بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

کمکهای اولیه برای كودك‌ بي‌هوش‌ 7-1 ساله‌

جهت بزرگنمایی تصاویر روی آنها کلیک نمائید

 

 

در قسمت هاي‌ بعدي‌، آموزش‌هاي‌ جامعي‌ براي‌ احياي‌ كودك‌ 7-1 ساله‌اي‌ كه‌ به‌ حالت‌ از هوش‌ رفته‌ پيدا مي‌شود، ارايه‌ مي‌شود. در مورد كودكان‌ 8 ساله‌ يا بزرگ‌تر، عمليات‌ احياء در بزرگسالان‌ را به‌ كار بگيريد . هميشه‌ از يك‌ سمت‌ بدن‌ كودك‌ به‌ وي‌ نزديك‌ شويد و با زانو زدن‌ در كنار سر يا قفسه‌ سينه‌ او، به‌ درمان‌ بپردازيد. در اين‌ صورت‌، موقعيت‌ شما براي‌ انجام‌ تمام‌ مراحل‌ احيا (باز كردن‌ راه‌ تنفسي‌، كنترل‌ كردن‌ گردش‌ خون‌ و تنفس‌ و انجام‌ ماساژ قلبي‌ و احياي‌ تنفسي‌ كه‌ همراه‌ با هم‌ تحت‌ عنوان‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ ناميده‌ مي‌شوند) صحيح‌ خواهد بود. در هر مرحله‌، مجبور هستيد تصميم‌گيري‌ كنيد. گام‌هاي‌ ارايه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌، رهنمودهايي‌ در مورد هر روش‌ عنوان‌ كرده‌، سپس‌ ذكر مي‌كنند كه‌ اقدام‌ بعدي‌ شما چگونه‌ بايد باشد. نخستين‌ اولويت‌ شما آن‌ است‌ كه‌ از باز بودن‌ و پاك‌ بودن‌ راه‌ تنفسي‌ مطمئن‌ شويد تا امكان‌ تنفس‌ كودك‌ يا احياي‌ تنفسي‌ مؤثر (در صورت‌ لزوم‌) مقدور شود. اگر تنفس‌ و گردش‌ خون‌ به‌ حال‌ طبيعي‌ برگشت‌، كودك‌ را در موقعيت‌ بهبود قرار دهيد. در صورتي‌ كه‌ كودكي‌ با بيماري‌ قلبي‌ شناخته‌ شده‌ به‌طور ناگهاني‌ از حال‌ رفته‌ است‌، فوراً يك‌ آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد چون‌ دسترسي‌ سريع‌ به‌ مراقبت‌هاي‌ پيشرفته‌، مي‌تواند نجات‌بخش‌ باشد.

 

نحوه‌ بررسي‌ پاسخ‌ كودك‌

به‌ محض‌ مواجه‌ شدن‌ با كودكي‌ كه‌ از حال‌ رفته‌ است‌، ابتدا بايد تعيين‌ كنيد كه‌ آيا او هوشيار است‌ يا بي‌هوش‌ شده‌ است‌. براي‌ انجام‌ اين‌ كار، بلند و واضح‌ با كودك‌ صحبت‌ كنيد. سؤال‌ كنيد «چه‌ اتفاقي‌ افتاده‌ است‌؟» يا دستوري‌ صادر كنيد: «چشم‌هايت‌ را باز كن‌!» يك‌ دست‌ خود را روي‌ شانه‌ كودك‌ قرار دهيد و به‌ آرامي‌ چند ضربه‌ به‌ آن‌ بزنيد.

 

 

كوك‌ پاسخ‌ مي‌دهد

1) اگر خطر ديگري‌ وجود ندارد، وضعيت‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ حالتي‌ كه‌ او را يافتيد، تغيير ندهيد و در صورت‌ لزوم‌، نيروهاي‌ امدادي‌ را فرا بخوانيد.

 

2) هر مسأله‌اي‌ كه‌ يافتيد، درمان‌ كنيد و علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ كنيد.

 

3) اين‌ عمل‌ را تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ كمكي‌ يا بهبود حال‌ كودك‌ ادامه‌ دهيد.

 

كودك‌ پاسخ‌ نمي‌دهد

4) با فرياد درخواست‌ كمك‌ كنيد. در صورت‌ امكان‌، بدون‌ تغيير وضعيت‌ كودك‌، راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد.

 

5) اگر انجام‌ اين‌ كار مقدور نيست‌، كودك‌ را به‌ پشت‌ چرخانده‌، راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ باز كردن‌ راه‌ تنفسي‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ باز كردن‌ راه‌ تنفسي‌

1) در كنار سر كودك‌ زانو بزنيد و يك‌ دست‌ خود را روي‌ پيشاني‌ او بگذاريد. به‌ آرامي‌ سر مصدوم‌ را به‌ عقب‌ خم‌ كنيد. با اين‌ كار، دهان‌ باز خواهد شد.

 

 

2) هرگونه‌ انسداد آشكار را از دهان‌ كودك‌ خارج‌ كنيد. داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.

 

 

3) نوك‌ انگشتان‌ دست‌ ديگر خود را در زير نوك‌ چانه‌ كودك‌ قرار دهيد و چانه‌ را به‌ آرامي‌ بالا بكشيد.

 

 

4) كنترل‌ كنيد كه‌ آيا كودك‌ اكنون‌ در حال‌ نفس‌ كشيدن‌ هست‌ يا خير. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ كنترل‌ تنفس‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ كنترل‌ تنفس‌

راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد و با نگاه‌، سمع‌ و لمس‌، تنفس‌ را كنترل‌ كنيد (حركات‌ قفسه‌ سينه‌ را مشاهده‌ كنيد، صداهاي‌ تنفسي‌ را سمع‌ كنيد و وجود يا عدم‌ وجود بازدم‌ كودك‌ را روي‌ گونه‌ خود حس‌ كنيد). اين‌ بررسي‌ها را در كمتر از 10 ثانيه‌ انجام‌ دهيد.

 

 

كودك‌ نفس‌ مي‌كشد

1) كودك‌ را از نظر وجود هر نوع‌ آسيب‌ تهديدكننده‌ حيات‌ (مثل‌ خونريزي‌ شديد) بررسي‌ و در صورت‌ لزوم‌ درمان‌ كنيد.

 

2) كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ يا تنفس‌) را مرتباً كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ قرار دادن‌ در وضعيت‌ بهبود » مراجعه‌ كنيد.

 

3) از يك‌ امدادگر بخواهيد كه‌ با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيرد و آمبولانس‌ درخواست‌ كند.

 

4) دو تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد و سپس‌، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ تنفسي‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ احياي‌ تنفسي‌

1) با قرار دادن‌ يك‌ دست‌ روي‌ پيشاني‌ كودك‌ و دو انگشت‌ دست‌ ديگرتان‌ در زير نوك‌ چانه‌ او، مطمئن‌ شويد كه‌ راه‌ تنفسي‌ هنوز باز است‌.

 

 

2) با دستي‌ كه‌ روي‌ پيشاني‌ كودك‌ قرار داده‌ايد، قسمت‌ نرم‌ بيني‌ را با شست‌ و يك‌ انگشت‌ بفشاريد. دقت‌ كنيد كه‌ پره‌هاي‌ بيني‌ بسته‌ باشند تا از خروج‌ هوا جلوگيري‌ شود. دهان‌ كودك‌ را باز كنيد.

 

 

3) يك‌ نفس‌ عميق‌ بكشيد تا ريه‌هايتان‌ پر از هوا شود. لب‌هاي‌ خود را به‌ دور دهان‌ كودك‌ قرار دهيد و دقت‌ كنيد كه‌ منفذي‌ براي‌ عبور هوا وجود نداشته‌ باشد.

 

 

4) بي‌وقفه‌ به‌ داخل‌ دهان‌ كودك‌ بدميد تا قفسه‌ سينه‌ بالا بيايد.

 

5) ضمن‌ عقب‌ زدن‌ سر و بالا كشيدن‌ چانه‌ كودك‌، دهان‌ خود را از روي‌ دهان‌ كودك‌ برداريد و دقت‌ كنيد كه‌ آيا قفسه‌ سينه‌ وي‌ پايين‌ مي‌رود يا خير. اگر قفسه‌ سينه‌ آشكارا با دم‌ شما بالا مي‌رود و با برداشتن‌ دهان‌ به‌طور كامل‌ پايين‌ مي‌افتد، تنفس‌ شما اثربخش‌ بوده‌ است‌. دو تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد و بعد نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ كنترل‌ گردش‌ خون‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

 

اگر نمي‌توانيد تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد

دوباره‌ كنترل‌ كنيد كه‌ سر كودك‌ به‌ عقب‌ خم‌ شده‌ و چانه‌ وي‌ بالا آمده‌ باشد.

دهان‌ كودك‌ را مجدداً كنترل‌ كنيد. هرگونه‌ انسداد آشكار را برطرف‌ سازيد ولي‌ داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.

بيش‌ از 5 بار براي‌ دست‌ يافتن‌ به‌ تنفس‌هاي‌ اثربخش‌ تلاش‌ نكنيد. اگر همچنان‌ نمي‌توانيد 2 تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را در كودك‌ بررسي‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ كنترل‌ گردش‌ خون‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

هشدار!

اگر مي‌دانيد كه‌ كودك‌ دچار خفگي‌ شده‌ است‌ و نمي‌توانيد تنفس‌ اثربخش‌ داشته‌ باشيد، بايد بلافاصله‌ ماساژ قفسه‌ سينه‌ را به‌ منظور برطرف‌ ساختن‌ فوري‌ انسداد آغاز كنيد (مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ » را ببينيد).

 

 كنترل‌ گردش‌ خون‌

همچنان‌ در كنار سر كودك‌ زانو زده‌، با نگاه‌، سمع‌ و لمس‌، به‌ دنبال‌ نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ (مثل‌ تنفس‌، سرفه‌ يا حركت‌) بگرديد. اين‌ ارزيابي‌ نبايد بيشتر از 10 ثانيه‌ طول‌ بكشد.

 

 

نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ وجود ندارند

فوراً ماساژ قفسه‌ سينه‌ و احياي‌ تنفسي‌ (احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌) را آغاز كند. اين‌ كار را به‌ مدت‌ يك‌ دقيقه‌ ادامه‌ دهيد. سپس‌ با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

مطمئن‌ هستيد نشانه‌هايي‌ از گردش‌ خون‌ يافته‌ايد

1) احياي‌ تنفسي‌ را به‌ مدت‌ يك‌ دقيقه‌ ادامه‌ دهيد. سپس‌ با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. بعد از هر 20 دقيقه‌ تنفس‌ (تقريباً يك‌ دقيقه‌)، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را مجدداً كنترل‌ كنيد. اگر كودك‌ نفس‌ كشيدن‌ را آغاز كرده‌ ولي‌ همچنان‌ بي‌هوش‌ است‌، وي‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد.

 

2) علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ كنيد. براي‌ برگرداندن‌ مجدد مصدوم‌ به‌ پشت‌ و آغاز احياي‌ تنفسي‌، آماده‌ باشيد.

 

   نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌

1) در كنار كودك‌ زانو بزنيد. به‌ كمك‌ نوك‌ انگشتان‌ دست‌ پايين‌تر خود، يكي‌ از پايين‌ترين‌ دنده‌هاي‌ كودك‌ را در سمتي‌ كه‌ به‌ شما نزديك‌تر است‌، پيدا كنيد. نوك‌ انگشتان‌ خود را روي‌ دنده‌ مذكور حركت‌ دهيد تا به‌ محل‌ تلاقي‌ دنده‌هاي‌ پاييني‌ با جناغ‌ برسيد. انگشت‌ مياني‌ خود را روي‌ محل‌ تلاقي‌ و انگشت‌ اشاره‌ را در كنار آن‌، روي‌ قسمت‌ پاييني‌ استخوان‌ جناغ‌ بگذاريد.

 

 

2) كف‌ دست‌ ديگر خود را ر روي‌ استخوان‌ جناغ‌ قرار دهيد و آنقدر به‌ پايين‌ بلغزانيد تا به‌ انگشت‌ اشاره‌ (دست‌ اول‌) برسد. اين‌ نقطه‌، همان‌ محلي‌ است‌ كه‌ بايد روي‌ آن‌ فشار بياوريد.

 

 

3) تنها از كف‌ يك‌ دست‌ براي‌ فشار وارد كردن‌ استفاده‌ كنيد (انگشتان‌ خود را بالا بگيريد تا روي‌ دنده‌هاي‌ كودك‌ فشار وارد نشود).

 

 

4) كاملاً روي‌ كودك‌ خم‌ شده‌، دستان‌ خود را مستقيم‌ نگه‌ داريد؛ به‌طور عمودي‌ روي‌ استخوان‌ جناغ‌ فشار بياوريد و قفسه‌ سينه‌ را به‌ اندازه‌ يك‌ سوم‌ عمق‌ آن‌ فرو ببريد. بدون‌ برداشتن‌ دستان‌ خود، فشار را از روي‌ قفسه‌ سينه‌ برداريد.

 

 

5) قفسه‌ سينه‌ را 5 بار با سرعت‌ 100 بار در دقيقه‌ فشار دهيد. زمان‌ لازم‌ براي‌ فشردن‌ قفسه‌ سينه‌ و رها كردن‌ آن‌، تقريباً بايد يكسان‌ باشد.

 

6) سر را به‌ عقب‌ خم‌ كرده‌، چانه‌ را بالا بكشيد و يك‌ بار تنفس‌ بدهيد.

 

 

7) اين‌ چرخه‌ (5 بار ماساژ قفسه‌ سينه‌ و يك‌ بار تنفس‌) را ادامه‌ دهيد. احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ را تا زماني‌ ادامه‌ دهيد كه‌ نيروهاي‌ امداد اورژانس‌ برسند و مسؤوليت‌ را بر عهده‌ بگيرند؛ كودك‌ از خود حركتي‌ بروز دهد يا يك‌ تنفس‌ خود به‌ خودي‌ انجام‌ دهد؛ يا آنقدر خسته‌ شويد كه‌ ديگر نتوانيد ادامه‌ دهيد.

 

  نحوه‌ قراردادن‌ در وضعيت‌ بهبود

1) در كنار كودك‌ زانو بزنيد. عينك‌ و هر شي‌ء حجيم‌ ديگر را از جيب‌ها خارج‌ كنيد اما از اشياي‌ كوچك‌ صرف‌ نظر كنيد.

 

2) مطمئن‌ شويد كه‌ هر دو پاي‌ كودك‌ به‌ حالت‌ مستقيم‌ قرار گرفته‌ باشند. اندام‌ بالايي‌ كودك‌ را كه‌ نزديك‌تر به‌ شما است‌، با زاويه‌ عمود نسبت‌ به‌ تنه‌ قرار دهيد به‌ طوري‌ كه‌ از ناحيه‌ آرنج‌ خم‌ شده‌ باشد و كف‌ دست‌ رو به‌ بالا باشد.

 

 

3) اندام‌ بالايي‌ ديگر كودك‌ را كه‌ دورتر نسبت‌ به‌ شما قرار گرفته‌، از روي‌ قفسه‌ سينه‌ او عبور داده‌، پشت‌ دست‌ وي‌ را در مقابل‌ گونه‌اي‌ كه‌ به‌ شما نزديكتر است‌ نگه‌ داريد. با دست‌ ديگر خود، اندام‌ پاييني‌ دورتر كودك‌ را در محلي‌ بالاتر از زانو گرفته‌، طوري‌ بالا بكشيد كه‌ كف‌ پا روي‌ زمين‌ به‌ حالت‌ مسطح‌ قرار بگيرد.

 

 

احتياط‌

اگر كودك‌ را در حالتي‌ پيدا كرديد كه‌ روي‌ شكم‌ يا يك‌ طرف‌ خود افتاده‌ بود، لازم‌ نيست‌ براي‌ قرار دادن‌ وي‌ در وضعيت‌ بهبود، تمام‌ اين‌ مراحل‌ را طي‌ كنيد.

 

هشدار!

اگر به‌ آسيب‌ ستون‌ فقرات‌ مشكوك‌ هستيد و نمي‌توانيد بدوم‌ تغيير وضعيت‌ كودك‌ يا با استفاده‌ از روش‌ « بالا راندن‌ فك‌ »، راه‌ تنفسي‌ را باز نگه‌ داريد، به‌ كمك‌ راهكارهاي‌ ارايه‌ شده‌ در زير‌، كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد.

 

4) ضمن‌ فشردن‌ دست‌ كودك‌ به‌ روي‌ گونه‌اش‌، اندام‌ پاييني‌ دورتر را كشيده‌، وي‌ را به‌ سمت‌ خود بچرخانيد تا كودك‌ روي‌ يك‌ پهلوي‌ خود قرار بگيرد.

 

 

5) وضعيت‌ ران‌ را طوري‌ تنظيم‌ كنيد كه‌ هر دو مفصل‌ زانو و لگن‌ خاصره‌ با زاويه‌ عمود خم‌ شوند. سر كودك‌ را به‌ عقب‌ خم‌ كنيد تا راه‌ تنفسي‌ باز بماند. در صورت‌ لزوم‌، موقعيت‌ دست‌ را در زير چانه‌ تنظيم‌ كنيد تا مطمئن‌ شويد كه‌ سر به‌ حالت‌ خم‌ شده‌ و راه‌ تنفسي‌ به‌ حالت‌ باز باقي‌ مي‌ماند.

 

 

6) اگر هنوز آمبولانس‌ درخواست‌ نكرده‌ايد، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.

 

7) اگر لازم‌ است‌ كه‌ كودك‌ بيش‌ از 30 دقيقه‌ در وضعيت‌ بهبود باقي‌ بماند، وي‌ را به‌ پشت‌ چرخانده‌، سپس‌ به‌ سمت‌ ديگر بچرخانيد (مگر آنكه‌ آسيب‌هاي‌ وارده‌ اجازه‌ چنين‌ كاري‌ را ندهند)

 

مورد خاص‌

آسيب‌ ستون‌ فقرات‌

اگر به‌ آسيب‌ ستون‌ فقرات‌ مشكوك‌ هستيد و مجبوريد براي‌ باز نگه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسي‌، كودك‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد، سعي‌ كنيد با پيروي‌ از راهنمايي‌هاي‌ زير، ستون‌ فقرات‌ را به‌ حالت‌ مستقيم‌ نگه‌ داريد:

اگر تنها هستيد، از روش‌ ارايه‌ شده‌ در اين‌ صفحه‌ استفاده‌ كنيد.

اگر 2 نفر هستيد، يكي‌ از شما بايد در زماني‌ كه‌ ديگري‌ كودك‌ را مي‌چرخاند، سر را به‌ حالت‌ ثابت‌ نگه‌ داد.

اگر 3 نفر هستيد، يك‌ نفر در زماني‌ كه‌ ديگري‌ كودك‌ را مي‌چرخاند، سر را ثابت‌ نگه‌ مي‌دارد. نفر سوم‌ بايد پشت‌ كودك‌ را طي‌ اين‌ اقدام‌، به‌ حالت‌ مستقيم‌ نگه‌ دارد.

اگر جمعاً 4 نفر يا بيشتر هستيد، از روش‌ « چرخاندن‌ مثل‌ الوار » استفاده‌ كنيد.

 

 

 

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اطـفـال

RSS پزشکی

RSS Medical News

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: