بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

امداد در : فرو رفتن‌ ميله ، قطع‌ عضو ، ‌ له‌ شدگي ،بريدگي‌ها ،جسم‌ خارجي‌ در ‌ بريدگي‌ ،كبودي‌ ، زخم‌ عفوني

فرو رفتن‌ ميله‌

 

اگر فردي‌ دچار فرورفتگي‌ ميله‌ شده‌ است‌ (مثلاً با سقوط‌ روي‌ نرده‌ها)، نبايد سعي‌ كنيد وي‌ را از شي‌ مزبور جدا كنيد چون‌ اين‌ كار ممكن‌ است‌ آسيب‌هاي‌ داخلي‌ را وخيم‌تر كند. فوراً با مركز خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد. مركز خدمات‌ اورژانس‌، با آوردن‌ تجهيزات‌ برش‌ مخصوص‌ به‌ محل‌، مصدوم‌ را آزاد خواهد كرد.

 

 

اهداف‌

پيشگيري‌ از ايجاد آسيب‌ بيشتر

 

احتياط‌!

مصدوم‌ را از خوردن‌، آشاميدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد.

 

1) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. در صورت‌ امكان‌، يك‌ امدادگر را براي‌ اين‌ كار روانه‌ كنيد. موقعيت‌ را به‌ دقت‌ توضيح‌ بدهيد.

 

2) تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ اورژانس‌ و بر عهده‌ گرفتن‌ مسؤوليت‌، با نگه‌ داشتن‌ مصدوم‌، از فشار وزن‌ او كم‌ كنيد به‌طور مداوم‌ به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد.

 

 

 

قطع‌ عضو

 

در بسياري‌ از موارد، مي‌توان‌ اندامي‌ را كه‌ به‌ صورت‌ كامل‌ يا ناكامل‌ از بدن‌ جدا شده‌ است‌، با استفاده‌ از جراحي‌ ميكرسكوپي‌ مجدداً به‌ بدن‌ متصل‌ كرد. اين‌ عمل‌ جراحي‌ نياز به‌ بيهوشي‌ عمومي‌ دارد، بنابراين‌ مصدوم‌ را از خوردن‌، نوشيدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد. اين‌ مطلب‌ بسيار حياتي‌ است‌ كه‌ مصدوم‌ و عضو قطع‌ شده‌ در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ شوند. احتمال‌ بروز شوك‌ وجود دارد كه‌ در اين‌ صورت‌، درمان‌ ضروري‌ خواهد بود.

 

 

اهداف‌

به‌ حداقل‌ رساندن‌ خونريزي‌ و شوك‌

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌

 

مراقبت‌ از مصدوم‌

1) درصورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. با فشار آوردن‌ روي‌ عضو آسيب‌ ديده‌ و بالا بردن‌ آن‌، خونريزي‌ را كنترل‌ كنيد.

 

2) يك‌ پانسمان‌ استريل‌ يا يك‌ قطعه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ روي‌ محل‌ جراحت‌ قرار دهيد وآن‌ را با پيچيدن‌ باند محكم‌ كنيد. در صورت‌ بروز شوك‌، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد.

 

3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. ذكر كنيد كه‌ قطع‌ عضو صورت‌ گرفته‌ است‌. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد .

 

 

 

اهداف‌

پيشگيري‌ از تخريب‌ عضو

 

احتياط‌!

عضو قطع‌ شده‌ را نشوييد.

دقت‌ كنيد كه‌ عضو قطع‌ شده‌ در تماس‌ مستقيم‌ با يخ‌ قرار نگيرد.

 

مراقبت‌ از عضو قطع‌ شده

1) دستكش‌ بپوشيد. سپس‌ عضو قطع‌ شده‌ را در يك‌ قطعه‌ سلفون‌ آشپزخانه‌ يا يك‌ كيسه‌ پلاستيكي‌ بپيچيد.

 

2) يك‌ قطعه‌ گاز يا پارچه‌ نرم‌ را به‌ دور اين‌ بسته‌ بپيچيد و آن‌ را در محفظه‌اي‌ پر از يخ‌ خرد شده‌ قرار دهيد.

 

3) زمان‌ آسيب‌ و نام‌ مصدوم‌ را به‌ طور مشخص‌ روي‌ محفظه‌ بنويسيد و خودتان‌ آن‌ را به‌ يكي‌ از افراد خدمات‌ اورژانس‌ تحويل‌ دهيد.

 

 

 

 

 

آسيب‌ له‌شدگي‌

 

شايع‌ترين‌ علل‌ آسيب‌هاي‌ له‌ شدگي‌ عبارتند از: حوادث‌ رانندگي‌ و حوادث‌ در مناطق‌ ساختمان‌ سازي‌. ساير علل‌ ممكن‌ عبارتند از: انفجار، زلزله‌ و تصادف‌ قطارها. آسيب‌ له‌شدگي‌ مي‌تواند شامل‌ شكستگي‌ استخوان‌، تورم‌ و خونريزي‌ داخلي‌ باشد. همچنين‌ نيروي‌ له‌كننده‌ مي‌تواند باعث‌ اختلال‌ گردش‌ خون‌ و در نتيجه‌، احساس‌ كرختي‌ درمحل‌ آسيب‌ يا نواحي‌ پايين‌تر از آن‌ شود. امكان‌ دارد نتوانيد نبض‌ اندام‌ له‌ شده‌ را رديابي‌ كنيد.

 

خطرات‌ له‌‌شدگي‌ طولاني‌ مدت‌

گير افتادن‌ مصدوم‌ (در زير جسم‌ له‌ كننده‌) هر چقدر كه‌ طول‌ بكشد، دو عارضه‌ جدي‌ به‌ دنبال‌ دارد.اولاً له‌ شدگي‌ طولاني‌ مدت‌ مي‌تواند آسيب‌ شديدي‌ به‌ بافت‌هاي‌ بدن‌ (خصوصاً عضلات‌) واردكند. پس‌ از برداشتن‌ فشار، ممكن‌ است‌ شوك‌ سريعاً بروز كند زيرا مايعات‌ بافت‌ به‌ داخل‌ محل‌ آسيب‌ ديده‌ نشت‌ مي‌كنند. ثانياً، مواد سمي‌ در داخل‌ بافت‌ عضلاني‌ آسيب‌ ديده‌ در اطراف‌ محل‌ آسيب‌ له‌ شدگي‌ تجمع‌ مي‌كنند (اين‌ عارضه‌ از عارضه‌ اول‌ خطرناكتر است‌). ورود ناگهاني‌ اين‌ مواد سمي‌ به‌ داخل‌ گردش‌ خون‌ مي‌تواند به‌ نارسايي‌ كليه‌ بينجامد. اين‌ فرآيند كه‌ «نشانگان‌ له‌ شدگي‌» ناميده‌ مي‌شود، بسيار خطرناك‌ است‌ و حتي‌ مي‌تواند كشنده‌ باشد.

 

 

اهداف‌

درخواست‌ فوري‌ كمك‌ پزشكي‌ تخصصي‌ تا گام‌هاي‌ ممكن‌ براي‌ درمان‌ مصدوم‌ برداشته‌ شود.

 

مدت‌ له‌شدگي‌ كمتر از 15 دقيقه‌ است‌

1) جسم‌ له‌كننده‌ را به‌ سرعت‌ از روي‌ مصدوم‌ برداريد. در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ بپوشيد. خونريزي‌ خارجي‌ را مهار كنيد و زخم‌ها را بپوشانيد.

 

2) هرگونه‌ شكستگي‌ مشكوك‌ را محكم‌ و بي‌حركت‌ كنيد. در صورت‌ بروز شوك‌، آن‌ را درمان‌ كنيد.

 

3) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد ، تا نيروهاي‌ امدادي‌ برسند.

 

 

 

اهداف‌

درخواست‌ فوري‌ كمك‌ پزشكي‌ تخصصي‌

 

احتياط‌!

جسم‌ له‌كننده‌ را از روي‌ مصدومي‌ كه‌ بيش‌ از 15 دقيقه‌ دچار آسيب‌ له‌ شدگي‌ بوده‌ است‌، برنداريد.

 

مدت‌ له‌‌شدگي‌ بيشتر از 15 دقيقه‌ است‌

1) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. شرح‌ حادثه‌ را با جزييات‌ دقيق‌ بازگو كنيد.

 

2) به‌ مصدوم‌ آرامش‌ و اطمينان‌ خاطر بدهيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.

 

 

 

 

 بريدگي‌ها و خراش‌ها

 

خونريزي‌ از بريدگي‌ها را مي‌توان‌ به‌ راحتي‌ با اعمال‌ فشار وبالا بردن‌ اندام‌ مهار كرد. به‌ طور معمول‌، تنها يك‌ پانسمان‌ چسب‌ دار مورد نياز است‌ و زخم‌ خود به‌ خود طي‌ چند روز بهبود پيدا مي‌كند. تنها در شرايط‌ زير، نياز به‌ كمك‌هاي‌ طبي‌ احساس‌ مي‌شود:

اگر خونريزي‌ متوقف‌ نشود.

اگر جسم‌ خارجي‌ در داخل‌ بريدگي‌ وجود داشته‌ باشد.

اگر زخم‌ در معرض‌ خطر عفونت‌ قرار دارد (مثلاً زخم‌ ناشي‌ از گاز گرفتن‌ انسان‌ يا حيوان‌ يا سوراخ‌ شدگي‌ در اثر يك‌ جسم‌ آلوده‌).

اگر در يك‌ زخم‌ قديمي‌، نشانه‌هاي‌ عفونت‌ بارز شود.

 

كزاز

كزاز در واقع‌ عفونت‌ خطرناكي‌ است‌ كه‌ توسط‌ باكتري‌ كلستريديوم‌ تتاني‌ كه‌ به‌ صورت‌ هاگ‌ در خاك‌ زندگي‌ مي‌كند، ايجاد مي‌شود. اگر باكتري‌ كزاز وارد زخم‌ شود، مي‌تواند در بافت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ و متورم‌ تكثير شود و ماده‌اي‌ سمي‌ (سم‌) توليد كند؛ اين‌ سم‌ از طريق‌ دستگاه‌ عصبي‌ منتشر مي‌شود و گرفتگي‌ (اسپاسم‌) عضلاني‌ و فلج‌ ايجاد مي‌كند. مي‌ توان‌ به‌ كمك‌ واكسيناسيون‌ از اين‌ بيماري‌ پيشگيري‌ كرد و افراد به‌ طور معمول‌، يك‌ دوره‌ واكسن‌ كزاز را در دوران‌ كودكي‌ دريافت‌ مي‌كنند. با اين‌ حال‌، ممكن‌ است‌ تكرار واكسيناسيون‌ در بزرگسالي‌ هم‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 

 

 

اهداف‌

به‌ حداقل‌ رساند امكان‌ عفونت‌

 

1) دست‌هاي‌ خود را به‌ طور كامل‌ بشوييد و در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. ذرات‌ خارجي‌ آزاد را با فشار آب‌ خارج‌ كنيد.

 

 

2) اگر زخم‌ كثيف‌ است‌، آن‌ را به‌ آرامي‌ با آب‌ بشوييد تا تميز شود و يا از دستمال‌ بدون‌ الكل‌ استفاده‌ كنيد. با استفاده‌ از يك‌ سواب‌ گاز دار، زخم‌ را خشك‌ كنيد و با گاز استريل‌ آن‌ را بپوشانيد.

 

احتياط‌!

هميشه‌ در مورد واكسيناسيون‌ عليه‌ كزاز سوال‌ كنيد. در موارد زير،كمك‌ پزشكي‌ درخواست‌ كنيد:

مصدوم‌ هرگز واكسينه‌ نشده‌ است‌.

مصدوم‌ در مورد زمان‌ و تعداد تزريقاتي‌ كه‌ دريافت‌ كرده‌ است‌ مطمئن‌ نيست‌.

از آخرين‌ واكسني‌ كه‌ به‌ مصدوم‌ تزريق‌ شده‌ است‌ بيش‌ از 10 سال‌ مي‌گذرد.

 

3) در صورت‌ امكان‌، اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را بلند كنيد و بالاتر از سطح‌ قلب‌ نگه‌ داريد. مستقيماً به‌ زخم‌ دست‌ نزنيد. اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را با يك‌ دست‌ نگه‌ داريد.

 

 

4) نواحي‌ اطراف‌ زخم‌ را با آب‌ و صابون‌ تميز كنيد؛ براي‌ هر ضايعه‌ از سواب‌ تميز مجزا استفاده‌ كنيد. موضع‌ را خشك‌ كنيد. پوشش‌ زخم‌ را برداريد و پانسمان‌ چسب‌ دار روي‌ آن‌ قرار دهيد. در صورتي‌ كه‌ خطر بالاي‌ عفونت‌ وجود دارد، به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كند.

 

 

 

 

 جسم‌ خارجي‌ در محل‌ بريدگي‌

 

خارج‌ كردن‌ اجسام‌ خارجي‌ (مثل‌ خرده‌ شيشه‌ يا سنگ‌ ريزه‌) از زخم‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، بسيار پر اهميت‌ است‌. اگر اين‌ اشياء در داخل‌ زخم‌ باقي‌ بمانند، دركوتاه‌ مدت‌ سبب‌ عفونت‌ و تأخير در ترميم‌ زخم‌ و در بلند مدت‌ سبب‌ تغيير رنگ‌ محل‌ مي‌شوند. بهترين‌ راه‌ خارج‌ كردن‌ اجسام‌ سطحي‌ (خرده‌ شيشه‌ و سنگ‌ ريزه‌)، استفاده‌ از انبرك‌ (در صورتي‌ كه‌ در اختيار داشته‌ باشيد) است‌. روش‌ ديگر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ قطعات‌ ريز را با دقت‌ مشخص‌ كنيد و يا آب‌ سرد آنها را بشوييد. سعي‌ نكنيد اشيايي‌ را كه‌ محكم‌ در زخم‌ فرورفته‌اند، خارج‌ كنيد چون‌ ممكن‌ است‌ بافت‌ اطراف‌ را تخريب‌ و خونريزي‌ را تشديد كنيد. به‌ جاي‌ اين‌ كار، دور تا دور آنها را با پانسمان‌ يا باند بپوشانيد.

 

 

اهداف‌

مهار خونريزي‌ بدون‌ فشار دادن‌ جسم‌ خارجي‌ به‌ داخل‌ زخم‌.

به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر عفونت‌.

در صورت‌ لزوم‌، فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌.

 

1) در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. با اعمال‌ فشار در دو سمت‌ جسم‌ خارجي‌ و بلند كردن‌ قسمت‌ آسيب‌ ديده‌ تا بالاتر از سطح‌ قلب‌، خونريزي‌ را مهار كنيد.

 

2) روي‌ زخم‌ را باگاز بپوشانيد تا خطر عفونت‌ به‌ حداقل‌ برسد.

 

 

احتياط‌!

هميشه‌ در مورد واكسيناسيون‌ عليه‌ كزاز سوال‌ كنيد. در موارد زير، كمك‌ پزشكي‌ درخواست‌ كنيد:

مصدوم‌ در مورد زمان‌ و تعداد تزريقاتي‌ كه‌ دريافت‌ كرده‌ است‌ مطمئن‌ نيست‌.

از آخرين‌ واكسني‌ كه‌ به‌ مصدوم‌ تزريق‌ شده‌، بيشتر از 10 سال‌ مي‌گذرد.

 

3) بالشتك‌هايي‌ در اطراف‌ شي‌ بسازيد تا بتوانيد بدون‌ اعمال‌ فشار بر آن‌، زخم‌ را باند پيچي‌ كنيد. با دقت‌ بالشتك‌ها را در محل‌ خود نگه‌ داريد تا باند پيچي‌ خاتمه‌ پيدا كند.

 

 

4) درصورت‌ لزوم‌، شرايط‌ بردن‌ يا فرستادن‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد.

 

مورد خاص‌

اجسام‌ بزرگ‌

اگر جسم‌ خارجي‌ آن‌ قدر بزرگ‌ است‌ كه‌ نمي‌توانيد بالشتك‌هاي‌ بلندي‌ را براي‌ كاهش‌ فشار روي‌ جسم‌ تعبيه‌ كنيد، باند پيچي‌ را در اطراف‌ جسم‌ انجام‌ دهيد.

 

 

 

 

 

كبودشدگي‌

 

اين‌ حالت‌ به‌ دليل‌ خونريزي‌ به‌ داخل‌ پوست‌ يا بافت‌هاي‌ زير پوستي‌ ايجاد مي‌شود. كبود شدگي‌ مي‌تواند بلافاصله‌ پس‌ از خونريزي‌ يا چند روز بعد ظاهر شود. اقدامات‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ در مورد كبودي‌هاي‌ كه‌ فوراً ظاهر مي‌شوند، فايده‌ بخش‌ هستند. همچنين‌ كبود شدگي‌ ممكن‌ است‌ نشانه‌اي‌ از آسيب‌ عمقي‌ باشد. سالمندن‌ وافرادي‌ كه‌ داروهاي‌ ضد انعقاد مصرف‌ مي‌كنند، به‌ سادگي‌ دچار كبودي‌ مي‌شوند.

 

 

اهداف‌

كاهش‌ جريان‌ خون‌ به‌ محل‌ آسيب‌ و در نتيجه‌، به‌ حداقل‌ رساندن‌ تورم‌

 

1) قسمت‌ آسيب‌ ديده‌ را بلند كنيد و در وضعيتي‌ نگه‌ داريد كه‌ مصدوم‌ احساس‌ راحتي‌ كند.

 

2) با استفاده‌ از كمپرس‌ سرد روي‌ محل‌ كبودي‌ را محكم‌ فشار دهيد. كمپرس‌ را حداقل‌ به‌ مدت‌ 5 دقيقه‌ در محل‌ قرار دهيد.

 

 

 

 زخم‌ عفوني‌

 

زخم‌ باز مي‌تواند در اثر ورود ميكروارگانيسم‌ها (ميكروب‌) آلوده‌ شود. ميكروب‌ها ممكن‌ است‌ از منشأ آسيب‌، هوا، زير انگشتان‌ يا تكه‌ هايي‌ از لباس‌ كه‌ در زخم‌ فرورفته‌اند (مثلاً در مورد زخم‌هاي‌ گلوله‌اي‌) وارد شوند. خونريزي‌، بخشي‌ از آلودگي‌ را دفع‌ مي‌كند؛ ميكروب‌هاي‌ باقيمانده‌ ممكن‌ است‌ توسط‌ گلبول‌هاي‌ سفيد خون‌ نابود شوند. با اين‌ وجود، اگر آلودگي‌ يا بافت‌ مرده‌ در داخل‌ زخم‌ باقي‌ بمانند، عفونت‌ مي‌توانند در سراسر بدن‌ انتشار پيدا كند. كزاز نيز يك‌ خطر احتمالي‌ است‌. هر زخمي‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ 24 ساعت‌، شروع‌ به‌ بهبود نكرده‌ باشد، احتمالاً عفوني‌ شده‌ است‌. شايد لازم‌ شود مصدومي‌ را كه‌ يك‌ زخم‌ در معرض‌ خطر عفونت‌ قرار دارد؛ با آنتي‌ بيوتيك‌ها و يا تزريق‌ داروهاي‌ ضد كزاز درمان‌ كرد (مبحث‌ « بريدگي‌ها و خراش‌ها » را ببينيد).

 

تشخيص‌

افزايش‌ درد و ناراحتي‌ در محل‌ زخم‌

تورم‌، قرمزي‌ و احساس‌ گرما در اطراف‌ محل‌ آسيب‌

وجود چرك‌ در داخل‌ زخم‌ يا تراوش‌ چرك‌ از زخم‌

خطوط‌ قرمز كمرنگ‌ روي‌ پوست‌ كه‌ به‌ غدد گردن‌، زير بغل‌ و كشاله‌ ران‌ ختم‌ مي‌شوند.

نشانه‌هاي‌ تب‌ (مثل‌ عرق‌ كردن‌، تشنگي‌، لرز و بي‌حالي‌) در مصدوماني‌ كه‌ عفونت‌ پيشرفته‌ دارند.

 

 

اهداف‌

پيشگيري‌ از پيشرفت‌ عفونت‌

در صورت‌ نياز، درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌

 

1) در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. زخم‌ را با يك‌ پانسمان‌ استريل‌ يا يك‌ قطعه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ بپوشانيد و باندپيچي‌ كنيد. باند را خيلي‌ محكم‌ نبنديد.

 

2) اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را بالا ببريد و به‌ كمك‌ آويز و يا باندپيچي‌، آن‌ را نگه‌ داريد. اين‌ عمل‌ باعث‌ كاهش‌ تورم‌ در اطراف‌ محل‌ زخم‌ مي‌شود.

 

3) به‌ مصدوم‌ بگوييد كه‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كند. اگربه‌ نظر مي‌رسد كه‌ عفونت‌ رو به‌ پيشرفت‌ است‌ (نشانه‌هاي‌ تب‌ مثل‌ عرق‌ كردن‌، لرز، تشنگي‌ يا بي‌حالي‌ وجود دارند)، با يك‌ پزشك‌ تماس‌ بگيريد يا مصدوم‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد.

 

 

 

Advertisements

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, جـراحـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,620,450 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: