بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

ترک سیگار برای همیشه

دکتر عبدالوهاب حاجی سردارstop-smoking

تصمیم به ترک

مطالبی که خواهم نگاشت راهنمایی برای شما دوست سیگاریم است که آمادگی و گامی موفق جهت ترک سیگار داشته باشید. در این ارتباط تعمق کنید و مراحل  ذکر شده مرا پیروی نمائید ، با اراده خویش گام بردارید و من حتم دارم که شما به آرزو خویش خواهید رسید .

* لحظه ای در ارتباط با مسیرهای دشواری که پیموده اید ، فکر کنید ، به این بیاندیشید که بعد از  نیل به موفقیت چه احساس خوشایندی داشته اید. با ترک سیگار شما احساس قدرت ، تندرستی و اعتماد بنفس بیشتری خواهید داشت .

 

چرا سیگار میکشید؟

شاید دلیل آن عادت یا اعتیاد و یا هر دو باشد ، شاید سگار بر نگرش و احساسات شما تاثیر میگذارد ، شاید موجب رلاکس ، قدرت بخشی ، خلوت با خود و یا غلبه بر استرس شما میگردد. حتی شاید شما فکر کرده اید که سیگار وزن شما را متعادل نگه میدارد .

اما وقت آن است که ترک کنید ، چرا که هر نخ سیگار شما را به سوی سرطان مهلک ، بیماریهای مزمن دستگاه تنفسی و گردش خون و مرگ زودرس محنت زا سوق خواهد داد .

نجات خود و عزیزان

ترک سیگار به شما حس واقعی و نیرومند کنترل خود را خواهد داد. احساسات و ایفا اموراتتان به نحو بهتری رقم خواهد خورد . شما مجبور به ترک محل  صرفا جهت کشیدن سیگار ترک نخواهید کرد . وضعیت جسمی و روحی نزدیکان شما که آلوده دود سیگار شما شده اند بهبود خواهد یافت . حس چشایی و شامه شما حالت اولیه خود را کسب خواهد نمود . دیگران به شما  چنان یک الگو خواهند نگریست و شما دیگر از بابت کسانی که در معرض دود سیگارتان هستند ، مضطرب نخواهید بود .

* لحظاتی در ارتباط با موفقیتهای شما با ترک سیگار بیاندیشید منجمله بهبود سلامتی، پندار، قرابت و بنیه مالیتان .

پیشگیری از مرگ زودرس 

عمر ترک کنندگان سیگار طولانی تر از کسانی است که به استعمال دخانیات  ادامه میدهند. تحقیقات نشان داده است ، کسانی که سیگار را زودتر از پنجاه سالگی ترک نموده اند ، احتمال مرگ ناشی از عوارض سیگار در پانزده سال بعدی حیات آنها  نسبت به کسانی که همچنان به سیگار کشی خود ادامه داده اند  ،  به نصف تنزل میابد .

منفعت ترک جهت سلامتی

التیام بدن شما در ظرف ۲۴ ساعت آغاز خواهد شد:

– در طول ۸ ساعت میزان منواکسید کربن بدن شما کاهش یافته و تراز اکسیژن خون شما نرمال خواهد شد .

– در طول ۴۸ ساعت احتمال بروز سکته قلبی در شما رو به تنزل و حس شامه و چشایی شما رو به بهبود خواهد رفت .

– در طول ۷۲ ساعت گنجایش ریه شما افزایش یافته و شما راحتتر نفس خواهید کشید.

– در طول دو هفته تا سه ماه گردش خون شما بهبود خواهد یافت و عملکرد شش شما تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

– در طول شش ماه عوارضی چنان سرفه ، احتقاق سینوسی ، خستگی و نفس تنگیتان اصلاح خواهد شد.

– در طول یک سال احتمال سکته قلبی ناشی از سیگار به نصف تنزل خواهد یافت.

– در طول ده سال احتمال مرگ در اثر سرطان ریه به نصف تقلیل خواهد یافت.

– در طول ۱۵ سال احتمال مرگ در اثر سکته قلبی برابر یک فرد غیر سیگاری خواهد بود.

انگیزه گرایش به سیگار را بیابید

در روال عادی چه وقت سیگار میکشید؟ محرکهای عمومی سیگار کشیدن عبارتند از : نوشیدن چایی ، قهوه و یا مشروبات الکلی ، استراحت بعد از کار و یا غذا ، گفتگو تلفنی ، رانندگی ، احساس استرس و بر آشفتگی .  دفتر یاداشت جیبی به همراه داشته باشید و در آن زمان ، علت و احساس سیگار کشیدنتان را بنگارید .

بین سیگار کشیدن و امور جاریتان گسیختگی ایجاد نمائید

تلاش نمائید روشن کردن سیگارتان را با مشغول نگه داشتن دستان و دهانتان به تاخیر اندازید . آب خنک بنوشید ، دندانتان را مسواک بزنید و یا از غذای مختصر با کالری کم  لذت ببرید. قدم بزنید و با دوستانتان که سیگار را ترک کرده اند و یا رفقای غیر سیگاریتان صحبت کنید. حذف یک یا دو محرک اصلی که تمایل شما را به سیگار افزایش میدهد ، عامل مهمی برای ترک میباشند . کاهش تدریجی تعداد سیگارهایی که روزانه میکشید موجب تقلیل وابستگی شما به نیکوتین خواهد شد .

* موقع بروز میل به سیگار ، مدتی بیاندیشید و به خود بگوئید : آیا براستی من به سیگار نیاز دارم ؟  آیا من میتوانم صبر کرده و مشغول کار دیگری باشم ؟ 

مغز شما وابستگی به نیکوتین را میاموزد

این ماده شیمیایی اعتیاد آور در شما احساس نیرو ، هشیاری یا آرامش را پدید میاورد . به مرور مغز شما به آن عادت میکند . در اثر این پدیده غیر نرمال ، اگر نیکوتین لازمه به بدنتان نرسد ، مغز شما اشتیاق به آن پیدا میکند . شما بدون آن دچار اعمال غیر عادی میگردید و این موضوع موجب ترغیب شما به کشیدن مجدد سیگار میشود .بیاد داشته باشید هوس و میل به سیگار چند دقیقه ای بیش طول نمیکشد و شما بعد از  آن دقایق میتوانید روال عادی خود را  داشته باشید . سه یا چهار روز بعد از کناره گیری از سیگار ،  علائم اعتیاد به سیگار تقلیل مییابد و معمولا  در ظرف ده روز این علائم تقریبا محو میگردند . چرا که مغز شما ترک سیگار را میاموزد . به محض کاهش تعداد سیگار ، مغز شما ناگزیر به عادت به این رویه میگردد . ممکن است شما میل به سیگار پیدا کنید و در پی آن کج خلقی و یا احساس دلتنگی نمائید اما این موضوع هرگز به درازا نخواهد کشید و بزودی این حالتهای منفی در شما کمتر و ضعیفتر خواهد شد و مغز شما عنقریب حالتهای تصنعی حاصل از نیکوتین را با حالت عادی تعویض خواهد کرد حتی اگر شما به مدت طولانی سیگار کشیده باشید . بخاطر داشته باشید که قسمت اعظم عوارض اعتیاد بعد روحی آن است بدین خاطر هر وقت میل به سیگار داشتید فکرتان را به موضوع دیگری تمرکز دهید و یا مشغول فعالیت مورد علاقه تان گردید . اکثر افراد ترک کرده بیان نموده اند که نوشیدن آب خنک و نفس عمیق به آنها خیلی کمک کرده است .

* شما در زندگیتان بر سختیهای فراوانی چیره شده اید و من کاملا اطمینان دارم که شما اینبار سیگار روشن نشده را زیر پایتان له کرده و زندگی فرح بخشی را آغاز خواهید کرد.

روی کامیابی تمرکز پیدا کنید    

ترک سیگار ایجاد دگرگونی در حیات شما میباشد . ترک عادتی که مدت مدیدی بخشی از زندگی شما بوده است . در این مسیر  شاید شما در ارتباط با واکنش دوستان سیگاریتان ، ایام ترک و یا افزایش وزن دلواپس باشید . اما بدانید اینها پدیده های عادی هستند و بخاطر داشته باشید که ترک سیگار عظیم ترین پیکار  نیست بلکه نبردی جدی برای تندرستی است . همه افرادی که سیگار را ترک کرده اند در موارد ذیل اتفاق نظر داشته اند:

– سیگار کشیدن حقیقتا چیزی نیست که موجب آرامش شما گردد ، بلکه چیزی است که زمان تهی شما را پر میکند .

– افزایش وزن در افراد ترک کرده بطور متوسط  سه کیلو گرم میباشد . غذای سالم و زندگی با تحرک آن وزن اضافی را از شما دور خواهد افکند.

– رابطه دوستی به سیگار  منوط نمیگردد ، دوستی خالصانه دارای ارزش ویژه ای است. بیدرنگ اطمینان بخود در ترک به شما یاری خواهد داد.

– وقتی شما روی تصمیمی تمرکز پیدا میکنید ، شما درک میکنید که آن عمل را میتوانید انجام دهید . در همین راستا افراد موفق ترک کرده در « اگر » گیر نکرده اند و به چگونگی و مهارتهای نیل به هدف اندیشیده اند . 

هر گام یک موفقیت

هرگز فکر نکنید که شما بسیار سالمند و یا خیلی خو گرفته هستید. تصمیم به ترک ، برداشتن گام اول و ادامه تلاش شما چیزهایی هستند که مایه بالندگی و احساس نیک نسبت بخود خواهند شد و ترک سیگار  یکی از برجسته ترین توفیقات شما خواهد بود . چرا که ترک ، گونه ای از تحول پیروزمندانه در زندگی شماست و پیروزی چیزی نیست که شما آنرا کشف نمائید ، بلکه خلق پدیده ای در روزهای متوالی است .

سیگار عامل استرس

با گذشت ایام بدن شما حاجت بیشتری به نیکوتین جهت کسب انرژی کاذب و آسودگی موقت پیدا میکند و  از جهتی نیکوتین موجب افزایش سرعت طپش قلب و فشار خون شما میگردد و اینها از جمله  فاکتورهایی هستند که موجب افزایش استرس در شما میشوند . نگرانی از اثر سیگار بر سلامتی شما ، خانواده و دوستانتان بنوبه خود عامل تاثیر گذار دیگری بر استرس شماست . هنگام  ترک سیگار شما دچار استرس خواهید شد . چرا که به اعتقاد بعضی از دوستان سیگاری ، ترک سیگار چنان از دست دادن یار دبستانی است . بدین خاطر انتظار خود را از ترک فرا گیرید و چگونگی مقابله با سیپتومهای ترک را بیاموزید چرا که این اصول به شکل قابل توجهی اطمینان بخود را در شما افزایش و سطح استرس  را کاهش خواهد داد . شما میتوانید هر روز مدتی را جهت رلاکس بخود اختصاص دهید ( طی نمودن یک دوره آموزشی  نشاط آور ، دوچرخه سواری ، موزیک ملایم  ، یوگا ، خواندن کتاب سرگرم کننده و غیره ) .  در ایام ترک بشکل منظم به خود پاداش بدهید و از دستاوردهای خود تجلیل به عمل آورید . رژیم غذایی سالمی داشته باشید و غذای مطبوعتان را در زمانهای منظم میل نمائید . فعالیت فیزیکی موجب استخلاص بدنتان از مواد سمی  و خواب راحت خواهد شد . در گرفتاریهایتان غوطه نخورید و با یکی دو نفر جهت کاوش مشکلاتتان مذاکره نمائید .  

* از راه بینی نفسی آهسته عمیق  بگیرید . تا شش ثانیه آنرا در سینه خود حبس نمائید و همزمان با آن شکم خود را به بیرون فشار دهید . این عمل به نفوذ هوا به عمق ریه شما کمک خواهد کرد ، فضایی که دود سیگار همواره آنرا آلوده نگه داشته است . در طول هشت ثانیه نفستان را به آرامی بیرون دهید . سه بار این عمل را تکرار نمائید و احساس آرامش نمائید . استرس از شما قاصله خواهد گرفت .

چگونگی شروع ترک

اگر در زمان حاضر قصد ترک ندارید ، فرصتی به خود بدهید تا در این ارتباط تصمیم بگیرید . مطالب قبلیم را یکی دو هفته دیگر تکرار نمائید و موضوعات دیگری را در این ارتباط مطالعه کنید و اگر در زمان حاضر قصد ترک دارید مطالب بعدیم به شما کمک خواهند کرد . در گام نخست  تاریخ مناسبی را برای ترک بگزینید و برنامه ای برای چند هفته آتی بچینید . زمانی را برای شروع ترک تعیین نمائید که  تحت هجوم استرس نباشید و بهتر است هفته ای را انتخاب کنید که کاملا مشغول فعالیت در محل کار و یا خانه بوده و خلا بیکاری زیادی نداشته باشید . اگر یک روز تعطیلی را برای ترک انتخاب کرده باشید حتما چند سرگرمی و فعالیت را برای آن روز تدارک ببینید که شما را از فکر به سیگار دور نگه دارد . اگر شما خانم سیگاری هستید ، در پریود  ترک خود را آغاز نکنید . برنامه ریزی برای  شرایط غیر مترقبه در استمرار ترک به شما کمک خواهد کرد . برای مثال آغاز یک پروژه  میتواند توجه شما را به میل و هوس به سیگار  پرت کند. اگر یک دوره پر دغدغه در زمان ترک هویدا گردید و موجب کشش شما به سیگار شد ، بیاد بیاورید که سیگار بالفعل اثر استرس را با افزایش طپش قلب و تنفس توسعه میدهد . اطمینان داشته باشید بعد از طولانی شدن ایام ترک اثر استرس در شما کاهش و بهبود خواهد یافت .

تاریخ شروع به ترک

روزی را برای ترک مشخص نمائید که شروع آن بیش از سه هفته از امروز نباشد . آنرا در تقویم خود یادداشت نمائید . جهت یاداوری هر روز به آن بنگرید  و هر بار بخاطر داشته باشید که آن تاریخ برایتان بهترین فرصت است . در مورد تمامی علل و بهره حاصله از ترک بیاندیشید . بخاطر داشته باشید :

– کسانی که تعهد خود را مینگارند و  یا برنامه خود را با دیگران در میان میگذارند ، شانس بیشتری جهت نیل به هدف دارند .

– تعیین تاریخ شروع ترک ، تعهد شما را تسجیل میکند و موجب تمرکز شما به تمهیدتان  خواهد شد .

– تحریر یک برنامه خوب ، شما را به تعمق روی نیازها و اعمالتان سوق خواهد داد .

 برنامه ریزی جهت حمایت

گفتگو با کسی که سیگار را ترک کرده و یا پزشکتان ، میتواند گامی خردمندانه برایتان باشد . دکترتان به شما مصلحت خوبی در ارتباط با جایگزین نیکوتینی و مراکز پشتیبانی ترک سیگار خواهد داد . جایگزینهای نیکوتینی به اشکالی چون آدامس ، قرص مکیدنی ، اسپری ، چسب نیکوتینی هستند که تا مدتی میتوانند میل به سیگار را در شما کاهش دهند . این جایگزینها دارای دوزاژ ویژه ای میباشند که در طول سه ماه میزان آن تا حد صفر باید برسد .

جهت ترک ، شما نیاز شدید به حمایت از دوستانتان دارید . به افرادی که سیگار را ترک کرده اند ، خانواده تان ، دوستانتان ، همکارانتان بگوئید که درصدد ترک هستید . این موضوع باعث تمرکز شما به ترک گشته و آنها در صورت نیاز شما را ساپورت خواهند کرد . با دوستان سیگاریتان نیز این موضوع را در میان بگذارید و بگوئید که از آنها مدتی دور خواهید بود . یقینا آنها شما را درک خواهند کرد . در طول ترک شما نیاز به کسی ( یا کسانی ) دارید که بهترین مشاوره را به شما بدهد . با یافتن چنین شخص او را راضی کنید که در صورت نیاز با او ( حتی تلفنی ) گفتگو نمائید . مشخصا گفتگو با کسی که سیگار را ترک کرده ، اثر بهتری جهت نیل به موفقیت خواهد داشت .

 آیا روش خاصی جهت ترک وجود دارد؟

هر شخصی بنابه موقعیت خود برنامه ترک را باید تدارک بیند . بعضی افراد ، پا روی تمامی الگوهای اسبق خود گذاشته و یکباره و برای همیشه سیگار را ترک میکنند . عده ای دیگر میزان آنرا کاهش داده و بعد ترک میکنند .  در صورتی که میخواهید تدریجا سیگار را ترک کنید ، بخاطر داشته باشید : اگر  دسترسی به سیگار یافتید ، مدتی بیاندیشید . آیا شما واقعا به آن نیاز دارید ؟ پنج تا پانزده دقیقه تا رفع میلتان صبر کنید . سیگار را کامل نکشید . سیگارتان را سهمیه بندی کنید و بیشتر از آن میزانی که بخود وعده دادید با خود حمل نکنید و نکشید . هر یک تا سه روز تعداد سیگارهایتان را کاهش دهید تا به یک سیگار در روز برسد . در ایامی که فقط یک سیگار میکشید ، زمان کشیدن آنرا در روزهای آتی ، تغییر دهید .

* به تصمیم حائز اهمیتی که در طول زندگی گرفتید و آنرا سریع انجام دادید ، لحظاتی بیاندیشید … حال تعمق کنید به تصمیمی که قبل از عمل در ارتباط با آن فکر ، تمرین ، مشاوره و آزمایش نمودید … در کدامیک کامیاب تر بوده اید ؟

 برای روز ترک خود را مهیا نمائید

بعضی افراد در ارتباط با ترک ، منفی فکر میکنند . اما شما باید افکار مثبت را در سر بپرورانید . بجای اینکه بگوئید من نمیتوانم ، تلاش کنید تا مشی دیگری را برگزینید که بتوانید بگوئید من خواهم توانست و  فکر مثبت  را در ضمیر ناخودآگاه خود  جای دهید . مثبت فکر کنید و بدانید که پیروزی پاداشی در قبال تمهید قوی ، آمادگی خوب و نگرش مثبت شماست .

با شروع ترک ، خلا زمانی ایجاد میشود که مربوط به لحظاتی است که شما مشغول دود کردن بودید . با ترک سیگار در این خلا ، وسوسه سیگار شما را بسوی خود خواهد خواند . لذا بدانید کی سیگار میکشیدید و برنامه های متنوع برای آن لحظات تدارک ببینید . مثلا اگر بعد از صرف چایی یا قهوه رغبت به کشیدن داشتید ، سعی کنید با ورزش مشغول گردید . دوچرخه سواری ، دویدن و تمرینات مشابه به شما خیلی کمک خواهند کرد . در این لحطات میتوانید آدامس بجوید ، جایگزین نیکوتین را استعمال نمائید ، آب خنک بنوشید . نت مشوقهایی که برای ترک سیگار مهیا نموده بودید ، مرور نمائید ، تا روحیه شما تقویت شود . تغییر و حذف یک یا دو روال در سیگار کشیدن به شما کمک بسزایی خواهد کرد . مثلا بجای خوردن چایی داغ ، مدتی چایی سرد بنوشید چرا که اکثرا سیگاریها بعد ار نوشیدن چایی داغ ، میل به سیگار کشیدن پیدا میکنند . قلکی شیشه ای درست کنید و پولی که صرف سیگار میکردید داخل آن بگذارید تا شاهد ضرر مالی سیگار نیز باشید .

 برنامه ایده ال ترک را برای خود تدارک ببینید

وضعیت جسمی و روحی و همینطور سابقه استعمال دخانیات در افراد با یکدیگر فرق دارد . بدین خاطر ترک سیگار فرمول خاصی ندارد و هر کسی نسبت به وضعیت خود برنامه ترک را باید تدارک ببیند . موارد ذیل جهت ایجاد انگیزه ، و توسعه برنامتان شما را یاری خواهند داد :

* علت ترک سیگار را بنگارید

در این یادداشت موارد ذیل را در مد نظر داشته باشید : مزایای ترک سیگار ، نگرش نزدیکانتان به شما قبل و بعد از ترک  ، وضعیت جسمی و روحیتان قبل و بعد از ترک ، احساس نسبت به خود ، وضعیت مالی و موارد دیگر .

در حال ویرایش است و ادامه دارد ….

 جهت اطلاعات بیشتر پزشکی به اینجا کلیک کنید

Filed under: مـغـز و اعـصـاب, اعـتـیـاد, جوانان و نوجوانان, دسـتـگـاه تـنـفـسـی, روانـشناسی و خـانـواده

3 Responses

 1. صالح می‌گوید:

  چه اعجوبه ایست این دکتر سردار انگار قبلا» سیگاری بوده وترک کرده چرا که من سه سال است سیگار را ترک کردم وعینا» وعملا» مواردی را که دکتر اشاره کرده تجربه کردم . الآن اینقدر راحتم که انگار اصلا» سیگاری نبوده ام . اولش سخته ولی هرچه زمان میگذره کار راحت تر میشه . امتحان کنید .

 2. ali habibi می‌گوید:

  لطفا مطلب ترک سیگار را کامل نمایید
  الان تقریبا یک ماه است که منتظر ادامه مطلب هستم
  با تشکر

 3. سهیل می‌گوید:

  سلام

  اگر در زمینه ترک سیگار داروی جدید و موثری هست ذکر شود

  با سپاس

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

RSS پزشکی

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

 • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

 • 2,639,383 hits
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: