بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

تغيير رنگ مايعات بدن در اثر مصرف دارو

دکتر شهره فتاح پور

دکتر سعيد رضا شيخي

مايعات بدن براي فيزيولوژي اعمالي بدني اهميت اساسي دارند و از نظر گاههاي متفاوتي به عنوان معيارهايي براي ارزيابي سلامتي مورد بحث قرارمي‌گيرند (مثل فشارخون، دزيدراته شدن، فشارداخل کره‌ي چشم، فشارداخل جمجمه و …). حدود 25 ليتر از 40 ليتر مايع موجود در بدن يک مرد 70 کيلويي در داخل تقريباً 75 تريليون سلول بدن قرار دارد. مايع موجود در هر سلول محتوي اجزاي مختلف مخصوص به خود است و غلظت اين مايع از يک سلول تا سلول ديگر به طور قابل قبولي مشابه است. 15 ليتر ديگر از اين 40 ليتر مايع در خارج سلول‌ها قرار دارد. اين 15 ليتر و 25 ليتر مايع خارج سلولي و داخل سلولي به طور دائم در حال مخلوط شدن با يکديگر هستند با اين وجود در هر بخش از بدن مثل جمجمه، قسمت مغزي نخاعي، کره‌ي چشم، لوله‌ي گوارش و … حجم معيني ازمايعات وجود دارد (حجم هر بخش ازمايعات بدن را مي‌توان با وارد کردن يک ماده به داخل آن بخش و اجازه دادن به آن براي پخش شدن به طور يکنواخت در سراسر بخش مايع و سپس تعيين ميزان رقيق شدن آن ماده تعيين کرد) اگر اين حجم تغيير کند اختلالي در عملکرد آن بخش حادث مي‌شود که از لحاظ سلامتي حائز اهميت است، از طرف ديگر تغيير رنگ اين مايعات در اثر مصرف داروها و ساير مواد غذايي هم از نظر ارزيابي پروتکل درماني و سلامت بيمار و هم از نقطه نظر ترس بيمار و حساسيت او نسبت  به سلامت خودش مهم است. انديشه و اطلاع کادر پزشکي از تغيير رنگي که در مايعات بدن به دليل مصرف داروها و مکمل‌هاي غذايي و رژيم‌ غذايي ايجاد مي‌شود و گوشزد نمودن آن به بيماران در حين مصرف آن داروها و ساير مواردي که باعث تغيير رنگ مايعات بدن مي‌شود ممکن است براي بيمار و اطرافيان او آرامبخش باشد. مهمترين داروهايي که سبب تغيير رنگ مايعات بدن مي‌شود و تغيير رنگي که ايجاد مي‌کنند عبارتند از:

 

 

1)        از دسته‌ي‌ دارويي Antide pressants Tricyclic داروي Amitriptyline که دفع آن عمدتاً از طريق کليه‌ها مي‌باشد باعث تغيير رنگ ادرار به آبي متمايل به سبز مي‌گردد به علاوه اين دارو سبب رنگ پريدگي پوست نيز مي‌شود.

 

2)        از دسته‌ي دارويي Anticoagulants داروي Acenocoumarol و Warfarin که عمدتاً در کبد متابوليزه شده وازطريق کليه‌ها دفع مي‌شوند ممکن است باعث کدورت رنگ ادرار، تيره شدن رنگ انگشتان، کبودي پوست، تيره رنگ شدن مدفوع و زرد شدن رنگ چشمها شوند.

 

3)        از دسته‌ي دارويي Antidotes داروي Methylene Blue که از طريق صفرا و ادرار دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به آبي متمايل به سبز مي‌گردد .آن مقدار از اين دارو که از ادرار دفع مي‌شود به صورت تغيير نيافته است و اين تغيير رنگ ادرار به اين دليل است. در صورت رنگي شدن پوست با اين دارو حين مصرف مي‌توان براي از بين بردن رنگ ايجاد شده از محلول هيپوکلريت استفاده نمود.

 

4)        از دسته‌ي دارويي Diuretics داروي Triametrene که متابوليسم کبدي دارد باعث تغيير رنگ ادرار به آبي کمرنگ فلورسانس دار مي‌شود.

 

5)        از دسته‌ي دارويي Diuretics Thiazide داروهاي chlorthalidone و hydrochlorothiazide که به صورت تغيير نيافته و تقريباً به طور کامل از طريق کليه‌ها دفع مي‌شوند و مقادير کمي از آنها نيز از طريق صفرا دفع مي شوند به دليل عيب کار کبد ممکن است باعث زرد شدن چشمها يا پوست گردند.

 

6)        از  دسته‌ي داروييDiagnostic Agents داروي (PSP) phenolsulfonphthalein که دفع آن از طريق کليه و صفرا است باعث تغيير رنگ ادرار به صورتي مي‌گردد.

 

7)        از دسته‌ي دارويي Anticonvulsants داروهاي دي فنيل هيدانتوئين و فن لوکسيمين باعث تغيير رنگ ادرار به صورتي تا قرمز و قرمز قهوه‌يي مي‌شوند.

 

8)        از دسته‌ي دارويي Hemostatic Agents داروي تولونيون باعث تغيير رنگ ادرار به آبي متمايل به سبز مي‌شود.

 

9)        از دسته‌ي دارويي Amebicides دارويMetronidazol که متابوليسم کبدي دارد و 60 تا 80 درصد آن از راه کليه دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ تيره مي‌گردد.

 

10)      از دسته‌ي دارويي 4-Aminoquinolines دارويChloroquine که 50 تا 70 درصد آن بدون تغيير از راه ادرار دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به قهوه‌يي مي‌شود.

 

11)      از دسته‌ي دارويي Urinary Analgesics داروي phenazopyridine که تا 90 درصد از آن طي 24 ساعت به شکل متابوليت  و داروي تغيير نيافته از راه ادرار دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ نارنجي تا قرمز نارنجي مي‌گردد.

 

12)      از دسته‌ي دارويي Antimalarials داروي Primaquine که قسمت اعظم دارو متابوليزه شده و مقدار کمي از آن بدون تغيير دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادراربه زرد تيره مي‌گردد.

 

13)      از دسته‌ي دارويي Anthelmintics داروي Quinacrineکه عمدتاً از راه ادرار دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادراربه رنگ زرد مي‌شود.

 

14)      از دسته‌ي دارويي Skeletal Muscle Relaxants داروي Methocarbamol که به طور عمده از طريق کليه دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه‌يي تا سياه مي‌گردد.

 

15)      از دسته‌ي دارويي Antitubercular داروي Rifampin که حدود 60 تا 65 درصد آن از طريق مدفوع دفع مي‌شود و 6 تا 15 درصد به صورت تغيير نيافته دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار، مدفوع، بزاق، خلط، عرق و اشک از نارنجي مايل به قرمز تا قرمز مايل به قهوه‌يي مي‌گردد. همچنين در اثراين دارو ممکن است عدسي‌هاي نرم تماسي به طور دائمي تغيير رنگ بدهند.

 

16)      از دسته‌ي دارويي Tranquilizers داروهاي Phenothiazins که دفع آنها عمدتاً کليوي است باعث تغيير رنگ ادرار به صورتي تا قرمز و قرمز قهوه‌يي مي‌شوند.

 

17)      از دسته‌ي دارويي Vitamins داروي (Riboflavin) Vitamin B2  باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ زرد مي‌شود.

 

18)      از دسته‌ي Iron Preparation داروي Hematinic که قسمت عمده‌ي آن دفع کليوي دارد ممکن است باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ سياه شود.

 

19)      از دسته‌ي دارويي Antiprotozoal Agent داروي Quinine که از راه ادرار دفع مي‌شود باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه‌يي متمايل به سياه مي‌شود.

 

20)      از دسته‌ي دارويي Anticoagulants داروهاي ايندانديون و فن ايندين به ترتيب باعث تغيير رنگ ادرار به رنگ نارنجي (در ادرار قليايي) و صورتي يا قرمز تا قهوه‌يي مي‌گردند.

 منبع: پزشکی امروز

 

 

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, خـون و تـبـادل مـواد, دارو شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,075 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: