نهايت‌ منجر به‌ از دست‌ رفتن‌ عناصرضروري‌ داخل‌ سلولي‌ مي‌گردد.كتوكونازول‌ همچنين‌ بيوسنتزتري‌گليسيريدها و فسفوليپيدها را مهارمي‌كند و فعاليت‌ آنزيم‌ اكسيداتيو وپراكسيداتيو را مختل‌ مي‌كند. كتوكونازول‌تبديل‌ بلاستوسپورها را به‌ شكل‌ ميسلي‌مهاجم‌ در كانديدا آلبيكنس‌ متوقف‌ مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: فراهمي‌ زيستي‌ دارو حدود75% است‌. متابوليسم‌ كتوكونازول‌ كبدي‌است‌ و راه‌ اصلي‌ دفع‌ آن‌ از طريق‌ صفرامي‌باشد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: كتوكونازول‌ درصورت‌ وجود حساسيت‌ شديد به‌داروهاي‌ ضد قارچ‌ آزولي‌ نبايد مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: مصرف‌ سيستميك‌ كتوكونازول‌در صورت‌ عيب‌ كار كبد، فقدان‌ يا كاهش‌اسيد معده‌ بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌گيرد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خارش‌ و تحريكي‌ كه‌ قبل‌ ازمصرف‌ كتوكونازول‌ وجود نداشته‌ است‌از عوارض‌ شايع‌ كتوكونازول‌ موضعي‌مي‌باشد. تهوع‌، استفراغ‌، درد شكم‌،سردرد، بثورات‌ جلدي‌، كهير و بندرت‌ترومبوسيتوپني‌، پارستزي‌، ترس‌ از نور،سرگيجه‌، طاسي‌ و ژينكوماستي‌ نيز بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: كتوكونازول‌ باداروهاي‌ هپاتوتوكسيك‌، آنتي‌اسيد،آنتي‌كولينرژيك‌، آنتي‌اسپاسموديك‌،آنتاگونيست‌هاي‌ گيرنده‌ H2، امپرازول‌،سوكرالفيت‌، استميزول‌، سيزاپرايد،سيكلوسپورين‌، ايزونيازيد، ريفامپين‌،فني‌توئين‌ و وارفارين‌ تداخل‌ دارد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ كتوكونازول‌ بايدهمراه‌ با غذا مصرف‌ شود.

 

2 ـ از تماس‌ اشكال‌ موضعي‌ دارو با چشم‌اجتناب‌ شود.

 

3 ـ دوره‌ درمان‌ بايد كامل‌ شود.عفونت‌هاي‌ قارچي‌ ممكن‌ است‌ به‌ دوره‌درمان‌ طولاني‌ نياز داشته‌ باشند.

 

4 ـ هنگام‌ مصرف‌ موضعي‌ دارو، مقداركافي‌ از دارو بايد در موضع‌ مصرف‌ شودبه‌طوري‌ كه‌ سطح‌ پوست‌ را بپوشاند.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار 400mg/day ـ 200به‌عنوان‌ ضد قارچ‌ مصرف‌ مي‌شود. براي‌درمان‌ پيتي‌ريازيس‌ ورسيكالر مقدار200mg/day به‌ مدت‌ 10 ـ 5 روز، در درمان‌كانديدياز مهبلي‌ ـ فرجي‌ 400mg/day ـ 200به‌ مدت‌ 5 روز، در عفونت‌ اطراف‌ ناخن‌400mg/day ـ 200، در پنوموني‌ و سپتي‌سمي‌ قارچي‌ 400 ميلي‌ گرم‌ تا يك‌ گرم‌ درروز، مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: در كودكان‌ در كانديدياز مهبلي‌ ـفرجي‌ 10mg/kg ـ 5 يكبار در روز به‌ مدت‌ 5روز و در عفونت‌ اطراف‌ ناخن‌ و پنوموني‌ وسپتي‌ سمي‌ قارچي‌ 10mg/kg ـ 5 يكبار درروز مصرف‌ مي‌شود.

 

موضعي‌: مقدار مصرف‌ كرم‌ كتوكونازول‌در بزرگسالان‌ در درمان‌ كچلي‌ بدن‌، كچلي‌اندام‌ تحتاني‌، كچلي‌ پا و پيتي‌ ريازيس‌ورسيكالر و كانديدياز پوستي‌ يكبار درروز و در حالات‌ سبورئيك‌ پوستي‌، عفونت‌اطراف‌ ناخن‌، كچلي‌ ريش‌ و پوست‌ سر 2 يا3 بار در روز است‌. مقدار مصرف‌ شامپودر بزرگسالان‌ در درمان‌ شوره‌ سر هر 4روز يكبار به‌ مدت‌ 4 هفته‌ مي‌باشد كه‌ اين‌مقدار مصرف‌ به‌ يكبار هر يك‌ يا دو هفته‌كاهش‌ مي‌يابد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 200mg

 

Shampoo: 2%

 

Topical Cream: 2%

 

 

 

NYSTATIN

 

موارد مصرف‌: نيستاتين‌ در درمان‌كانديدياز ناشي‌ از كانديدا آلبيكانس‌ وساير گونه‌هاي‌ كانديدا مصرف‌ مي‌شود.نيستاتين‌ در درمان‌ كچلي‌ ريش‌ و سر هم‌مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: نيستاتين‌ با اتصال‌ به‌استرول‌هاي‌ موجود در غشاء سلولي‌ قارچ‌باعث‌ تغيير در نفوذپذيري‌ غشاء شده‌ وباعث‌ مي‌شود كه‌ محتويات‌ ضروري‌ داخل‌سلولي‌ قارچ‌ از آن‌ خارج‌ شوند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: نيستاتين‌ از مجراي‌ گوارش‌و يا پوست‌ سالم‌ و غشاهاي‌ مخاطي‌ جذب‌نمي‌شود. تقريبŠ تمام‌ دارو بعد از مصرف‌خوراكي‌ به‌صورت‌ تغيير نيافته‌ از طريق‌مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ پوستي‌ كه‌ قبل‌ ازدرمان‌ وجود نداشته‌ است‌، از عوارض‌جانبي‌ دارو است‌.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قرص‌ واژينال‌

 

اين‌ دارو به‌ عنوان‌ قرص‌ مكيدني‌ به‌

 

جاي‌ سوسپانسيون‌ خوراكي‌ براي‌ درمان‌كانديدياز دهان‌ نيز قابل‌ مصرف‌

 

است‌.

 

2 ـ در صورت‌ مصرف‌ موضعي‌ دارو ازپانسمان‌ بسته‌ در موضع‌ بايد خودداري‌شود و در صورت‌ مصرف‌ آن‌ در نوزادان‌از پيچيدن‌ سفت‌ پاي‌ بچه‌ و يا استفاده‌ ازشلوارك‌ پلاستيكي‌ نيز بايد اجتناب‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار 600,000 ـ 400,000واحد از سوسپانسيون‌ خوراكي‌ 4 بار درروز يا 1000,000 ـ 500,000 واحد ازقرص‌ 3 بار در روز مصرف‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: در نوزادان‌ نارس‌ و كم‌ وزن‌ مقدار100,000 واحد 4 بار در روز و در نوزادان‌بزرگتر 200,000 واحد 4 بار در روزمصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ قرص‌ دركودكان‌ بالاي‌ 5 سال‌، 500,000 واحد 4 باردر روز است‌.

 

موضعي‌:

 

بزرگسالان‌ و كودكان‌: 2 يا 3 بار در روزبر روي‌ پوست‌ ماليده‌ مي‌شود.

 

واژينال‌:

 

مقدار 100,000 واحد، يك‌ يا دو بار در روزبه‌ مدت‌ 2 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Vaginal Tablet: 100,000 U

 

Coated Tablet: 500,000 U

 

For Suspension Drops: 100,000 U/ml

 

Topical Ointment: 100,000 U/g

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,450 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: