بانک اطلاعات پزشکی پاراسات Medical Database Parasat

نقشک

* تشریح بیماریها * اخبار روز پزشکی * مسائل خانوادگی * خواندنیها از شهرستانها

ژنـتـیـک ـ سـلـولـهـاي بـنیـادی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, ژنتیک و سلولهای بنیادی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

انگليسی English

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, انگليسی English

دسـتـگـاه تـنـفـسـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دسـتـگـاه تـنـفـسـی

ایـمـنـی و آلـرژی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, ایـمـنـی و آلـرژی

پـوسـت،مـو و زيـبـايـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, پـوسـت،مـو و زيـبـايـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

اعـتـیـاد

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اعـتـیـاد

ارتـپـدی، مـفاصـل و عـضـلات

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, ارتـپـدی مـفاصـل عـضـلات

اطـلـس و آناتومی پـزشـکـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, اطـلـس پـزشـکـی

امراض بين انسان و حيوان – انگل شناسی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, امراض بين انسان و حيوان - انگل

جـراحـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, جـراحـی

دانـسـتـنـیـهـا بـرای آقـایـان

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دانـسـتـنـیـهـا برای آقایان

گـوش حـلـق بـیـنـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, گـوش حـلـق بـیـنـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

ترکمنی Türkmençe

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, ترکمنی Türkmençe

خواندنـیـها از شـهرسـتانهـا

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, خواندنـیـها از شـهرسـتانهـا

دنـدان پـزشـکـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دنـدان پـزشـکـی

روانـشناسی و خـانـواده

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, روانـشناسی و خـانـواده

دستـگاه گـوارشی – تـغـذيه

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, دستـگاه گـوارشی - تـغـذيه

خـون و تـبـادل مـواد

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, خـون و تـبـادل مـواد

عـفـونـت و مـیکـروب شـنـاسـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, عـفـونـت و مـیکـروب شـنـاسـی

چـشـم پـزشـکـی

ادامهٔ مطلب »

Filed under: مـطـالـب طـبقـه بنــدی شـده, چـشـم پـزشـکـی, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی

RSS مطالب جدید پزشکی

RSS Health

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

free counters

بخشهای تخصصی

RSS تیتر اخبار جدید پزشکی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

آرشیو

آمار سایت

  • 2,639,383 hits