بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

چگونه در رابطه جنسي مشترك به تفاهم برسيم؟

سوال شما:

سلام آقاي دكتر من نسرين ع هستم و مشكلي دارم كه اميدوارم شما بتوانيد آن را حل كنيد. قضيه از اين قرار است كه من هميشه از كودكي تنها بودم و از اين مسئله رنج مي بردم . البته مادر و پدرم مي خواستند لا اقل آخر هفته شام را پيش من باشند تا اين كمبود را جبران كنند اما هيچ وقت نتوانستند. حالا من بزرگ شده ام و ديگر تحمل ندارم .حالا من مي خواهم با كسي دوست شوم كه همدم و همصحبتم باشد و مرا درك كند اما نمي دانم چگونه؟ يك بار به پسري كه 4 سال بود كه دوستش داشتم غيرمستقيم گفتم كه دوستش دارم اما او حاضر به دوستي نشد. چون او از من خواست كه اگر بخواهم با او دوست شوم بايد رابطه جنسي داشته باشم و من اين شرط او را قبول نكردم .نمي دانم كار درستي كردم يا نه؟ از اين تنهايي رنج مي برم البته مدتي هم خود ارضايي كردم اما فكر مي كنم اين هم جواب نياز روحي وجنسي من نيست. بخاطر شرايط و موقعيت اجتماعي ام نمي توانم با هركسي دوست شوم و اين هم يكي ازمشكلات من است. آقاي دكتر پدر و مادرم مرا بسيار كنترل ميكنند و به همين علت من نمي توانم براي مشاوره حضوري بيايم. اين مشكل تمام زندگي مرا مختل كرده خيلي ممنون ميشوم كه پاسخ مرا از طريق ايميلم بفرستيد.

پاسخ ما:

حقيقت اينكه روابط دختران و پسران در جامعه ما حالت گنگ و پيچيده و سردرگمي بخود گرفته است كه از هر زاويه به آن نگاه بكني مضحك و در عين حال گريه آور بنظر ميرسد. چرا ما نميتوانيم جفت مناسب خود را بيابيم؟ يا زماني كه فكر ميكنيم او را يافته ايم به سادگي از دست ميدهيمش؟ ظاهراً خيلي وقت ها هدف يك زوج در يك رابطه جنسي چندان به هم نزديك نيست. نسرين در مثال بالا بدنبال كسي ميگردد كه تنهايي اش را با او قسمت كند. با هم ارتباط كلامي داشته باشند، گفتگو كنند، ابراز علاقه كنند … . از آن سو پسري كه مي پنداشت دوست اش دارد از او تقاضاي معاشقه و نزديكي داشته است. شجاعت و جسارت نسرين براي شروع يك ارتباط تازه به همين جا خاتمه مي يابد. ارتباط آن دو در همين جا قطع ميشود. آيا نسرين كار درستي كرده است؟ آيا كار ديگري هم از دستش برمي آيد؟ آيا ممكن است اين اتفاق دوباره هم برايش بيافتد؟ مرد رويايي نسرين چه كسي است و كجا و چه زماني بايد به انتظارش بنشيند؟

بنظر خود من علت برآورده نشدن انتظارات زن و مرد در يك رابطه دوطرفه عدم توجه به اصول مورد توافق طرفين در اين رابطه است. اين اصول يا ماهيت حقيقي دارند و به روابط علت و معلول حاكم بر آفرينش منجمله آفرينش انسان و روابط زن و مرد برميگردند، يا ماهيت اعتباري دارند و به توافق شفاهي و كتبي ما برميگردند. البته توافقات اعتباري اگر بدون توجه قوانين آفرينش انسان صورت بگيرد چندان موجد اثر نخواهد بود و كم كم نفوذ خود را از دست ميدهد. درست مثل اينكه بخواهيم خلاف جريان آب شنا كنيم. واقعيت اين است كه رابطه جنسي يك رابطه تك بعدي نيست و عدم توجه به ابعاد ديگر آن مانع از ماندگاري و دوام و بقاي يك رابطه ارضاء كننده خواهد شد. در اينجا سعي ميكنيم به برخي ابعاد مهم يك رابطه جنسي اشاره كنيم (كه البته مخصوص يك جنس نيست و روي سخن با هردو نفر است):

  1. 1. بعد حسي: شامل ارتباط دو طرفه از طريقه حواس پنجگانه است. سيما در ديدن، صدا در شنيدن، رايحه در بوئيدن، طعم در چشيدن، و لطافت و گرما در لمس نقش مهمي در برقراري اولين پيوندهاي عاطفي بين طرفين دارد.آيادرروابطخودبهاندازهكافيبهسيماوصداوعطرورعايتلطافتدرتماسهايخودتوجهكردهايد؟
  2. 2. بعد عاطفي: بصورت احساس وابستگي و نياز به حضور ديگري از ديگر ابعادي است كه قبل از شروع يك رابطه بايد به آن توجه كرد. آيا به اندازه كافي براي ديگري ميتوانيم وقت بگذاريم؟ آيا مشغوليات ما مانع از كنار گذاشتن وقت كافي براي بودن با ديگري است؟ آيا همسرتان مبتلا به بيماري روحي و رواني (افسردگي،  است كه ممكن است باعث اشكال در درك عاطفي و پاسخگويي به احساسات عاطفي متقابل شود؟

  3. 3. بعد جسمي و جنسي خاص: بصورت ملامسه و معاشقه و در نهايت نزديكي، ادامه طبيعي همان روابط حسي پنجگانه است. عدم وجود تعارض و احساس گناه و ناراحتي، به همراه دانش و مهارت جنسي كافي در لذت بردن از يك رابطه ارضاء كننده كاملاً ضروري است. آيا قبل از هرچيز به قدر كافي در مورد درستي يا نادرستي رابطه خود از لحاظ اخلاقي انديشه كرده ايد؟ آيا اصولاً فكر ميكنيد به اندازه كافي در مورد اصول مذهبي خالص و دور از خرافه ها تحقيق كرده ايد؟ آيا نگراني هايي در مورد مسئله بكارت و احتمال بارداري و مسائل قانوني و شرعي خود داريد؟ آيا در مورد توانايي هاي جنسي خود يا جفت خود در اين مورد ترديد داريد؟ آيا در مورد نگراني هاي خود با جفت خود صحبت كرده ايد؟ آيا ميتوانيد به راه حل هاي مشتركي براي رفع اين نگراني ها برسيد؟ يادتان باشد كه يك رابطه جسمي لذتبخش و ارضاء كننده ابزار مهمي در ادامه رابطه عاطفي- جنسي دوطرفه شما خواهد داشت.

  4. 4. بعد اقتصادي: آيا رابطه شما تأمين كننده نيازهاي مالي و كاري شما نيز هست. آيا با هم ميتوانيد كار مشتركي را اداره كنيد؟ سهم شما از درآمد اين كار مشترك چه اندازه است؟ آيا ميتواند حداقل نيازهاي اقتصادي شما را برطرف كند؟ علت اينكه بعضي مديرعاملان با منشيان موفق خانم شركت خود روابط جنسي طولاني مدتي (بصورت رسمي يا غيررسمي) دارند چيست؟

  5. 5. بعد علمي (هنري/ ادبي/ورزشي):  آيا رابطه شما  از  يك رابطه معلم و شاگردي شروع شده است؟ آيا به انديشه، معلومات و مهارتهاي علمي/ هنري/ ادبي جفت خود احساس نياز و بالاتر از آن احساس غرور و افتخار ميكنيد؟ آيا ميتوانيد جفتهاي مشهوري را نام ببريد كه چنين رابطه اي وجه برجسته اي در ادامه رابطه عاطفي- جنسي دوطرف داشته است؟

  6. 6. بعد اجتماعي:  آيا وجهه اجتماعي همسرتان و خانواده شما  از جهت انتسابي كه به اين خانواده پيدا ميكنيد براي شما اهميت دارد؟ آيا انتخاب نام خانوادگي شوهرتان براي شما ارزش و اعتبار خاصي به همراه مي آورد؟ آيا از اينكه شما را دوست يا فاميل اين خانواده بدانند احساس خوب يا بدي داريد؟ آيا نوع فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي همسرتان نقش مهمي در شكل گيري موقعيت و شخصيت آينده شما دارد؟ آيا ميتوانيد چند تن از خانمهايي را نام ببريد كه در كنار يا پس از شوهرشان ادامه دهنده فعاليت هاي وي بوده اند؟ آيا خود شما هم به فعاليتهاي اجتماعي همسر خود علاقمنديد يا برعكس احساس بي تفاوتي و حتي ترس و نگراني و كراهت داريد؟

  7. 7. توالد و ادامه نسل: تا چه حد براي شما بچه دار شدن يا نشدن مهم است؟ آيا بچه داشتن از همسر خود را ركن اساسي ادامه رابطه ميدانيد؟ يا برعكس اصلاً دوست نداريد بچه دار شويد؟ نظر جفت شما در اين مورد چيست؟ آيا اگر بعداً متوجه شويد نميتوانيد از همسر خود بچه دار شويد چه واكنشي نشان ميدهيد؟ آيا ترجيح ميدهيد از هم جدا شويد؟

اينها نمونه هايي بود از ابعادي كه به نظر ما در يك رابطه جنسي نقش مهمي بعهده دارند. توجه به اين ابعاد دورنماي رابطه شما و جفت مورد نظرتان را مشخص ميكند. جفتي را در نظر بگيريد كه سر و وضع مرتبي ندارد، به هردليل نميتواند براي شما به اندازه كافي وقت بگذارد و به نيازهاي عاطفي شما جواب دهد، چيزي از معاشقه و نزديكي نميداند، كار و درآمد درست و حسابي ندارد و شما هم كمك موثري در كار او نيستيد، در زمينه هاي مورد علاقه شما بي علاقه و بي اطلاع است، مادر شما از اينكه دخترش با اين خانواده رفت و آمد كند خجالت ميكشد، و بر خلاف ميل شما اصلاً دوست ندارد بچه دار شود (يا برعكس ميخواهد 5-6 تا بچه قد و نيم قد رو دستتان بگذارد. بنظر شما با شروع يك رابطه جديد با او چقدر احتمال ميدهيد از ادامه اين رابطه راضي باشيد.

پس از اين مراحل ميرسيم به نحوه برقراري ارتباط و جلب توجه جفت مورد نظرتان. يكي از موارد مهم داشتن رابطه كلامي مناسب است. آيا ميتوانيد با هم در مورد موضوعاتي كه ظاهراً اختلاف نظر داريد صحبت كنيد؟ آيا براي پاسخ به نيازهاي ديگري نيازمند وقت هستيد؟ آيا از اين لحاظ تحت فشار قرار داريد؟ آيا پاسخ به اين نيازها را در مدت زمان كوتاه امكان پذير نمي دانيد؟ معمولاً پسرها دخترخانمها را براي روابط جسمي و معاشقه و نزديكي تحت فشار قرار ميدهند، و دختر خانمها آقا پسرها را براي اختصاص وقت بيشتر و رسمي كردن رابطه تحت فشار قرار ميدهند. بنظر من اگر با توجه به موارد بالا فكر ميكنيد جفتي كه انتخاب كرده ايد واقعاً «ارزشش را دارد» بهتر است در مورد نيازهاي خود بيشتر با هم حرف بزنيد. حتي خيلي مواقع لازم نيست مستقيماً به وي «نه» بگوييد. اگر دوست پسرتان از شما تقاضاي رابطه جسمي نزديك دارد بجاي نه گفتن به او بگوييد كه با اينكار موافقيد و دوست داريد نسبت به نيازش بي تفاوت نباشيد اما اجازه بخواهيد كه كمي درباره اش فكر كنيد و بيشتر مطالعه كنيد. با او در مورد نگراني هاي خود صحبت كنيد و بخواهيد در يافتن راه حل كمكش كنيد. يا اگر دوست دخترتان در مورد امكان اختصاص وقت بيشتر سوال كرد به همين ترتيب سعي كنيد از «نه» گفتن خودداري كنيد. در مورد اينكه براي حل مشكلات فعلي چه راه حلي داريد و اينكه احتمالاً چگونه ميتوانيد با هم كار مشتركي را شروع كنيد صحبت كنيد. يا در مورد رسمي كردن رابطه و اينكه با چه مشكلات احتمالي روبرو هستيد و باز براي حل آنها چه برنامه اي داريد. يادتان باشد اگر واقعاً جفت خود را دوست نداريد و مايل به ادامه يك رابطه جدي با او نيستيد بهتر است اين مطلب را هرچه زودتر و بي رو دربايستي به او بگوييد. اگر هم فكر ميكنيد جفت شما در اين مورد ترديد دارد نظر من اين است كه براي مدتي رابطه خود را قطع كنيد و به او فرصت بدهيد هرگاه خودش مايل بود با يقين بيشتري به سراغ شما بيايد. يادتان باشد هميشه براي خود راه برگشتي هم در نظر بگيريد. عدم امكان ادامه يك رابطه به معني يك «فاجعه جبران ناپذير» نيست. هميشه به خودتان بگوييد «خوب طوري نشده. اشكالي ندارد. از اول شروع ميكنيم!»

راستي مطالعه كتاب پيشگيري از اختلالات جنسي را حتماً فراموش نكنيد. از من گفتن بود. بعداً از نخواندنش پشيمان نشويد!

منبع : novin-jensi.com

Filed under: زنـان و زایـمـان

RSS پزشکی

RSS Medical News

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: