بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

آسيب‌ بازو ، آرنج‌ ، ساعد ، مچ‌ ، دست‌ و انگشتان‌

آسيب‌ بازو

 

جدي‌ترين‌ شكل‌ آسيب‌ بازو، شكستگي‌ استخوان‌ دراز بازو (هومروس‌) است‌. استخوان‌ بازو مي‌تواند در اثر يك‌ ضربه‌ مستقيم‌ به‌طور عرضي‌ از مركز بشكند. با اين‌ حال‌، شكستگي‌ استخوان‌ در انتهاي‌ شانه‌اي‌ و معمولاً در اثر سقوط‌، بسيار شايع‌تر (به‌خصوص‌ در افراد مسن‌) است‌. شكستگي‌ نوك‌ استخوان‌ معمولاً يك‌ آسيب‌ پايدار ، است‌ و دو انتهاي‌ استخوان‌ شكسته‌ شده‌ در محل‌ خود باقي‌ مي‌مانند. به‌ همين‌ دليل‌، امكان‌ دارد كه‌ شكستگي‌ استخوان‌ فوراً آشكار نشود، گرچه‌ احتمالاً بازو دردناك‌ خواهد بود. ممكن‌ است‌ مصدوم‌ با اين‌ درد مدارا كند و تا مدتي‌ شكستگي‌ را بدون‌ درمان‌ رها كند.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

درد تشديد شونده‌ با حركت‌

حساسيت‌ در لمس‌ و تغيير شكل‌ روي‌ محلي‌ كه‌ دچار شكستگي‌ شده‌ است‌.

تورم‌ سريع‌

كبودي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آهسته‌تر بروز كند.

 

 

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ بازو

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

۱) از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ بنشيند. ساعد مصدم‌ را به‌ ملايمت‌، به‌طور افقي‌ روي‌ تنه‌ او و در وضعيتي‌ قرار دهيد كه‌ براي‌ او راحت‌تر است‌. از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ در صورت‌ امكان‌، ارنج‌ خود را نگه‌ دارد.

 

 

۲) يك‌ بالشتك‌ نرم‌ زير دست‌ آسيب‌ديده‌ قرار دهيد. سپس‌ اين‌ دست‌ و بالشتك‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را به‌ كمك‌ يك‌ آويز اندام‌ بالايي‌ ببنديد تا ثابت‌ نگه‌ داشته‌ شوند .

 

۳) با بستن‌ يك‌ باند تا شده‌ پهن‌ ، به‌ دور قفسه‌ سينه‌ و روي‌ آويز، دست‌ آسيب‌ديده‌ را محكم‌ كنيد. سعي‌ كنيد از پيچيدن‌ باند روي‌ محل‌ شكستگي‌ پرهيز كنيد. شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد.

 

 

 

آسيب‌ آرنج

 

شكستگي‌ها يا دررفتگي‌هاي‌ آرنج‌ معمولاً ناشي‌ از سقوط‌ روي‌ (قسمت‌ انتهايي‌) دست‌ هستند. در كودكان‌ اغلب‌ استخوان‌ بازو درست‌ در بالاي‌ آرنج‌ دچار شكستگي‌ مي‌شود. اين‌ آسيب‌، ناپايدار است‌ و امكان‌ دارد دو انتهاي‌ استخواني‌ به‌ رگ‌هاي‌ خوني‌ صدمه‌ برسانند. گردش‌ خون‌ اندام‌ بالايي‌ را بايد به‌طور مرتب‌ كنترل‌ كرد. در تمام‌ آسيب‌هاي‌ آرنج‌، اين‌ بخش‌ سفت‌ و خشك‌ مي‌شود و صاف‌ كردن‌ آن‌ مشكل‌ مي‌شود. هرگز آرنج‌ را با زور تا نكنيد.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

دردي‌ كه‌ با حركت‌ دادن‌ شديدتر مي‌شود.

وجود حساسيت‌ در لمس‌ روي‌ محلي‌ كه‌ دچار شكستگي‌ شده‌ است‌.

تورم‌، كبودي‌ و تغيير شكل‌

بي‌حركت‌ شدن‌ آرنج‌

 

 

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ دست‌ بدون‌ وارد كردن‌ آسيب‌ بيشتر

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

مي‌توان‌ آرنج‌ را خم‌ كرد

مثل‌ «آسيب‌ بازو» درمان‌ كنيد.

 

احتياط‌!

به‌طور مرتب‌، نبض‌ مچ‌ را در سمت‌ مبتلا كنترل‌ كنيد. اگر نبض‌ وجود ندارد، به‌ آرامي‌ آرنج‌ را به‌ حالت‌ مستقيم‌ درآوريد تا نبض‌ برگردد. دست‌ را در اين‌ وضعيت‌ نگه‌ داريد.

 

 

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ دست‌ بدون‌ وارد كردن‌ آسيب‌ بيشتر

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌

 

نمي توان آرنج را خم كرد

۱) به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا دراز بكشد. براي‌ نگه‌ داشتن‌ آرنج‌ و آرامش‌ مصدوم‌، بالشتك‌هايي‌ (مثل‌ چند بالش‌ كوچك‌ يا حوله‌) در اطراف‌ آرنج‌ قرار دهيد.

 

 

۲) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. نبض‌ اندام‌ آسيب‌ديده‌ را تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ امداد پزشكي‌ كنترل‌ كنيد.

 

هشدار!

اندام‌ آسيب‌ديده‌ را حركت‌ ندهيد.

اگر نيروهاي‌ امدادي‌ در راه‌ هستند، از انجام‌ باندپيچي‌ خودداري‌ كنيد.

 

مورد خاص‌

آماده‌سازي‌ جهت‌ انتقال‌

بين‌ اندام‌ آسيب‌ديده‌ و تنه‌ مصدوم‌، چند بالشتك‌ قرار دهيد. سپس‌ با استفاده‌ از ۳ باند مثلثي‌ تا شده‌، اندام‌ آسيب‌ديده‌ را در ۳ نقطه‌ (۱) مچ‌ و مفصل‌ لگن‌ خاصره‌، (۲) بالاي‌ آرنج‌ و (۳) پايين‌ آرنج‌، به‌ تنه‌ ثابت‌ كنيد.

 

 

 

آسيب‌هاي‌ ساعد و مچ

 

استخوان‌هاي‌ ساعد (زند زيرين‌ و زبرين‌) مي‌توانند در اثر برخوردهايي‌ مثل‌ يك‌ ضربه‌ شديد يا سقوط‌ روي‌ دست‌ در حالت‌ كاملاً باز شده‌، دچار شكستگي‌ شوند. از آنجايي‌ كه‌ پوشش‌ بافت‌ نرم‌ در اطراف‌ اين‌ استخوان‌ها كم‌ است‌، ممكن‌ است‌ انتهاهاي‌ استخوان‌هاي‌ شكسته‌، پوست‌ را سوراخ‌ كنند و شكستگي‌ باز ايجاد كنند. شايع‌ترين‌ شكل‌ شكستگي‌ در مچ‌ عبارت‌ است‌ از شكستگي‌ كاليس‌ كه‌ در واقع‌ شكستگي‌ انتهاي‌ زند زيرين‌ است‌. اين‌ آسيب‌ اغلب‌ در زنان‌ مسن‌ روي‌ مي‌دهد. در بزرگسالان‌ جوان‌، سقوط‌ ممكن‌ است‌ به‌ شكستگي‌ يكي‌ از استخوان‌هاي‌ كوچك‌ مچ‌ منجر شود. دررفتگي‌ در مفصل‌ مچ‌ نادر است‌ اما اين‌ مفصل‌ اغلب‌ دچار پيچ‌خوردگي‌ مي‌شود. افتراق‌ بين‌ پيچ‌ خوردگي‌ و شكستگي‌ به‌ خصوص‌ اگر استخوان‌ كوچك‌ ناوي‌ شكل‌ در قاعده‌ شست‌ دچار آسيب‌ شده‌ باشد، ممكن‌ است‌ مشكل‌ باشد.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

دردي‌ كه‌ با حركت‌ دادن‌ شديدتر مي‌شود.

تورم‌، كبودي‌ و تغيير شكل‌

زخم‌ يا خونريزي‌ (در شكستگي‌ باز)

 

 

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ دست‌

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

۱) از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ بنشيند. ساعد آسيب‌ديده‌ را به‌ آرامي‌ ثابت‌ كنيد، آن‌ را به‌ صورت‌ عرضي‌ روي‌ بدن‌ قرار دهيد و نگه‌ داريد. هر زخمي‌ را كه‌ يافتيد با پوشيدن‌ دستكش‌ يكبار مصرف‌ (در صورت‌ امكان‌)، برهنه‌ و درمان‌ كنيد.

 

۲) درست‌ مثل‌ آويز اندام‌ بالايي‌ ، يك‌ باند مثلثي‌ را بين‌ قفسه‌ سينه‌ و دست‌ آسيب‌ديده‌ قرار دهيد. با استفاده‌ از يك‌ لايه‌ پوششي‌ نرم‌ (مثل‌ يك‌ حوله‌ كوچك‌ يا يك‌ لايه‌ ضخيم‌ از پنبه‌) دور ساعد را بپوشانيد.

 

 

۳) با استفاده‌ از يك‌ گره‌ ، آويز اندام‌ بالايي‌ را به‌ دور دست‌ و لايه‌ پوششي‌ آن‌ محكم‌ كنيد. گره‌ را در تقعر استخوان‌ ترقوه‌ در سمت‌ آسيب‌ديده‌ ببنديد.

 

۴) اگر احتمالاً مدت‌ زمان‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ طولاني‌ است‌، با بستن‌ يك‌ باند تا شده‌ پهن‌ روي‌ آويز، دست‌ مصدوم‌ را به‌ بدن‌ او محكم‌ كنيد. اين‌ باند را نزديك‌ به‌ آرنج‌ بپيچيد. سپس‌ مصدوم‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد.

 

 

 

آسيب‌هاي‌ دست‌ و انگشتان

 

استخوان‌ها و مفاصل‌ دست‌ ممكن‌ است‌ دچار انواع‌ مختلفي‌ از آسيب‌ شوند. شكستگي‌هاي‌ جزيي‌ معمولاً در اثر نيروي‌ مستقيم‌ ايجاد مي‌شوند. شايع‌ترين‌ نوع‌ از اين‌ شكستگي‌ها (شكستگي‌ مفصل‌ بين‌ انگشت‌ كوچك‌ و دست‌) اغلب‌ در اثر نشانه‌گيري‌ اشتباه‌ در ضربه‌ مشت‌ رخ‌ مي‌دهد. شكستگي‌هاي‌ متعدد (كه‌ در آن‌، تمام‌ يا اكثر استخوان‌هاي‌ دست‌ آسيب‌ مي‌بينند) معمولاً در اثر آسيب‌هاي‌ له‌كننده‌ روي‌ مي‌دهند. اين‌ شكستگي‌ها ممكن‌ است‌ باز يا همراه‌ با خونريزي‌ و تورم‌ شديد باشند و نياز به‌ درمان‌هاي‌ اوليه‌ فوري‌ دارند. گاهي‌ ممكن‌ است‌ مفاصل‌ انگشتان‌ و شست‌ در نتيجه‌ سقوط‌ بر روي‌ دست‌ (مثلاً موقع‌ اسكي‌ يا اسكيت‌ روي‌ يخ‌) دچار دررفتگي‌ يا پيچ‌خوردگي‌ شوند. هميشه‌ دستي‌ را كه‌ مشكوك‌ به‌ شكستگي‌ است‌ با دست‌ طبيعي‌ مقايسه‌ كنيد زيرا شكستگي‌ انگشتان‌ منجر به‌ تغيير شكل‌هايي‌ مي‌شوند كه‌ ممكن‌ است‌ بلافاصله‌ آشكار نشوند.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

دردي‌ كه‌ با حركت‌ دادن‌ شديدتر مي‌شود.

تورم‌، كبودي‌ و تغييرشكل‌

زخم‌ يا خونريزي‌ (در شكستگي‌ باز)

 

 

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ و بالا بردن‌ دست‌

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

۱) اگر خونريزي‌ وجود دارد، در صورت‌ امكان‌ دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. يك‌ قطعه‌ پانسمان‌ تميز و بدون‌ كرك‌ روي‌ زخم‌ قرار دهيد.

 

۲) حلقه‌هاي‌ موجود (در انگشتان‌) را قبل‌ از شروع‌ تورم‌ دست‌ خارج‌ كنيد و دست‌ را بالا ببريد تا شدت‌ تورم‌ كاهش‌ پيدا كند. موضع‌ آسيب‌ديده‌ را با پيچيدن‌ دست‌ در يك‌ لايه‌ پوششي‌، محافظت‌ كنيد.

 

 

۳) با استفاده‌ از يك‌ آويز بالا نگهدارنده‌ ، دست‌ آسيب‌ديده‌ را به‌ صورت‌ عرضي‌ روي‌ بدن‌ مصدوم‌ نگه‌ داريد.

 

۴) در صورت‌ لزوم‌، با پيچيدن‌ يك‌ باند تا شده‌ پهن‌ به‌ دور قفسه‌ سينه‌ و روي‌ آويز، دست‌ مصدوم‌ را به‌ بدن‌ او ثابت‌ كنيد. سپس‌ شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را فراهم‌ كنيد.

 

 

 

 

 

 

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, ارتـپـدی مـفاصـل عـضـلات

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,637,944 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: