بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

کمکهای اولیه به شيرخوار بي‌هوش‌ (زير يك‌ سال‌)

در مبحث هاي‌ بعدي‌، آموزش‌هاي‌ جامعي‌ براي‌ احياي‌ شيرخوار زير يك‌ سالي‌ كه‌ ظاهراً به‌ حالت‌ بي‌هوش‌ به‌ دست‌ شما رسيده‌ است‌، ارايه‌ مي‌شود. در مورد شيرخواران‌ بزرگتر، بايد عمليات‌ احيا در كودكان‌ را به‌ كار ببريد . هميشه‌ از يك‌ سمت‌ بدن‌ شيرخوار به‌ درمان‌ وي‌ بپردازيد. در اين‌ صورت‌، موقعيت‌ شما براي‌ انجام‌ تمام‌ مراحل‌ احيا (باز كردن‌ راه‌ تنفسي‌، كنترل‌ كردن‌ گردش‌ خون‌ و تنفس‌، ماساژ قلبي‌ و احياي‌ تنفسي‌ كه‌ همراه‌ با هم‌ تحت‌ عنوان‌ احياي‌ قلبي‌ ريوي‌ ناميده‌ مي‌شوند) صحيح‌ خواهد بود. گام‌هاي‌ ارايه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌، رهنمودهايي‌ در مورد هر روش‌ ارايه‌ مي‌كنند و سپس‌ ذكر مي‌كنند كه‌ اقدام‌ بعدي‌ شما چگونه‌ بايد باشد. نخستين‌ اولويت‌ شما آن‌ است‌ كه‌ از باز بودن‌ و پاك‌ بودن‌ راه‌ تنفسي‌ مطمئن‌ شويد. اگر تنفس‌ و گردش‌ خون‌ به‌ حال‌ طبيعي‌ برگشت‌، شيرخوار را در موقعيت‌ بهبود نگه‌ داريد. اگر شيرخوار به‌ بيماري‌ قلبي‌ شناخته‌ شده‌ مبتلا است‌، فوراً يك‌ آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.

 

نحوه‌ بررسي‌ پاسخ‌ شيرخوار

با زدن‌ ضربات‌ يا تلنگرهاي‌ ملايم‌ به‌ كف‌ پاي‌ شيرخوار يا صدا زدن‌ نام‌ وي‌، پاسخ‌ وي‌ را بررسي‌ كنيد. هرگز بدن‌ شيرخوار را تكان‌ ندهيد.

 

 

شيرخوار پاسخ‌ مي‌دهد

در صورت‌ نياز به‌ فراخوان‌ نيروهاي‌ امدادي‌، شيرخوار را همراه‌ با خود ببريد. تا رسيدن‌ كمك‌، علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ كنيد.

 

با فرياد، كمك‌ بخواهيد و بعد، راه‌ تنفسي‌ را باز كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ بازكردن‌ راه‌ تنفسي‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ باز كردن‌ راه‌ تنفسي‌

1) يك‌ دست‌ خود را روي‌ پيشاني‌ شيرخوار بگذاريد و به‌ آرامي‌ سر را به‌ عقب‌ خم‌ كنيد.

 

2) هرگونه‌ انسداد آشكار را از دهان‌ شيرخوار خارج‌ كنيد داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.

 

 

3) نوك‌ يك‌ انگشت‌ از دست‌ ديگرتان‌ را در زير نوك‌ چانه‌ شيرخوار قرار دهيد. چانه‌ را به‌ آرامي‌ بالا بكشيد. بافت‌ نرم‌ زير چانه‌ را فشار ندهيد چون‌ اين‌ كار مي‌تواند راه‌ تنفسي‌ را مسدود كند.

 

 

4) كنترل‌ كنيد كه‌ آيا شيرخوار اكنون‌ در حال‌ نفس‌ كشيدن‌ هست‌ يا خير. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ كنترل‌ تنفس‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ كنترل‌ تنفس

راه‌ تنفسي‌ را باز كرده‌، با نگاه‌، سمع‌ و لمس‌، تنفس‌ را كنترل‌ كنيد (حركات‌ قفسه‌ سينه‌ را مشاهده‌ كنيد، صداهاي‌ تنفسي‌ را سمع‌ كنيد و وجود بازدم‌ شيرخوار را روي‌ گونه‌ خود حس‌ كنيد). اين‌ بررسي‌ها نبايد بيش‌ از 10 ثانيه‌ طول‌ بكشند.

 

 

شيرخوار نفس‌ مي‌كشد

1) شيرخوار را از نظر وجود هر نوع‌ آسيب‌ تهديدكننده‌ حيات‌ (مثل‌ خونريزي‌ شديد) بررسي‌ و در صورت‌ لزوم‌ درمان‌ كنيد.

 

2) شيرخوار را در وضعيت‌ بهبود نگه‌ داريد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ يا تنفس‌) را به‌طور مرتب‌ كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ نگه‌ داشتن‌ در وضعيت‌ بهبود » مراجعه‌ كنيد.

 

3) از يك‌ امدادگر بخواهيد با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيرد و آمبولانس‌ درخواست‌ كند.

 

4) دو تنفس‌ اثر بخش‌ بدهيد و سپس‌، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ تنفسي‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ احياي‌ تنفسي‌

1) با قرار دادن‌ يك‌ دست‌ روي‌ پيشاني‌ شيرخوار و نوك‌ يك‌ انگشت‌ دست‌ ديگرتان‌ در زير نوك‌ چانه‌ او، مطمئن‌ شويد كه‌ راه‌ تنفسي‌ هنوز باز است‌.

 

 

پس‌ از انجام‌ عمل‌ دم‌، لب‌هاي‌ خود را طوري‌ به‌ دور دهان‌ و بيني‌ شيرخوار قرار دهيد كه‌ منفذي‌ براي‌ عبور هوا وجود نداشته‌ باشد. اگر نمي‌توانيد يك‌ محفظه‌ كاملاً بسته‌ به‌ دور دهان‌ و بيني‌ شيرخوار تشكيل‌ دهيد، دهان‌ وي‌ را ببنديد و اين‌ محفظه‌ را تنها به‌ دور بيني‌ بسازيد.

 

‌وقفه‌ به‌ داخل‌ ريه‌هاي‌ شيرخوار بدميد تا قفسه‌ سينه‌ بالا بيايد.

 

 

ضمن‌ عقب‌ راندن‌ سر و بالا كشيدن‌ چانه‌ شيرخوار، دهان‌ خود را از روي‌ صورت‌ شيرخوار برداريد و دقت‌ كنيد كه‌ آيا قفسه‌ سينه‌ وي‌ پايين‌ مي‌رود يا خير. اگر قفسه‌ سينه‌ آشكارا با دم‌ شما بالا مي‌رود و با برداشتن‌ دهان‌، به‌ طور كامل‌ پايين‌ مي‌افتد، تنفس‌ شما اثربخش‌ بوده‌ است‌.

 

 

5) يك‌ تنفس‌ اثربخش‌ ديگر داده‌، بعد گردش‌ خون‌ را كنترل‌ كنيد. به‌ مبحث‌، « نحوه‌ كنترل‌ گردش‌ خون‌ » در پايين‌ صفحه‌ رجوع‌ كنيد.

 

اگر نمي‌توانيد تنفس‌ اثربخش‌ بدهيد

دوباره‌ كنترل‌ كنيد كه‌ سر شيرخوار به‌ عقب‌ خم‌ شده‌ و چانه‌ وي‌ بالا آمده‌ باشد.

دهان‌ شيرخوار را مجدداً كنترل‌ كنيد. هرگونه‌ انسداد آشكار را خارج‌ كنيد ولي‌ داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.

دقت‌ كنيد كه‌ محفظه‌اي‌ كاملاً بسته‌ در اطراف‌ دهان‌ و بيني‌ تشكيل‌ داده‌ باشيد.

بيش‌ از 5 بار براي‌ دستيابي‌ به‌ تنفس‌هاي‌ اثربخش‌ تلاش‌ نكنيد. اگر همچنان‌ نمي‌توانيد 2 تنفس‌ اثر بخش‌ بدهيد، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را در شيرخوار بررسي‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ كنترل‌ گردش‌ خون‌ » مراجعه‌ كنيد.

 

هشدار!

اگر مي‌دانيد كه‌ شيرخوار دچار خفگي‌ شده‌ است‌ و نمي‌توانيد به‌ تنفس‌ اثربخش‌ دست‌ پيدا كنيد، بايد بلافاصله‌ ماساژ قفسه‌ سينه‌ را به‌ منظور برطرف‌ ساختن‌ فوري‌ انسداد آغاز كنيد (مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ » را ببينيد).

 

نحوه‌ كنترل‌ گردش‌ خون‌

با نگاه‌، سمع‌ و لمس‌، به‌ دنبال‌ نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ (مثل‌ تنفس‌، سرفه‌ يا حركت‌) بگرديد. اين‌ ارزيابي‌ نبايد بيشتر از 10 ثانيه‌ طول‌ بكشد.

 

 

نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ وجود ندارند

فوراً ماساژ قفسه‌ سينه‌ و احياي‌ تنفسي‌ (احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌) را آغاز كنيد. اين‌ كار را به‌ مدت‌ يك‌ دقيقه‌ ادامه‌ دهيد. سپس‌ با مراكز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ » رجوع‌ كنيد.

 

مطمئن‌ هستيد نشانه‌هايي‌ از گردش‌ خون‌ يافته‌ايد

1) احياي‌ تنفسي‌ را به‌ مدت‌ يك‌ دقيقه‌ ادامه‌ دهيد سپس‌ با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. بعد از هر 20 تنفس‌ (تقريباً يك‌ دقيقه‌)، نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ را مجدداً كنترل‌ كنيد.

 

2) اگر شيرخوار شروع‌ به‌ تنفس‌ كرده‌، اما همچنان‌ بي‌هوش‌ است‌، وي‌ را در وضعيت‌ بهبود نگه‌ داريد. به‌ مبحث‌ « نحوه‌ نگه‌ داشتن‌ در وضعيت‌ بهبود » مراجعه‌ كنيد.

 

نحوه‌ احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌

1) شيرخوار را از ناحيه‌ پشت‌ روي‌ يك‌ سطح‌ مسطح‌ مقابل‌ خود (تقريباً هم‌ ارتفاع‌ با كمرتان‌) يا روي‌ كف‌ زمين‌ قرار دهيد. نوك‌ انگشتان‌ دست‌ پاييني‌ خود را به‌ اندازه‌ عرض‌ يك‌ انگشت‌، پايين‌تر از خط‌ فرضي‌ بين‌ نوك‌ سينه‌هاي‌ شيرخوار قرار دهيد. دقت‌ كنيد كه‌ روي‌ نوك‌ استخوان‌ جناغ‌ يا شكم‌، فشار وارد نكنيد.

 

 

2) به‌طور عمودي‌ روي‌ استخوان‌ جناغ‌ فشار بياوريد و قفسه‌ سينه‌ را به‌ اندازه‌ يك‌ سوم‌ عمق‌ آن‌ فرو ببريد. بدون‌ برداشتن‌ انگشتان‌ خود از روي‌ قفسه‌ سينه‌، فشار را برداريد.

 

 

3) قفسه‌ سينه‌ را 5 بار با سرعت‌ 100 بار در دقيقه‌ فشار دهيد. زمان‌ لازم‌ براي‌ فشردن‌ سينه‌ و رها كردن‌ آن‌، تقريباً بايد يكسان‌ باشد.

 

4) پس‌ از 5 ماساژ، سر را به‌ عقب‌ خم‌ كرده‌، چانه‌ را بالا بكشيد و يك‌ بار از راه‌ دهان‌ و بيني‌ تنفس‌ بدهيد.

 

 

5) اين‌ چرخه‌ (5 بار ماساژ قفسه‌ سينه‌ و يك‌ بار تنفس‌) را ادامه‌ دهيد. احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ را تا زماني‌ ادامه‌ دهيد كه‌: نيروهاي‌ امداد اورژانس‌ برسند و مسؤوليت‌ را بر عهده‌ گيرند؛ كودك‌ از خود حركتي‌ بروز دهد يا يك‌ تنفس‌ خود به‌ خودي‌ انجام‌ دهد؛ يا آنكه‌ آنقدر خسته‌ شويد كه‌ ديگر نتواني‌ ادامه‌ دهيد.

 

نحوه‌ نگه‌ داشتن‌ در وضعيت‌ بهبود

1) شيرخوار را طوري‌ در آغوش‌ بگيريد كه‌ سر وي‌ به‌ سمت‌ پايين‌ خم‌ شود. اين‌ وضعيت‌ از ايجاد (انسداد) خفگي‌ در اثر زبان‌ يا وارد شدن‌ مواد استفراغي‌ به‌ ريه‌ها، پيشگيري‌ مي‌كند.

 

 

2) علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌، كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.

 

 

Advertisements

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اطـفـال

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,316 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: