بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

مقايسه وضعيت كمخوني در سه گروه تركمن ، فارس ، و سيستاني

نويسندگان : غلامرضا وقاري – دكتر مهران فرج الهي ، دانشكده پزشكي گرگان – گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي .

 

 

كمخوني از مشكلات بهداشتي كشورهاي جهان سوم است و عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند كه عوامل اكولوژيك از آن جمله اند . اين بررسي با هدف مقايسه وضعيت فقر آهن ، كم خوني و كمخوني ناشي از فقر‌آهن در سه گروه تركمن ، فارس ( بومي ) ،  و سيستاني  هاي مهاجر در روستاهاي شهرستان گرگان به اجراء در آمده است . به نسبت  جمعيت ، تعداد 184 نفر از گروه فارس ( بومي ) ، 128 نفر از گروه تركمن و 103 نفر از گروه سيستاني از زنان 35-18 ساله از 20 روستا به طريقه نمونه گيري تركيبي انتخاب گرديدند . نمونه برداري از خون و تكميل پرسشنامه ها طي سه ماه از نمونه ها به عمل آمد . آزمايشات خون شناسي به كمك كولتركانتر مدل 9000 و اندازه گيري آهن سرم و TIBC به كمك اسپكتروفتومتري انجام شد . در اين بررسي اشباع ترانسفرين (T.S) كمتر از 16 % به عنوان فقر آهن ، هموكلوبين كمتر از gr/dl 12 بعنوان كم خوني ، و تركيبي از دو مورد به عنوان كم خوني ناشي از فقر آهن شناخته شده است . در مورد زنان باردار از شاخص مناسب آنان استفاده شده است .

 

نتايج :

 

1-     در زنان تركمن ، فارس و سيستاني شيوع فقر آهن به ترتيب 6/47 %  و 6/33%    و 2/26%  و كم خوني 75/18%  و 7/27%  و 33/22%  و كم خوني ناشي از فقرآهن  9/11%  و 6/15%   و 3/11% مشاهده گرديد .

 

2-     همبستگي آماري معني داراي بين Hgb و MCHC در گروه فارس (p<0.001 , r= 0.457 ) و نژاد تركمن (r= 0.294 , p<0.01 ) و گروه سيستاني (r= 457 , p< 0.001) مشاهده  مي گردد . اين همبستگي در نژاد تركمن ضعيف تر مي باشد .

 

3-     مصرف چاي بهمراه غذا  يا با فاصله كمتر از نيم ساعت از صرف غذا  در زنان فارس 4/17%  تركمن 7/64%  و سيستاني 7/63%  صورت مي گيرد و زنان فارس ، تركمن و سيستاني به ترتيب 4/67 %  ، 1/47%  و 6/41% نان مصرفي شان را از نانوائي محل تهيه مي نمايند و زنان تركمن و سيستاني بيشتر از زنان گروه فارس در منزل به تهيه نان مي پردازند . نتايج بررسي نشان مي دهد  كه علاوه بر ميزان شيوع كم خوني ، الگوي كم خوني نيز در سه گروه متفاوت بوده و عوامل ايجاد كننده تا حدودي با هم اختلاف دارند .

 

مرسل به پاراسات : ع. ایری

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اخـبـار روز پـزشـکـی, خـون و تـبـادل مـواد, خواندنـیـها از شـهرسـتانهـا

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,450 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: