بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

بررسي سرطان مري بین ترکمنها از ديدگاه زمين شناسي پزشكي

شواهد زمين شناسي پزشكي نشان مي‌دهد، نهشته‌ها و ته‌نشين هاي لسي (خاك زرد) استان گلستان ارتباط تناتنگي با شيوع منطقه‌اي سرطان مري در اين منطقه از خاك ايران دارد. بر اساس يك مقاله علمي كه نتايج آن در دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران ارايه خواهد شد با توجه به اينكه استان گلستان در كمربند لس‌هاي (خاك‌هاي زرد) جهان قرار دارد اين احتمال وجود دارد كه ارتباط تناتنگي بين نهشته‌هاي لسي و بروز برخي بيماري‌هاي اندوميك مانند سرطان مري وجود داشته باشد. اين مقاله علمي به بررسي نهشته‌هاي لسي از ديدگاه زمين شناسي پزشكي جهت تشخيص و پيش بيني سرطان مري در استان گلستان مي‌پردازند. زمين شناسي پزشكي شاخه‌اي از علوم است كه به تاثير مواد تشكيل‌دهنده زمين در سلامتي انساها مي‌پردازد.

در اين تحقيق كه نتايج آن در دهمين همايش زمين شناسي ايران ارايه مي‌شود نمونه برداري از نهشته‌هاي لسي استان گلستان از شرق به غرب انجام شده است. نمونه‌هاي جمع آوري شده جهت شناسايي كاني‌هاي موجود ،مورفولوژي سطحي كاني‌ها و تجزيه شيميايي به ترتيب از روش پراش پرتوايكس (‪،(XRDميكروسكوپ الكتروني پويشي (‪ (SEMو انرژي پراكندگي تجزيه اشعه ايكس (‪ (EDAXمورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات كاني شناسي كاني‌هاي غالب شامل كوارتز،فلدسپار و كلسيت است ، كاني‌هاي رسي آن نيز ايليت و كلريت است كه در حدود ‪ ۹/۲درصد مي‌باشند و مقدار سيليس از ‪ ۵۶/۳تا‪ ۴۵/۴درصد متغير است. بر اساس اين تحقيق اندازه دانه‌ها از شمال شرقي به طرف جنوب غربي كاهش مي‌يابد و تركيبات شيميايي نهشته‌هاي لسي حاوي ‪ Ca،K،Al،Siاست كه مي‌توان به كاني‌هاي كوارتز،فلدسپار،كلسيت،ايليت و كلريت نسبت داد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ،طبق شواهد زمين شناسي پزشكي ،نهشته‌هاي لسي استان گلستان مي‌تواند ارتباط تناتنگي با شيوع منطقه‌اي سرطان مري داشته باشد. بر اساس اين تحقيق به دليل تاثير كاني‌هاي رسي بر چرخه بيوشيميايي ، وجود سيليس بالا در تركيبات شيميايي نهشته‌هاي لسي و ارتباط مستقيم اندازه دانه‌ها با درصد شيوع سرطان مري و با توجه به اينكه كمربند سرطان مري با كمربند پراكنش نهشته‌هاي لسي انطباق دارد بايستي سرطان مري در استان گلستان با ديدگاه زمين شناسي پزشكي مورد مطالعه قرار گيرد. اين تحقيق توسط دكتر «مصطفي رقيمي» دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و دكتر «مريم رمضاني مجاوري» پزشك عمومي و كارشناس كلينيك مديريت درمان تامين اجتماعي استان گلستان انجام شده است. اين مقاله تحقيقي در دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران كه از سيزدهم تا پانزدهم شهريورماه سال جاري در دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي‌شود ارايه خواهد شد.

13 شهریور  1385

منبع خبرگزاری علمی جمهوری اسلامی

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, تـومـورهـای خـوش و بـد خـیـم, خواندنـیـها از شـهرسـتانهـا, دستـگاه گـوارشی - تـغـذيه

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,089 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: