بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

مطالب تاپ این ماه

ادامهٔ مطلب »

Filed under: قـلـب و عـروق, مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, مـغـز و اعـصـاب, متنوع, مطالب پزشکی سالمندان, چـشـم پـزشـکـی, ورزش و تـنـدرسـتـی, ژنتیک و سلولهای بنیادی, کـمـکـهـای اولـیـه, گـوش حـلـق بـیـنـی, پـوسـت،مـو و زيـبـايـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, الـعـربـيـة, امراض بين انسان و حيوان - انگل, انگليسی English, ایـمـنـی و آلـرژی, اخـبـار روز پـزشـکـی, ارتـپـدی مـفاصـل عـضـلات, اطـفـال, اطـلـس پـزشـکـی, اعـتـیـاد, بیماریهـای مقاربتـی, بدون دسته بندی, تـومـورهـای خـوش و بـد خـیـم, تـسـتـهـای آنـلاين مـديـکـال, تـغـذیـه, تکنولوژی پزشکی, ترکمنی Türkmençe, جـراحـی, جوانان و نوجوانان, خـون و تـبـادل مـواد, خواندنـیـها از شـهرسـتانهـا, دنـدان پـزشـکـی, دانـسـتـنـیـهـا برای آقایان, دارو شـنـاسـی, دسـتـگـاه تـنـفـسـی, دسـتـگـاه دفـع ادرار, دستـگاه گـوارشی - تـغـذيه, روانـشناسی و خـانـواده, روسی Русский, زنـان و زایـمـان, طـب سنـتـی و گياهـان دارویـی, عـفـونـت و مـیکـروب شـنـاسـی, غـدد درون ریـز

Breast milk

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

How the Heart Works

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

washing hands in preparation for childbirth

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Mistakes in Surgery

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Cancer Stem Cells

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Earwax is good

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

why some people live a long time

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Sixty percent of the people with H.I.V. in Africa are women

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Brain Cancers Like Kennedy’s Are Difficult to Treat

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

World Faces Three Growing Threats

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Let Me Reach Down Your Throat

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Cardiopulmonary resuscitation, or CPR

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Heparin is a blood-thinning medicine

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

New Malaria Drug

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Son With Bird Flu Infected Father

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

people with belly fat have an increased risk of dementia

ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

New Drug Shows Promise Against Worm Disease

jkljhjgfghfdrtytrtyrtrtrtrtrtr.jpg ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Vaccine a Big Success Against Meningitis in Uganda

huyiyuiyti86t6578657868678.jpg ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

Report Points to Limits of Some Antidepressants

jhgjtfrtyrtyrtyryrrtrtrtghjhghghghgh.jpg ادامهٔ مطلب »

Filed under: آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

RSS مطالب جدید پزشکی

RSS Health

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

free counters

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,640,108 hits