بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

انواع پانسمان‌

پانسمان‌

 

هميشه‌ بايد زخم‌ را با پانسمان‌ بپوشانيد. چون‌ اين‌ كار از عفونت‌ پيشگيري‌ مي‌كند. در موارد خونريزي‌ شديد، پانسمان‌ با فشار آوردن‌ بر روي‌ زخم‌، به‌ لخته‌ شدن‌ خون‌ كمك‌ مي‌كند. در صورت‌ امكان‌، از يك‌ پانسمان‌ استريل‌ بسته‌بندي‌ شده‌ ، استفاده‌ كنيد. در صورتي‌ كه‌ به‌ پانسمان‌ استريل‌ دسترسي‌ نداريد، مي‌توانيد با هر پارچه‌ تميز و بدون‌ كُرك‌، يك‌ پانسمان‌ موقتي‌ بسازيد. خراش‌ها و بريدگي‌هاي‌ كوچك‌ را مي‌توان‌ با پانسمان‌هاي‌ چسبدار پوشاند.

 

 

اصول‌ استفاده‌ از پانسمان‌ها

هنگام‌ استفاده‌ از پانسمان‌، بايد چند اصل‌ را رعايت‌ كنيد. اين‌ اصول‌ به‌ شما امكان‌ مي‌دهند كه‌ پانسمان‌ها را به‌طرز صحيح‌ به‌ كار ببريد؛ همچنين‌ مصدوم‌ و شما را در برابر عفونت‌ محافظت‌ مي‌كنند (مبحث‌ « روش‌هايي‌ براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ متقاطع‌ » را ببينيد).

قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر نوع‌ پانسمان‌ (غير از چسب‌ زخم‌)، در صورت‌ امكان‌، هميشه‌ دستكش‌هاي‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد.

هميشه‌ از پانسماني‌ استفاده‌ كنيد كه‌ براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ قدر كافي‌ بزرگ‌ است‌ و مي‌تواند بيشتر از لبه‌هاي‌ زخم‌ را هم‌ پوشش‌ دهد.

لبه‌هاي‌ پانسمان‌ را بگيريد و انگشتان‌ خود را كاملاً از محلي‌ كه‌ در تماس‌ با زخم‌ خواهد بود، دور نگه‌ داريد. مطمئن‌ شويد كه‌ پانسمان‌ براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بزرگ‌ است‌.

پانسمان‌ را مستقيماً بر روي‌ زخم‌ قرار بدهيد؛ هرگز آن‌ را از كنار به‌ روي‌ زخم‌ نكشيد.

 

   

پانسماني‌ را كه‌ از محل‌ خارج‌ شده‌ است‌ برداريد و در جاي‌ خودش‌ قرار دهيد.

اگر تنها يك‌ پانسمان‌ استريل‌ در اختيار داريد، اين‌ پانسمان‌ را براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ كار ببريد و ساير پارچه‌هاي‌ تميز را روي‌ آن‌ قرار دهيد.

اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ نشت‌ كرده‌، پانسمان‌ را برنداريد؛ در عوض‌، يك‌ پانسمان‌ ديگر روي‌ آن‌ بگذاريد. اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ دوم‌ هم‌ نشت‌ كرد، هر دو پانسمان‌ را كاملاً برداريد و با گذاشتن‌ يك‌ پانسمان‌ تازه‌ به‌ جاي‌ آنها، محل‌ خونريزي‌ را تحت‌ فشار قرار دهيد.

 

 

پس‌ از مداواي‌ زخم‌، دستكش‌ها، پانسمان‌هاي‌ مصرف‌ شده‌ و وسايل‌ آلوده‌ را در داخل‌ يك‌ كيسه‌ پلاستيكي‌ مناسب‌ بريزيد. هميشه‌ تا زماني‌ كه‌ كارتان‌ با مواد آلوده‌ تمام‌ نشده‌ است‌، دستكش‌هاي‌ يكبار مصرف‌ را خارج‌ نكنيد.

 

پانسمان‌هاي‌ استريل‌

 

اين‌ نوع‌ پانسمان‌، از يك‌ لايه‌ پانسمان‌ متصل‌ به‌ يك‌ باند رولي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. اين‌ لايه‌ پانسمان‌ از يك‌ قطعه‌ گاز كه‌ زير آن‌ يك‌ لايه‌ پنبه‌ قرار گرفته‌، تشكيل‌ شده‌ است‌. پانسمان‌هاي‌ استريل‌ به‌ صورت‌ تكي‌ و در اندازه‌هاي‌ مختلف‌ فروخته‌ مي‌شود و براي‌ پيشگيري‌ از آلودگي‌، در پوشش‌هاي‌ محافظ‌ پيچيده‌ شده‌ است‌ اگر چسب‌ روي‌ پوشش‌ اين‌ پانسمان‌ها باز شده‌ باشد، پانسمان‌ ديگر استريل‌ نيست‌.

 

احتياط‌!

پانسماني‌ را كه‌ از محل‌ خارج‌ شده‌ برداريد و يك‌ پانسمان‌ جديد به‌ جاي‌ آن‌ قرار بدهيد.

اگر خونريزي‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ نفوذ كرد، يك‌ پانسمان‌ ديگر روي‌ اولي‌ قرار بدهيد. اگر خون‌ به‌ درون‌ پانسمان‌ دوم‌ هم‌ نشت‌ كرد، هر دو پانسمان‌ را برداريد و يك‌ پانسمان‌ تازه‌ به‌ جاي‌ آنها بگذاريد.

مراقب‌ باشيد كه‌ خونرساني‌ پايين‌تر از محل‌ پانسمان‌ را مختل‌ نكنيد.

       

1) چسب‌ روي‌ پوشش‌ را باز كرده‌، پوشش‌ را كنار بزنيد. باند را از حالت‌ پيچيده‌ باز كنيد و مراقب‌ باشيد كه‌ رول‌ رها نشود و به‌ لايه‌ پانسمان‌ دست‌ نزنيد.

 

2) با گرفتن‌ دو طرف‌ باند، لايه‌ پانسماني‌ را باز كنيد و آن‌ را مستقيماً روي‌ زخم‌ قرار دهيد.

 

 

3) انتهاي‌ كوتاه‌ (دم‌) باند را يك‌ بار به‌ دور اندام‌ و پانسمان‌ بچرخانيد تا آن‌ را محكم‌ كنيد.

 

 

4) انتهاي‌ ديگر (سر) باند را به‌ دور اندام‌ بچرخانيد تا تمام‌ لايه‌ پانسمان‌ را بپوشانيد. دم‌ باند را به‌ حال‌ آويزان‌ قرار دهيد.

 

   

5) براي‌ مستحكم‌ كردن‌ باند، دو انتهاي‌ آن‌ را گره‌ بزنيد. گره‌ را مستقيماً روي‌ لايه‌ پانسمان‌ ايجاد كنيد تا فشار پايداري‌ روي‌ زخم‌ اعمال‌ شود.

 

 

6) پس‌ از محكم‌ كردن‌ باند، گردش‌ خون‌ را در قسمت‌هاي‌ پايين‌ كنترل‌ كنيد. اگر باند را خيلي‌ سفت‌ بسته‌ايد، آن‌ را شل‌ كنيد.

 

 

پانسمان‌هاي‌ غيراستريل‌

 

در صورتي‌ كه‌ به‌ پانسمان‌ استريل‌ دسترسي‌ نداريد، مي‌توانيد از وسايلي‌ مثل‌ پوشش‌ گازدار يا هر نوع‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كُرك‌ استفاده‌ كنيد. براي‌ جذب‌ خون‌ و ساير مايعات‌ روي‌ آن‌ پنبه‌ بگذاريد. در هنگام‌ استفاده‌ از پانسمان‌ غيراستريل‌ دقت‌ كنيد كه‌ وسيله‌اي‌ را كه‌ به‌ كار مي‌بريد، تميز باشد. در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد و انگشتان‌ خود را از قسمتي‌ از سطح‌ پانسمان‌ كه‌ در تماس‌ با زخم‌ خواهد بود، دور نگه‌ داريد. به‌ منظور فشار آوردن‌ روي‌ زخم‌، پانسمان‌ را با نوارچسب‌ يا باند محكم‌ كنيد.

 

احتياط‌!

 

هرگز چسب‌ نواري‌ را دورتادور اندام‌ يا انگشت‌ نبنديد چون‌ اين‌ كار، گردش‌ خون‌ را مختل‌ مي‌كند.

قبل‌ از استفاده‌ از چسب‌ نواري‌، كنترل‌ كنيد كه‌ مصدوم‌ نسبت‌ به‌ چسب‌ آلرژي‌ نداشته‌ باشد؛ اگر آلرژي‌ وجود دارد، از باند استفاده‌ كنيد.

 

 

پانسمان‌هاي‌ داراي‌ گاز

1) كناره‌هاي‌ پوشش‌ گازدار را گرفته‌، آن‌ را مستقيماً روي‌ زخم‌ قرار دهيد.

     

 

2) با يك‌ لايه‌ پنبه‌، روي‌ پانسمان‌ گازدار را بپوشانيد.

 

 

3) گاز و پوشش‌ روي‌ آن‌ را با نوار چسب‌ يا باند رولي‌ محكم‌ كنيد.

 

 

پانسمان‌هاي‌ موقتي‌

1) لبه‌هاي‌ پارچه‌ را بگيريد. پارچه‌ را باز كرده‌، مجدداً تا كنيد تا سطح‌ داخلي‌ آن‌ رو به‌ بيرون‌ قرار بگيرد.

 

      

2) پوشش‌ پارچه‌اي‌ را مستقيماً روي‌ زخم‌ قرار بدهيد. در صورت‌ لزوم‌، مقدار بيشتري‌ پارچه‌ روي‌ اين‌ پوشش‌ قرار بدهيد.

 

 

3) اين‌ پوشش‌ را به‌ كمك‌ يك‌ باند يا يك‌ نوار پارچه‌اي‌ تميز (مثل‌ روسري‌ يا شال‌) محكم‌ كنيد.

 

 

پانسمان‌هاي‌ چسبدار

 

چسب‌ زخم‌ براي‌ پانسمان‌ كردن‌ خراش‌ها و بريدگي‌هاي‌ كوچك‌ مفيد است‌. اين‌ چسب‌ها از يك‌ لايه‌ گازدار يا سلولزي‌ به‌ همراه‌ يك‌ نوار چسبدار تشكيل‌ شده‌اند كه‌ اغلب‌ در بسته‌هاي‌ مجزاي‌ استريل‌ قرار داده‌ مي‌شوند. چسب‌هاي‌ زخم‌ در اندازه‌هاي‌ مختلف‌ و به‌ اشكال‌ گوناگون‌ براي‌ استفاده‌ در نوك‌ انگشتان‌، پاشنه‌ و آرنج‌ تهيه‌ مي‌شوند؛ بعضي‌ از انواع‌ آنها ضدآب‌ هستند. قبل‌ از استفاده‌ از چسب‌ زخم‌، دقت‌ كنيد كه‌ مصدوم‌ نسبت‌ به‌ پانسمان‌هاي‌ چسبدار آلرژي‌ نداشته‌ باشد. افرادي‌ كه‌ با غذا سرو كار دارند، بايد زخم‌هاي‌ روي‌ دست‌ خود را با چسب‌ زخم‌هاي‌ ضدآب‌، مشخص‌ و آبي‌رنگ‌ بپوشانند.

 

هشدار!

هميشه‌ از مصدوم‌ سؤال‌ كنيد كه‌ آيا نسبت‌ به‌ پانسمان‌هاي‌ چسبدار آلرژي‌ دارد يا خير.

 

1) پوست‌ اطراف‌ زخم‌ را تميز و خشك‌ كنيد. چسب‌ زخم‌ را باز كرده‌، نوارهاي‌ محافظ‌ دو طرف‌ آن‌ را بگيريد به‌طوري‌ كه‌ لايه‌ پوششي‌ آن‌ رو به‌ پايين‌ باشد.

 

2) نوارهاي‌ محافظ‌ را آنقدر بكشيد كه‌ لايه‌ پوششي‌ مشخص‌ شود ولي‌ نوارها را كاملاً برنداريد. بدون‌ دست‌ زدن‌ به‌ سطح‌ لايه‌ پوششي‌، آن‌ را روي‌ زخم‌ بگذاريد.

 

3) با دقت‌ نوارهاي‌ محافظ‌ را بكشيد و سپس‌ لبه‌هاي‌ چسب‌ زخم‌ را به‌ پايين‌ فشار دهيد.

 

 

منبع: چندین سایت پزشکی و غیر پزشکی

 

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, جـراحـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,075 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: