بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

دررفتگي‌ مفصل‌ ، رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌ها

دررفتگي‌ مفصل‌

 

در اين‌ نوع‌ آسيب‌هاي‌ مفصلي‌، استخوان‌ها به‌طور كامل‌ يا نسبي‌ از محل‌ خود خارج‌ مي‌شوند. دررفتگي‌ مفصل‌ در اثر نيروي‌ شديدي‌ كه‌ استخوان‌ را به‌ يك‌ وضعيت‌ غيرطبيعي‌ منحرف‌ مي‌كند يا در اثر انقباض‌ شديد عضلات‌ روي‌ مي‌دهد. اين‌ آسيب‌ كه‌ شديداً دردناك‌ است‌، اغلب‌ شانه‌، فك‌ يا مفاصل‌ انگشتان‌ يا شست‌ را گرفتار مي‌كند. دررفتگي‌ ممكن‌ است‌ با پارگي‌ رباط‌ها (مبحث‌ « رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌ها » را ببينيد) يا صدمه‌ به‌ غشاهاي‌ سينوويالي‌ (كه‌ سطح‌ داخلي‌ كپسول‌ مفصلي‌ را مي‌پوشانند همراه‌ باشد. در برخي‌ موارد، دررفتگي‌ مفصل‌ مي‌تواند عواقب‌ جدي‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. اگر مهره‌هاي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار دررفتگي‌ شوند، ممكن‌ است‌ نخاع‌ آسيب‌ ببيند. دررفتگي‌ مفاصل‌ شانه‌ يا لگن‌ خاصره‌ مي‌تواند به‌ اعصاب‌ اصلي‌ اندام‌ها صدمه‌ برساند و منجر به‌ فلج‌ شود. دررفتگي‌ شديد هر مفصلي‌ ممكن‌ است‌ به‌ شكستگي‌ استخوان‌هاي‌ آن‌ مفصل‌ نيز منتهي‌ شود. در بسياري‌ از موارد، افتراق‌ دررفتگي‌ از شكستگي‌ بسته‌ ممكن‌ است‌ مشكل‌ باشد. اگر ذره‌اي‌ شك‌ داشتيد، آسيب‌ را با فرض‌ شكستگي‌ درمان‌ كنيد.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

درد شديد «ناخوش‌كننده‌» و اشكال‌ در حركت‌ دادن‌ محل‌ آسيب‌ديده‌

تورم‌ و كبودي‌ در اطراف‌ مفصل‌

كوتاه‌ شدن‌، تا شدن‌ يا پيچ‌ خوردن‌ محل‌ آسيب‌ديده‌

 

اهداف‌

ممانعت‌ از جابه‌جايي‌ محل‌ آسيب‌ديده‌

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ به‌طوري‌ كه‌ طي‌ انتقال‌، اندام‌ آسيب‌ديده‌، با حفظ‌ راحتي‌ مصدوم‌، ثابت‌ نگه‌ دشته‌ شود.

 

احتياط‌!

سعي‌ نكنيد استخوان‌ دررفته‌ را به‌ حفره‌ خود برگردانيد چون‌ اين‌ كار ممكن‌ است‌ شدت‌ آسيب‌ را افزايش‌ دهد.

قبل‌ از محكم‌ شدن‌ و ثابت‌ كردن‌ بخش‌ آسيب‌ديده‌، از حركت‌ دادن‌ مصدوم‌ خودداري‌ كنيد؛ در غير اين‌ صورت‌، مصدوم‌ در معرض‌ خطر خواهد بود.

مصدوم‌ را از خوردن‌، نوشيدن‌ يا سيگار كشيدن‌ منع‌ كنيد، چون‌ ممكن‌ است‌ نياز به‌ بي‌هوشي‌ عمومي‌ داشته‌ باشد.

 

1) به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ بي‌حركت‌ بماند. قبل‌ از بي‌حركت‌ كردن‌ بخش‌ آسيب‌ديده‌، آن‌ را در وضعيتي‌ كه‌ كاملاً براي‌ مصدوم‌ راحت‌ باشد، ثابت‌ نگه‌ داريد.

 

 

2) بخش‌ آسيب‌ديده‌ را به‌ كمك‌ يك‌ لايه‌ پوششي‌، باند و آويز بي‌حركت‌ كنيد. به‌منظور استحكام‌ بيشتر، با استفاده‌ از باند، قسمت‌ آسيب‌ديده‌ را به‌ يك‌ قسمت‌ سالم‌ از بدن‌ ببنديد.

 

 

3) شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد. در صورت‌ بروز شوك‌، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد. علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد.

 

4) هر 10 دقيقه‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر از محل‌ باندپيچي‌ كنترل‌ كنيد . در صورتي‌ كه‌ گردش‌ خون‌ مختل‌ شده‌ است‌، باند را شل‌ كنيد.

 

 

 

 رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌ها

 

ساختارهاي‌ نرم‌ اطراف‌ استخوان‌ها و مفاصل‌ (رباط‌ها، عضلات‌ و تاندون‌ها) ممكن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ دچار آسيب‌ شوند. آسيب‌هاي‌ اين‌ بافت‌هاي‌ نرم‌ را معمولاً «پيچ‌خوردگي‌ و رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌» مي‌نامند. اين‌ آسيب‌ها وقتي‌ رخ‌ مي‌دهند كه‌ در اثر حركات‌ ناگهاني‌ يا شديد، اين‌ بافت‌ها بيش‌ از حد كشيده‌ شود و دچار پارگي‌ ناكامل‌ يا كامل‌ شوند. به‌ همين‌ دليل‌، پيچ‌خوردگي‌ها و رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ها، اغلب‌ با فعاليت‌هاي‌ ورزشي‌ همراه‌ هستند.

 

آسيب‌ عضله‌ و تاندون‌

عضلات‌ و تاندون‌ها مي‌توانند دچار رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌، پارگي‌ يا كوفتگي‌ (كبودي‌) شوند. وقتي‌ عضله‌ بيش‌ از حد كشيده‌ شود و احتمالاً دچار پارگي‌ ناكامل‌ شود، رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ روي‌ داده‌ است‌. اين‌ اتفاق‌ اغلب‌ در محل‌ اتصال‌ عضله‌ به‌ تاندون‌ (كه‌ عضله‌ را به‌ استخوان‌ وصل‌ مي‌كند) روي‌ مي‌دهد.

 

پارگي‌ تاندون‌ انگشت‌ تاندون‌ها، عضلات‌ را به‌ استخوان‌ موجود در مفصل‌ متصل‌ مي‌كنند. اگر يك‌ جسم‌ سخت‌ به‌ انتهاي‌ انگشت‌ برخورد كند، تا شدن‌ ناگهاني‌ انگشت‌ مي‌تواند سبب‌ پارگي‌ تاندون‌ بازكننده‌ (كه‌ از بالاي‌ مفصل‌ انگشت‌ عبور مي‌كند) از محل‌ اتصال‌ آن‌ شود.

پارگي‌ وقتي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ عضله‌ يا زردپي‌ كاملاً پاره‌ شوند؛ اين‌ حالت‌ مي‌تواند در تنه‌ اصلي‌ عضله‌ يا در محل‌ تاندون‌ رخ‌ دهد.

 

پارگي‌ عضله‌ حركات‌ شديد مي‌توانند به‌ پارگي‌ رشته‌هاي‌ عضلاني‌ منجر شوند. پارگي‌ عضله‌، تورم‌ و درد شديد ايجاد مي‌كند.

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

درد و حساسيت‌ در لمس‌

اشكال‌ در حركت‌ دادن‌ بخش‌ آسيب‌ديده‌ (خصوصاً اگر مفصل‌ باشد).

تورم‌ و كبودي‌ موضع‌

 

كوفتگي‌ ممكن‌ است‌ در قسمت‌هايي‌ از بدن‌ كه‌ حجم‌ عضلات‌ بالا است‌، به‌طور گسترده‌ روي‌ دهد. آسيب‌هاي‌ اين‌ مناطق‌ معمولاً با خونريزي‌ به‌ داخل‌ بافت‌هاي‌ اطراف‌ همراه‌ هستند كه‌ اين‌ موضوع‌ مي‌تواند منجر به‌ درد، تورم‌ و كبودي‌ شود. براي‌ درمان‌ ابتدايي‌ كشيدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌، بايد اقدامات‌ زير را به‌ كار ببريد: 1) بخش‌ آسيب‌ديده‌ را بي‌حركت‌ كنيد. 2) از يخ‌ يا كمپرس‌ سرد استفاده‌ كنيد. 3) محل‌ آسيب‌ را فشار دهيد. 4) بخش‌ آسيب‌ديده‌ را بالا ببريد. احتمالاً اين‌ درمان‌ براي‌ تخفيف‌ علايم‌ كفايت‌ مي‌كند اما اگر در مورد شدت‌ آسيب‌ ذره‌اي‌ شك‌ داريد، آسيب‌ را با فرض‌ شكستگي‌ درمان‌ كنيد.

 

آسيب رباط ها

پيچ‌خوردگي‌ از اشكال‌ شايع‌ آسيب‌هاي‌ رباط‌ها است‌. اين‌ حالت‌، در واقع‌ پارگي‌ رباط‌ در محل‌ مفصل‌ يا نزديك‌ به‌ مفصل‌ است‌ و اغلب‌ ناشي‌ از يك‌ حركت‌ پيچ‌دهنده‌ ناگهاني‌ يا غيرمنتظره‌ است‌ كه‌ فاصله‌ زيادي‌ بين‌ استخوان‌هاي‌ مفصل‌ ايجاد مي‌كند و سبب‌ پارگي‌ بافت‌هاي‌ اطراف‌ مي‌شود.

 

پيچ‌خوردگي‌ مچ‌

اين‌ حالت‌ ناشي‌ از كشيده‌ شدن‌ بيش‌ از حد يا پارگي‌ رباط‌ها (طناب‌هاي‌ ليفي‌ كه‌ استخوان‌ها را در محل‌ مفصل‌ به‌ يكديگر متصل‌ مي‌كنند) است‌. در مثال‌ زير، يكي‌ از رباط‌هاي‌ مچ‌ پا به‌طور ناكامل‌ پاره‌ شده‌ است‌.

 

 

اهداف‌

كاهش‌ درد و تورم‌

در صورت‌ لزوم‌، درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌

 

1) به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ بنشيند يا دراز بكشد. بخش‌ آسيب‌ديده‌ را در وضعيتي‌ كه‌ براي‌ مصدوم‌ راحت‌ باشد، نگه‌ دارد.

 

 

2) در صورتي‌ كه‌ از زمان‌ بروز حادثه‌، مدت‌ كوتاهي‌ مي‌گذرد، موضع‌ را با قرار دادن‌ كيسه‌ يخ‌ يا كمپرس‌ سرد، خنك‌ كنيد. اين‌ عمل‌ به‌ كاهش‌ تورم‌، كبودشدگي‌ و درد كمك‌ خواهد كرد.

 

 

3) با قرار دادن‌ يك‌ لايه‌ پوششي‌ ضخيم‌ و نرم‌ (مثل‌ پنبه‌ يا اسفنج‌) به‌ دور محل‌ آسيب‌ديده‌ و محكم‌ كردن‌ آن‌ به‌ كمك‌ باند، فشار يكنواخت‌ و ملايمي‌ (كمپرس‌) روي‌ قسمت‌ آسيب‌ديده‌ وارد كنيد. هر 10 دقيقه‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر از محل‌ باندپيچي‌ كنترل‌ كنيد.

 

 

4) قسمت‌ آسيب‌ديده‌ را بلند كنيد و نگه‌ داريد تا جريان‌ خون‌ به‌ محل‌ آسيب‌ كاهش‌ پيدا كند. اين‌ عمل‌، كبودي‌ را در موضع‌ به‌ حداقل‌ مي‌رساند.

 

 

5) اگر مصدوم‌ درد شديدي‌ را متحمل‌ مي‌شود يا قادر نيست‌ قسمت‌ آسيب‌ديده‌ را به‌ كار گيرد، وي‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد. در غير اين‌ صورت‌، به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ استراحت‌ كند و در صورت‌ لزوم‌، به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كند.

 

 

 

 

 

Filed under: کـمـکـهـای اولـیـه, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, ارتـپـدی مـفاصـل عـضـلات

RSS پزشکی

RSS Medical News

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: