بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

توصيه به كنكوريها براي رفع اضطراب

كنكور آزموني است كه ياد گيرنده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و امروزه به خوبي ثابت شده، هرگاه فرد در موقعيتهاي ارزيابي قرار گيرد، واكنشهاي رفتاري هيجاني از خود نشان مي‌دهد و در خصوص موفقيت و عدم موفقيت احساس نگراني مي كند. فرد در فشارهاي رواني بيش از حد معمول احساس اضطراب مي كند و به تناسب آن كه نتيجه آزمون براي وي تا چه حد مهم است اضطراب شدت مي يابد.

 

 

به گزارش پاراسات به نقل از ایسنا، كنكور و نتايج آن که متاسفانه و براساس باوري غلط به نوعي ارزش‌گذاري بر روي شخصيت فرد تلقي مي‌شود، آسيب ها و مشکلات روحي – رواني قابل توجهي را چه قبل، چه بعد و چه حين آزمون براي طيف زيادي از داوطلبان به همراه دارد که از جمله آنها احساس ناكامي و شكست براي داوطلب است.

 

از اين رو همه ساله اورژانس «115» در آستانه و روز برگزاري كنكور شاهد افزايش مراجعات پزشكي با شكايات جسماني نظير سندرم روده تحريك پذير، تهوع و استفراع، دل پيچه، تشديد حملات آسمي، ‌افسردگي و متعاقب آن كاهش تمركز و اختلالات خواب است كه علت همه آنان چيزي جزء اضطراب نيست.

 

دكتر يوسف سمناني روانپزشك با اشاره به وجود اضطراب، نگراني و دلهره در برخي از داوطلبان كنكور سراسري، اثر بخشي درمان را منوط به پيگيري و اقدامات درماني قبل از برگزاري آزمون دانست.

 

از سويي نتايج تحقيقات پژوهشگران هم حاكي از آن است كه اثر اضطراب بر عملكرد افراد بيش از ساير عوامل محرك هيجاني است به نحوي كه هر گاه سطح تحريك هيجان بسيار پايين باشد تلاش فرد هم در امتحان كمتر مي شود اما تحريك در حد متعادل، فرد را به تلاش بيشتر و عملكرد بهتر وا مي دارد.

 

سمناني با بيان اينكه فرد فاقد هر گونه اضطراب، هيچ تلاش و اقدام مثبتي براي مطالعه بهتر دروس نخواهد داشت، در ادامه گفت: وجود اندكي اضطراب براي افزايش كيفيت مطالعه الزامي است اما اضطراب شديد با علايم جسماني باعث اختلال در تمركز و كاهش توانايي ذهني شده و مانعي براي مطالعه محسوب مي‌شود.

 

يك روانشناس هم وجود ميزان اندكي از اضطراب را براي حفظ سطح هوشياري در انجام وظايف و تكاليف ضروري دانست و افزود: اگر اضطراب از سطح معيني افزايش يابد آزار دهنده بوده و به داوطلب اجازه استفاده بهينه از آموخته‌هاي خود را نمي دهد.

 

به گزارش ايسنا، وجود بحران‌هاي عاطفي يا اختلافات خانوادگي، عدم آمادگي كامل و يا داشتن انتظار بيش از حد توان از آنان، مقايسه كردن آنها با ديگران و عدم توجه به تواناييها و استعدادهاي فردي آنان و در نهايت عدم شناخت احساسات و عواطف و خصوصيات شخصي از عوامل و بروز يا تشديد اضطراب مي‌باشد.

 

سمناني در خصوص مهمترين علل اضطراب توضيح داد: فقدان اطلاعات كافي از برگزاري آزمون، شيوه تكميل پرسشنامه و نحوه پاسخ دهي و عدم اطلاع از لوازم مورد نياز در جلسه امتحان از دلايل اضطراب داوطلب است.

 

وي راه حل اين مشكل را آشنايي داوطلب با محل برگزاري آزمون و فضاي فيزيكي آن عنوان كرد و افزود: اين فرد مي‌تواند با تداعي محل آزمون و تجسم جلسه امتحان و تمرين تكنيك RELAXATION (شل كردن عضلات با چشمان بسته) قبل از برگزاري كنكور، در جهت كسب آرامش و غلبه بر اضطراب تمرين داشته باشد.

 

هر چند ويژگيهاي شخصيتي فراگيرنده در بروز اضطراب تاثير جدي دارد اما نبايد اضطراب را پديده‌اي صرفا ذاتي تلقي كرد. به بيان ديگر اضطراب امتحان عمدتا محصول يادگيري فرد است .

 

بيابانگرد، روانشناس و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم علت اضطراب برخي از افراد را وابسته به نوع شخصيت آنان عنوان كرد و افزود: وجود افكار و ارزيابي هاي منفي در جلسه آزمون، نگراني و وسواس بيش از اندازه از نتيجه آزمون، عزت نفس پايين و باور نداشتن تواناييهاي فردي سبب تجربه اضطراب‌هاي شديد مي شود.

 

وي در ادامه توضيح داد: چنانچه ارزيابي فرد از توانايي هاي خود منفي بوده و از شكست به شدت بهراسد چنين فردي به جاي انديشيدن به تواناييها، دايما ناتوانيهاي خود را يادآوري مي كند.

 

سمناني تمرين نحوه پوشش جلسه امتحان و حتي نوع قلم و مداد پاك كن مورد استفاده در جلسه آزمون را در رفع و يا كاهش اضطراب داوطلب كنكور مؤثر برشمرد و افزود: به همراه داشتن تعداد كافي مداد (نه اضافه تر) در عدم بزرگ جلوه دادن كنكور و حفظ آرامش فردي مؤثر است.

 

بيابانگرد نيز با اشاره به اين كه عدم تسلط و آمادگي فردي عاملي براي بروز اضطراب است، در ادامه افزود: اگر انتظارات داوطلب فراتر از قابليتها و تواناييهاي فردي وي باشد عاملي براي نارضايتي و پيش زمينه‌اي براي اضطراب است.

 

وي با تاكيد بر تاثير شيوه مطالعه بر بروز و يا تشديد اضطراب، گفت: مطالعه يك فن، تكنيك و مهارت است و چنانچه اصول مطالعه با برنامه‌ريزي از پيش تعيين شده به درستي رعايت شود يادگيري مطالب به شيوه صحيح امكانپذير است.

 

به گفته اين روانشناس، فعال بودن حين مطالعه، ارزش قايل شدن به تكرار، تمرين و پر آموزي، برخورداري از تغذيه مناسب، اكسيژن كافي و انجام فعاليتهاي جسماني و ورزش و مشخص كردن مطالب مهم آموزش از طريق خط كشيدن، يك ربع استراحت به ازاي هر يك ساعت مطالعه از ويژگيهاي مطالعه‌اي صحيح است.

 

سمناني هم با تاكيد بر ضرورت مصرف مواد قندي و پرهيز از مصرف مواد لبني به ويژه شير در صبح روز امتحان به ايسنا، گفت: داوطلبان كنكور غالبا به اصرار خانواده‌ها به نوشيدن شير و مواد لبني مبادرت مي‌ورزند اين در حاليست كه نوشيدن شير به علت ايجاد اختلالات گوارشي براي صبح روز امتحان مناسب نيست .

 

به گفته وي، آب ميوه نوشيدني مناسب براي صبح روز آزمون است.

 

دكتر بيابانگرد هم اصلاح روش مطالعه و تغيير وضعيت روحي رواني و جسماني، تامين خواب كافي و استراحت مناسب را از راههاي حفظ آمادگي براي آزمون برشمرد و افزود: حداقل 7 ساعت خواب شبانه براي حفظ قدرت حافظه الزامي است زيرا عوارض كم خوابي به مراتب بيشتر از فوايد آن است.

 

وي همچنين آشنايي قبلي با موقعيت و مكان برگزاري آزمون را راهي براي كاهش اضطراب دانست و در ادامه به داوطلبان كنكور سراسري پيشنهاد كرد كه روز قبل از آزمون از جلسه و محل برگزاري، محل سالن و خيابان بازديدي داشته باشند .

 

بيابانگرد با تاكيد بر ميزان مناسب خواب در شب قبل از آزمون، از هموطنان خواست پس از گرفتن دوش و صرف صبحانه‌اني سبك راهي محل برگزاري آزمون شوند.

 

سمناني از والدين خواست تا با برگزاري مراسمي ويژه سعي در بزرگ جلوه دادن كنكور نداشته باشند بلكه مناسب‌تر آن است كه رفتار والدين و اطرافيان تفاوتي با ساير روزهاي امتحاني نداشته باشد. زيرا به اعتقاد وي در بسياري از موارد اضطراب از والدين به فرزندان منتقل مي‌شود.

 

بيابانگرد هم در خاتمه به داوطلبان مضطرب توصيه كرد: براي كاهش ميزان اضطراب پس از حضور در جلسه آزمون و دريافت پرسشنامه تك تك به سراغ سوالات آزمون رفته و از نگاه اجمالي به جميع سوالات خودداري كنند زيرا ندانستن پاسخ 5 سؤال از 30 سوال آزمون اضطراب‌آور است.

 

بايد پذيرفت كه قابليتهاي هوشي، وضعيت خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي افراد متفاوت است و همه راهها به كنكور ختم نمي شود. بنابراين عدم پذيرش در كنكور فاجعه نيست، پس با حفظ آرامش و اعتماد به نفس به آموخته‌هاي خود در جلسه آزمون حاضر شويم و آموخته‌هاي خود را بيازمايم.

 

 

 

 

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بدون دسته بندی, جوانان و نوجوانان, روانـشناسی و خـانـواده

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,075 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: