بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

معالجه ميگرن با جراحي

توسط دکترمحمد علي آرامي 

همکار محترم آقاي دکتر نعيم آسا در شماره‌ي 630 هفته نامه «پزشکي امروز» مطالبي تحت عنوان «درمان ميگرن بدون دارو» به چاپ رسانده‌اند و سردبير محترم نيز دعوت به اظهار نظر ساير همکاران نموده‌اند. فرصت را مناسب دانستم تا در مورد درمانهاي تهاجمي‌تر ميگرن که درسالهاي اخير مقالات مختلفي با نتايج اميدوار کننده منتشر مي‌شوند مطالبي به استحضار همکاران گرامي برسانم ولي پيش از آن توضيحي را در رابطه با نوشته‌ي همکار محترم ضروري مي‌دانم.

          هرسال 28 ميليون آمريکايي از حملات ميگرن رنج مي‌برند و 112 ميليون روز کاري به دليل ميگرن به تعطيلي کشيده مي‌شود. حاصل اين امر 14 بيليون دلار کاهش توليد است. اين سه رقم را از آن رو ذکر کردم که متوجه شويم براي کشورهاي صنعتي درمان ميگرن به هر ميزان که موفق باشد بسيار حائز اهميت بوده و سالانه ميليونها دلار صرف تحقيقات در اين زمينه‌ مي‌شود. از جمله تحقيق در زمينه‌ي اعمال جراحي براي ميگرن از سالها پيش آغاز شده است ولي نتايج براي ارائه‌ي اين درمانها براي کليه ميگرني‌ها هنوز کافي نيستند. تنها پيشرفت قابل توجه در درمان ميگرن که به طرزي معني‌دار در سالهاي اخير منجر به کاستن از بار اجتماعي ميگرن شده است، توليد تريپتان‌ها است و پس از آن هنوز پيشرفت جديدي نداريم. البته داروهاي جديدي از گروههاي قبلي با ادعاي اثرات بهتر به بازار آمده‌اند ولي اين ادعاها هنوز به طور قطعي ثابت نشده‌اند. مثلاً اين روزها خيلي روي توپيرامات تبليغ مي‌شود در حالي که برتري معني‌داري بر سديوم والپروات نداشته است.

 

          واقعيت اين است که پس از ساليان دور از شناخت علائم باليني و درمانهاي موفق، هنوز پاتوژنز اين بيماري به خوبي روشن نيست. فرمهاي ارثي اين بيماري به وفور ديده مي‌شوند و لذا انتقال ژني آن، مطرح شدن علل اکتسابي مانند انحراف بيني، اسپاسم عضلات، تروما، عفونت سينوسهاو… را زير سوال مي‌برند. به هر حال وازوديلاتاسيون و وازوکنستراکسيون عروق مغزي  و هيپوپرفوزيون کورتيکال (که موجب برخي علائم اورا مي‌شوند)، در پاتوژنز مگيرن دخيلند اما چه عواملي موجب اين تحولات مي‌شوند و چرا در برخي افراد؟ سوالي است که جواب روشني ندارد. يکي از فرضيه‌ها اين است که trigger point ها شروع کننده‌ي اين پروسه‌اند ولي هميشه چنين نقاطي کشف نمي‌شوند. تمام روش‌هاي جراحي و ازجمله بلوکهاي عصبي بر پايه‌ي مهار اين trigger point ها ابداع شده‌اند اما به دلايلي که گفته شد، هيچکدام قابل تعميم به همه ميگرني‌ها نيستند و فقط در برخي موارد کاربرد دارند که از جمله‌ي آنها مواردي هستند که توسط همکارمحترم به درستي انتخاب شده‌اند وتحت درمان قرار گرفته‌اند.برخي محققان نيز اين گونه موارد را که سردرد کاملاً برطرف شود و بيمار فوتوفوبي و فونوفوبي نداشته باشد، ازنظرميگرن بودن زير سوال برده‌اند.

            درسال گذشته مقاله‌ي جالبي منتشر شدکه در آن محققان مرکز ميگرن آمريکا صد بيمار ميگرني را تحت اعمال جراحي trigger point‌ها قرار دادند. آنها ابتدا 25 واحد توکسين بوتولينوم به هر trigger point  تزريق کردند و حداکثر سه تزريق انجام شد. بيماراني‌که در مدت پيگيري يک ماهه بيش از 50 درصدي بهبودي در شدت و دفعات حملات خود داشتند براي جراحي انتخاب شدند. براي ميگرنهاي با trigger point فرونتال جراحي شامل برداشتن گروه عضلات گلابلار(corrugator supercilii  و procerus muscle و depressor supercilii) بود. اين عضلات اعصاب سوپرا اربيتال و سوپراتروکلار را تحت فشار قرار مي‌دهند . دربيماران دچارميگرن تمپورال به طريق آندوسکوپيک سه سانتيمتر از شاخه‌ي زايگوماتيکوتمپورال عصب تري‌ژمينه برداشته شد تا فشار عضله‌ي تمپوراليس بر آن حذف شود. بيماراني که هم ميگرن فرونتال داشتند و هم تمپورال، هر دو عمل انجام شد. در مورد سردردهاي ميگرني با منشاء اکسي پيتال بخش کوچکي از عضله سمي اسپيناليس کاپيتيس که عصب اکسي پيتال بزرگ را احاطه مي‌کرد برداشته شد و يک فلپ ساب کوتانوس بين عصب و عضله قرار داده شد. بيماراني‌که trigger point آنها از ناحيه‌ي سپتوم بيني يا شاخکها بود تحت جراحي سپتوپلاستي و برداشت شاخک تحتاني و يا مياني قرار گرفتند. کليه‌ي بيماران با پرسشنامه‌هاي دقيق تحقيقاتي به مدت حداقل يک سال پيگيري شدند. اين بررسي، گروه شاهد نيز داشت.

 

            قطع شدن سردرد از 34 درصد در مورد سپتوپلاستي تا 64 درصد در مورد جراحي ناحيه‌ي فرونتال مشاهده شد. بهبودي سردرد نيز از 35 تا 55 درصد موارد اتفاق افتاد. اينجانب شخصاً در سفر سال ‌جاري به اروپا  با يک متخصص چشم پزشکي آشنا شدم که پس از عمل جراحي corrugator supercilii کاملاً از سردردهاي ميگرني بهبود يافته بود. جالب است بدانيد که اولين بار يک جراح پلاستيک به دليل هيپرتروفي عضلهcorrugator supercilii  و به دلايل زيبايي 314 بيمار را عمل کرد. 39 نفر از اين بيماران ميگرن داشتند و پس از عمل 31 بيمار اظهار کردند که سردردهايشان بسيار بهتر شده است.

مقالات مختلفي در اين زمينه منتشر شده‌اند ازجمله گروهي از محققان گوش و حلق و بيني معتقدند که نقاط تماس contact points در بيني ممکن است منشأ درد صورت و سر باشند. اين نقاط درافراد ميگرني باعث مقاومت به درمان دارويي و ايجاد transformed migraine مي‌شوند. مهمترين اين نقاط تماس بين سپتوم بيني و شاخک فوقاني است (شکل1).

            آنها ابتدا در آغاز سردرد بيماران ميگرني مبتلا به اين مشکل، ناحيه را با اسپري بي‌حسي موضعي آغشته مي‌کردند و در افرادي‌که پاسخ خوبي به بي‌حسي مي‌دادند، اقدام به جراحي ترميمي آندوسکوپيک کردند. 72/5 درصد موارد بيش از 50 درصد بهبودي، 42/9 درصد بهبودي کامل سردرد و 9/5 درصد نيز بي‌تأثير بودند و حتي افزايش سردرد را گزارش کردند.

به طور کلي نقش عصب تري‌ژمينه وشاخه‌هاي آن در پاتوژنز سردردهاي ميگرني از سالها پيش مطرح بوده است. به نظر مي‌رسد که تحريک اين عصب موجب آزادسازي نوروترانسميترهايي از قبيلSubstance P  مي‌شود. اين نوروترانسميترها موجب التهاب نوروژنيک مي‌شوند.چه چيزي باعث تحريک پايانه‌هاي عصبي مي‌شود؟ طرفداران جراحي‌هاي ذکر شده معتقدند که فشار عضله‌يcorrugator supercilii  و عضله‌ي تمپوراليس  ممکن است با فشار بر شاخه‌هاي عصبي موجبات اين تحريکات را فراهم سازند.

بنابراين روش انجام شده توسط همکار محترم ما اساس علمي دارد و در صورتي‌که با انتخاب درست موارد باشد، ممکن است نتيجه ‌بخش باشد. اما با نتيجه‌گيري ايشان به صورتي‌که 75 درصد کليه‌ي بيماران ميگرني بهبود مي‌يابند موافق نيستم. عملاً هم نوشته ايشان نشان مي‌دهد که براي تزريق، بيماران را معاينه کرده و طبعاً افرادي که هيچگونه حساسيتي در ناحيه‌ي مذکور نداشتند يا تزريق نشده و يا خود بيمار نپذيرفته است. به هر حال بيماري ميگرن طيف وسيعي دارد و هنوز درمان قطعي و يکسان براي همه‌ي موارد آن شناخته شده نيست. هنوز هم درمان دارويي در خط مقدم قرار دارد

 

Filed under: مـغـز و اعـصـاب, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

One Response

  1. شهنازغراوی می‌گوید:

    اینجانب هم مبتلابه سردردهای میگرنی وهم سینوزیت می باشم .از پزشکان تهران هم کمک گرفتم.MRI هم گرفتم اما چیز خاصی دال بر علت میگرن بدست نیامد.تمام داروهای موجود در بازار را هم استفاده کردم اما چندان اثر بخش نبودند.هر چند گه امسال نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر دچار حملات میگرنی شدم با وجود اینکه از لحاظ روحی هم شرایط نامناسبی داشتم .ولی وقتی هرازگاه دچارش میشم ازکار و زندگی میافتم وبه علت حالت تهوع قرصها برایم بیفایده اند ودر نهایت مجبور به تزریق DICLOFENAC میشم .که خیلی هم از عواقب اون میترسم .خیلی علاقمند به پیگیری این موضوع می باشم .آیا اعمال جراحی مربوطه در ایران هم انجام میگیره ؟ کجا ؟
    با تشکر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

RSS Medical News

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: