بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

شمایل

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

معالجه عفونت اوليه HIV

دکتر سنبل طارميان    

آيا به محض تشخيص عفونت HIV در همان روزهاي اول بايد درمان را شروع کرد؟ يافته‌هاي اوليه‌ حاکي از آن است که درمان در مرحله‌ي اول عفونت يا primary HIV infection  فوايدي کوتاه مدت در بر دارد، ولي پيشگيري و بررسي ‌چنداني در مورد تبديل آن به آثار و فوايد دراز مدت انجام نشده است. نتايج بررسي‌هاي جديد دلالت بر مفيد بودن شروع درمان در اوايل تشيخص و عفونت براي برخي از اين بيماران دارد. منظور از PHI عموماًً دوره‌يي بلافاصله پس از آلودگي با HIV است که در آن بار ويروسي بسيار بالا و شمارش CD4 پايين است و پادتن‌هاي ضد ويروس درحال ساخته‌شدن هستند. دور‌ه‌ي PHI  بين 6 تا 12 ماه متعاقب ايجاد عفونت طول مي‌کشد يعني تا وقتي که لود ويروس و شمارش CD4 به حد ثابتي برسد و بين توليد ويروس و تخريب سلول‌هاي لنفوسيت‌T تعادل برقرار شود. به دنبال آن اغلب سال‌ها طول مي‌کشد تا سيستم ايمني تضعيف شده و رفته رفته ويروس غالب ‌شود. تئوري‌هايي مبني بر لزوم احتمالي شروع درمان ضد ويروسي از ابتداي تشخيص عفونت وجود دارد.

 

 

-1      ممکن است از آسيب غير قابل برگشت سلول‌هاي CD4 توسط ويروس در بدن، از جمله در روده پيشگيري کند.

 

-2      ممکن است رپليکاسيون ويروس و توليد انواع موتاسيون يافته ويروس را کند نمايد که شناسايي و مقابله با انواع موتان ممکن است براي سيستم ايمني بدن دشوار باشد.

 

-3      کمک به حفظ سلول‌هاي خاص CD4 در بدن که بهترين امکان هماهنگ کنندگي را در سيستم ايمني بدن براي مقابله با ويروس پيش از آن که به طور دائم توسط ويروس تخريب شوند) دارند.

 

در سال 2004 در مقاله‌ي منتشر شده‌يي به چندين بررسي با فوايد کوتاه مدت درماني و شروع زود هنگام در دوره‌PHI  اشاره شده است که در آنها بيماران دچار عفونت اخير به دنبال درمان چند ماهه و سپس توقف به مدت چند ماه، يعني در حدود 12 تا 24 ماه متعاقب قطع درمان، لود (بار) ويروسي و شمارش CD4 بالاتري در مقايسه با بيماراني داشتند که در اين مدت درمان نشده بودند. ولي در همان موقع هم مولف به اين نکته اشاره کرد که شواهدي وجود ندارد مبني بر اين که درمان در اين مرحله باعث کند شدن سير باليني در مقايسه با مواردي باشد که تجويز داروهاي مؤثر در مراحل ديرتر باليني انجام مي‌شود يا آن که درمان کوتاه مدت اوليه در PHI قادر باشد تغييري در سير پيشرفت بعدي بيماري به وجود آورد. 2 سال بعد در بررسي ‌در ايالات متحده بر 58 بيمار و شروع درمان در دور‌ه‌يPHI ، براي 13 مورد 5 هفته و براي 45 مورد 10 هفته پس از ابتلا، درمان ضد ويروسي را شروع کردند. درمان همه‌ي آنها به مدت 70 تا 80 هفته ادامه پيدا کرد – عمدتاً با رژيم‌ درماني بر اساس حضور مهار کننده‌هاي پروتئاز – سپس 24، 48 و 72 هفته پس از توقف درمان، لود ويروسي و شمارش CD4 در آنها انجام شد و نتايج با 337 مورد در مرحله‌ي PHI که درمان اوليه برايشان شروع نشده بود، مقايسه شد. 24 هفته پس از توقف درمان، لود ويروسي درگروه درمان شده، نيم log پايين‌تر از گروه شاهد در همان مدت بود. ولي در مورد شمارش CD4 درحدود 115 سلول در گروه درمان شده در مقايسه با گروه بدون درمان بالاتر بود. 72 هفته پس از قطع درمان، اختلاف آماري قابل توجهي بين 58 بيمار درمان شده و 337 بيمار درمان  نشده از لحاظ لود ويروس و شمارش CD4 وجود نداشت. ولي در بررسي، در فقط 13 بيمار مرحله‌ي حاد  اختلاف قابل ملاحظه‌ بود، به اين صورت که لود ويروسي پس از قطع درمان، نزديک0/68 log  پس از 3 سال پيگيري، کمتر از گروهي بود که درمان دريافت نکرده بودند. شمارشCD4  هم پس از 72 هفته‌، به اندازه‌ي 125 سلول در مقايسه با گروه درمان نشده بالاتر بود. اختلاف در لود ويروسي درهفته‌ي 72، با 50% کاهش ريسک پيشرفت به سوي ايدز در طي 6 سال همراه بود که براساس مدلي پذيرفته شده در مورد نحوه‌ي پيشرفت بيماري به دست آمد. بنابراين ممکن است درمان ضد ويروسي درعفونت حاد HIV سير دراز مدت بيماري را تغيير دهد. درحال حاضر در مورد پتاسيل فوايد دراز مدت درمان در اوايل عفونت HIV – عفونت تثبيت شده به مدت چند هفته – اطلاعات روشني در دست نيست. حتي نتايج مربوط به بيماران درمان شده عفونت حاد HIV هم بايد با احتياط تفسير شود. زيرا بيماران درمان شده درمرحله‌ي حاد بيماري در حجم نمونه بسيارکمي مورد بررسي‌قرار گرفته‌اند، بنابراين پيگيري درازمدت‌تري براي ارزيابي تأثير اين فوايد لازم است.

 

 

Advertisements

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بیماریهـای مقاربتـی, عـفـونـت و مـیکـروب شـنـاسـی

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,626,010 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: